About Sefaria אודות ספריא

We are the People of the Book. For thousands of years, our culture, our traditions, and our values have been transmitted through our texts. From an oral tradition to handwritten scrolls to a vast corpus of printed books, each new medium democratized knowledge, and brought more people into the great Jewish conversation. We are the generation charged with shepherding our texts from print to digital in a way that can expand their reach and impact in new and unprecedented ways. אנו עַם הספר. במשך אלפי שנים מתקיימים התרבות, המסורת והערכים שלנו באמצעות הטקסטים שלנו. ממסורת בעל פה דרך מגילות הכתובות בכתב יד ועד אוסף עצום של ספרים מודפסים – כל מדיום חדש הנגיש ידע וכלל יותר אנשים בשיח היהודי. אנו הדור שהוטל עליו להעביר את הטקסטים האלו מהדפוס אל הדיגיטלי, כדי שאותם טקסטים ייחשפו וישפיעו בדרכים חדשות ופורצות דרך.

Sefaria is a non-profit organization dedicated to building the future of Jewish learning in an open and participatory way. We are assembling a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. With these digital texts, we can create new, interactive interfaces for Web, tablet and mobile, allowing more people to engage with the textual treasures of our tradition. ספריא הוא מלכ"ר השואף לעצב את עתיד הלימוד היהודי כך שיהא פתוח ושיתופי. אנו בונים ספרייה חיה הפתוחה לציבור הרחב ומכילה טקסטים יהודיים בעברית ובתרגומים שונים. באמצעות אותם טקסטים דיגיטליים נוכל ליצור ממשקים חדשים ואינטראקטיביים למחשב, לטאבלט ולטלפון הנייד ולהנגיש את האוצרות הטקסטואליים של היהדות לאוכלוסייה רחבה יותר.

Sefaria's Vision חזון

Access נגישות

For the Jewish people, our texts are our collective inheritance. They belong to everyone and we want them to be available to everyone, in the public domain or with free public licenses. Whether it’s copying a page of text for your classroom or downloading our entire database for research and new projects, you’ll enjoy unfettered access to the canon. עבור העם היהודי הטקסטים הם הירושה הקולקטיבית שלנו. הם שייכים לכולנו, ואנו רוצים שיהיו נגישים לכולם באמצעות העמדתם לרשות הציבור (public domain) או בעזרת רישיונות ציבוריים ללא תשלום. בין שמדובר בעמוד טקסט לשיעור או בהורדה של מסד הנתונים כולו עבור מחקר ומיזמים חדשים, למשתמש תהיה גישה מלאה לאוסף כתבי הקודש.

Infrastructure תשתית

All of our code is released under an open source license, and we offer services including a live API to any project that can make use of them. We invite everyone to reuse our code and data to build apps, conduct research or make visualizations. We believe the basic infrastructure for Jewish tech is something we should share. כל הקוד שלנו מפורסם תחת רישיונות open source, ואנו מציעים שירותים, כולל live API, לכל מיזם שמעוניין להשתמש בהם. אנו מזמינים את כל המשתמשים להיעזר בקוד ובנתונים שלנו כדי לבנות אפליקציות, לנהל מחקרים או ליצור אינפוגרפיקה (visualizations). אנו מאמינים שעלינו לחלוק עם הציבור את התשתית הבסיסית לטכנולוגיה יהודית.

Education חינוך

Sefaria is not merely an archive for preserving Jewish texts; it is a platform meant to give these texts new life. Accordingly, all of our product development efforts are designed to make Sefaria into a better learning and teaching tool. Sefaria is committed to working in partnership with educators to explore and develop the frontiers of Jewish educational technology. ספריא אינה רק ארכיון לשימור טקסטים יהודיים; אנו מספקים פלטפורמה המיועדת להפיח חיים חדשים באותם טקסטים. על כן אנו משקיעים בפיתוחים שיהפכו את ספריא לכלי למידה והוראה טוב יותר. אנו בספריא מחויבים לעבודה בשותפות עם מחנכים ומחנכות כדי לבחון, לפתח ולהרחיב את גבולותיה של טכנולוגיה יהודית חינוכית.

Conversation שיח

Judaism's core texts grew out of millennia-long conversations and arguments across generations. More than a collection of books on a shelf, the Jewish canon is a giant corpus of interconnected texts that speak to each other. Sefaria is making it easier than ever to explore the conversations of the past, while also creating a space for ancient conversations to continue in new ways, with new participants, new questions, and new layers of dialogue. Stay tuned. כתבי הליבה של היהדות צמחו מתוך שיח שהתנהל לאורך הדורות במשך אלפי שנים. הקנון היהודי הוא יותר מאוסף ספרים על המדף, אלא הוא קובץ עצום של טקסטים מחוברים ה"מדברים" אלה עם אלה. ספריא עוזרת לבחון את שיח העבר ומייצרת מקום להמשיך אותו לכיוונים חדשים, עם משתתפים חדשים, עם שאלות חדשות ועם רבדים חדשים של דיאלוג. הישארו עימנו.

History היסטוריה

2011

Best-selling author Joshua Foer and Google alum Brett Lockspeiser develop the initial concept for Sefaria. ג'ושוע פואר, סופר רב־מכר, וברט לוקשפייזר, מנהל מוצר לשעבר בגוגל, הוגים את מיזם ספריא.

2012

Foer and Lockspeiser quietly release a beta version of the site. פואר ולוקשפייזר משיקים גרסת בטא של האתר.

2013

Tech investor Mo Koyfman joins the co-founders to form Sefaria’s Board of Directors. Together they secure crucial early funding from the Natan Fund, Jonathan and Tamar Koschitzky, and the Jim Joseph Foundation. מו קויפמן, המשקיע בטכנולוגיה, מצטרף למייסדים כדי להקים את מועצת המנהלים של ספריא. יחד הם זוכים למימון ראשוני וקריטי מקרן נתן, ג'ונתן ותמר קושיצקי וקרן ג'ים ג'וזף.
Sefaria incorporates as a non-profit and hires its first employee – who remains at the company to this day! ספריא הופכת למלכ"ר ומגייסת את העובד הראשון שלה -- אשר ממשיך לעבוד אצלנו עד היום!
The Sefaria library grows to 8.5 million words. בשלב זה ספריית ספריא מכילה 8.5 מיליון מילים.

2014

Sefaria’s engineers stretch the limits of what digital Torah can do by pioneering the first data visualization tool showcasing connections between Tanakh and Talmud. מהנדסי ספריא מותחים את הגבולות הקיימים של התורה אונליין ומשיקים את האינפוגרף הראשון מסוגו בעולם, שנועד להמחיש את הקשרים שבין התנ"ך לתלמוד.
Users create 6,000 source sheets using Sefaria’s Source Sheet Builder. עד כה המשתמשים של אתר ספריא יוצרים יותר מ־6,000 דפי מקורות ייחודיים.
Sefaria launches its Day School Partnership Initiative with a cohort of four schools. ספריא משיקה את מיזם השותפות עם בתי ספר, עם ארבעה בתי ספר במחזור הראשון.

2015

Sefaria makes its first deal with a major Jewish publisher to digitize and release translations into the public domain. ספריא חותמת על הסכם ראשון עם מו"ל יהודי מרכזי, כדי לְסַפְרֵת (digitize) ולהוציא לאור תרגומים לרשות הציבור.
Using Sefaria’s database and API, independent developers around the world create 12 third-party apps. 12 אפליקציות חיצוניות מפותחות על בסיס מסד הנתונים וה-API של ספריא.
The Sefaria library grows to include 50 million words. בשלב זה ספריית ספריא כוללת 50 מיליון מילים.

2016

Sefaria’s professional team now spans the globe, including more than a dozen people across eight cities in North America and Israel. הצוות המקצועי של ספריא מקיף את הגלובוס עם העסקתם של יותר מעשרה אנשים בשמונה ערים בצפון אמריקה ובישראל.
Sefaria releases a complete, bilingual version of Rashi’s Torah commentary. ספריא משיקה גרסא דו־לשונית מלאה של פירוש רש"י לתורה.
Sefaria puts the Torah in users’ pockets with its first mobile apps for Android and iOS. ספריא מכניסה את התורה לתוך הכיסים של כולם, עם השקתה של האפליקציה לאנדרואיד ול-iOS.
Sefaria reaches 50,000 unique visitors in a 30-day period. בתוך 30 יום בלבד נכנסים לאתר ספריא 50,000 מבקרים ייחודיים.

2017

Sefaria makes history by releasing The William Davidson Talmud, including Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel's English and Modern Hebrew translations. ספריא מנגישה את התלמוד במהדורת ויליאם דוידסון, העתידה לכלול את פירושו של הרב עדין שטיינזלץ אבן ישראל בעברית ובאנגלית תחת רישיון פתוח.
Sefaria launches sefaria.org.il, a website for Israelis and native Hebrew speakers. ספריא משיקה את אתר האינטרנט sefaria.org.il המיועד לישראלים ולדוברי עברית.
Sefaria doubles one of its key milestones within a single year, reaching 100,000 unique visitors in a 30-day period. בתוך שנה ספריא מכפילה את תפוצתה ומקבלת 100,000 מבקרים ייחודיים בחודש.

2018

More than 1 million users hailing from almost every country in the world visit Sefaria’s library in a single year. בתוך שנה אחת יותר ממיליון משתמשים מכמעט כל המדינות בעולם מבקרים בספרייה של ספריא.
Sefaria launches two pilot programs in Israel with the Ministry of Education. ספריא משיקה שתי תוכניות ניסיוניות בישראל בשיתוף פעולה עם משרד החינוך.
Sefaria’s library grows to 183 million words: 143 million in Hebrew and 40 million in English translation. בשלב זה הספרייה של ספריא מכילה 183 מיליון מילים, מתוכן 143 מיליון בעברית ו־40 מיליון בתרגום לאנגלית.

2019

Sefaria celebrates the historic release of Nechama Leibowitz's sourcesheet collection, marking the first female commentator in the core Sefaria library. ספריא חוגגת את פרסום אוסף דפי המקורות של נחמה ליבוביץ, האישה הפרשנית הראשונה שמצטרפת לספריית הליבה של ספריא.
Users continue creating source sheets and the database hits 200,000! גולשי ספריא ממשיכים ליצור דפי מקורות, ומאגר דפי המקורות שלנו מגיע ל-200 אלף!
Co-founder Brett Lockspeiser is selected to the Forward 50 list of influential American Jews, and Sefaria is named as one of the top 10 developments of the last decade. המייסד השותף ברט לוקשפייזר נבחר להיכלל ברשימת חמישים היהודים המשפיעים בארה"ב של גוף התקשורת Forward ,וספריא זוכה להיכלל ברשימת עשרת הפיתוחים החשובים בחיי היהודים האמריקאים בעשור האחרון.