Collection
תיאור ותקציר הנושא והעניין, מתוך הרבה פרטים במורשת היהודית, ישנם פרטים מסויימים, שהם יותר כלליים ומשפיעים על התמונה הגדולה, יותר מפרטים אחרים, וחיוני להעניק להם קדימה בפרסום, ובנוסף יש פרטים אשר רבני היהדות מסרבים לייצג בנאמנות כי רבני היהדות לא מייצגים בנאמות את המידע שנמסר במסורת של מורשת ההלכתית של דת היהדות ולכן ישנו אילוץ וצורך דחוף להדגיש את הפרטים שהשפעתם גדולה וכללית יותר וכן את הפרטים שרבי היהדות מסתירים בזדוניות, ולחשו נוכלות כשאפשרי, ולפרסם מידע שבספרי הדת כי רבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת היהודית, וכאן תמצאו ביקורת ותיקון לספרי מורשת היהודית
Sheets
FilterFilter icon
פירוש לסדרי משנה זרעים מועד
פירוש לסדרי משנה זרעים מועד גם לפרש שני סדרי משנה וגם מסכת מועד קטן וגם להסביר את הסיבה לקצר חלק מסדרי משנה אלו
Save "Sheet 383166"
ש90% מיהודים היו דתיים?? בחלומות שלך
most jews did NOT BELIEVE in judaism but were coereced by hits... and chose to flee when the opportunity of the enlightenment. the hasidic start indicated the need to attract the non believing jews at that same time as enlightenment 300 years ago.
noam tal99 ViewsJanuary 3, 2023Fear (פחד),מכות מרדות,Faith
Save "Sheet 456869"
קריאה המקורית והעתיקה של ספרי דת
preserving the original sounds of letters, in jew religion that orthodox jews replaced and did not preserve. only a few hints remain to preserve the original pronunciation such as imperitave command form and names in spelling.
noam tal158 ViewsAugust 20, 2022Mesorah,Torah Reading
Save "Sheet 425691"
purify leviticus for clarity
purify leviticus for clarity; chapter 1 has around 530 words however based on jeremia 7 it can cause an error. 37/532 remain. for this same reason 494 words in chapter 3, +1220 in 4th, and more must be purified. chapter one, purifying chapters 1 through 10
Save "Sheet 395315"
oral method interprets written tora
now is around dawn in u.s. east coast... good morning! in the morning, every morning religious jews ANNOUNCE "two verses that a third tips [makria meaning tips the scale meaning confirms"] yet they REFUSE to apply the traditional method when the verses speak of forgiveness, so i show the traditional method. and soon sabbath, tomorow morning according to traditional methods, however what exactly was the commandment? ?? t.
Save "Sheet 396764"
story of ester, brandy style
the book of ester should start with ester and not have "fillers" that only fill the pages with unrelated words. brandy is made by distilling "alcoholic" wine to make it more concentrated by removing more water so that is what i will do and edit the story to add surprises.
Save "Sheet 392407"
Judaism for BEGINNERS
how to do sabbath? i mean traditionally properly!
noam tal546 ViewsFebruary 8, 2022Shabbat,Kabbalat Shabbat,Prayer,Psalms
Save "Sheet 382699"
הקדמה לפירוש המשנה, מפורטת
הקדמה לששה סדרי משנה
noam tal365 ViewsFebruary 9, 2022Mishnah
Save "Sheet 382883"
שולחן שערוך נכון halaka
מי שרוצה להיות חסיד יקיים הדברים של ברכות, כמו שאמרו חזל ומכלל "הן" אתה שומע לאו שלא לכול שומרי הלכה. אף מי שכזה לא יברך כמו ספר הפגום ששמו שולחן ערוך שלא מייצג בנאמנות את המסורת של ההלכה היהודית ואין מישהו אחר לתקן לכן עלי לערוך שולחן שערוך נכון היינו נכון לפי דת היהדות
Save "Sheet 377926"
תיקון לתחילת תלמוד ברכות כסדר טור
rabbis print talmud "brakot" in a different order than r' yakov tur. now that we know tur, rely on tur's order. the talmud should and sometimes does explain the mishna but most, the rest must be after the last mishna as explained.
Save "Sheet 378370"
לתקן עוול בנושא מיצוות עשה
when studying the "commandments" or reading "torah" and seeing any action is it truly a command? for which time? this helps expose some lies, from orthodox rabbis. כאשר לומדים מיצוות מכול ספר או כאשר לומדים תורה ורואים מילה של פועל למשל "זכר" האם באמת צו ומתי הזמן הנכון לפי המסורת כי גם בפרט זה רבני היהדות הארטודוקסים והדתיים והחרדים לא מייצגים בנאמנות את המסורת ההלכתית וגורמים הרבה חטא דתי והרבה טומאה ולא רק מרחיקים את התלמידים מהמסורת היהדות שהתלמיד מבקש אלא משרתים להזרים זרם כוח אל הצד של הרוע והרשע חלילה. הפיתורן למצוא מקורת בספר של הלכה המקורית שאעזור לכם למצוא כי אביא כאן ובמעשה לשמור מרחק מרבני היהדות כאשר אסביר
Save "Sheet 377756"
הנידון איסורי התורה
which actions did the torah truly forbid and why not forbid thmore painful actions?
noam tal426 ViewsJanuary 20, 2022Oral Torah,Oral Law,Mishnah,Commandment
Save "Sheet 377480"
תיקון משנה ותלמוד בבא מציעא מהדורה מתוקנת
not only is the book of talmud baba mezia, in need of SOLUTIONS that i suggest dוe to violating Jewish tradition but in this case worse it can cause and has caused errors that are considered errors according to Jewish tradition
Save "Sheet 375046"
the DREAM and the SYMBOL of bad instructions
the DREAM and the SYMBOL of bad instructions
noam tal299 ViewsJanuary 4, 2022Oral Torah,Halakhah
Save "Sheet 373431"
study guide part 2 megillah
part 2 of study guide mishna megillah to fix some more corruption and help AVOID errors due to existing obstacles that nobody else is willing to fix.
noam tal329 ViewsDecember 31, 2021Book of Esther,Halakhah,Purim,Mishnah
Save "Sheet 372869"
study GUIDE Mishna Megillah, prepare Purim
companion study guide for mishna megilla, to start preparing for purim considering that this mishna has many many details to discuss and some... surprise? some even on the topic of purim.
Save "Sheet 372748"