Collection
'שאלה' היא שו"ת הלכתי אינטרנטי של מדרשת מתן. משיבות ההלכה נותנות מענה בע"פ ובכתב בקרב קהילותיהן, בבית המדרש ובקהילה הוירטואלית. באתר ספריא תוכלו למצוא תשובות מפורטות לשאלות בכלל תחומי ההלכה יחד עם כל המקורות הנלווים.
www.matan.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%90/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
Sheets
FilterFilter icon
ניקוב חור לעגיל לאם על ידי הבת
תשובה על: ניקוב חור לעגיל לאם על ידי הבת
Save "Sheet 405477"
מה המקור לכיסוי המרפקים והברכיים?
תשובה על: מה המקור לכיסוי המרפקים והברכיים
Shayla Team315 ViewsMarch 20, 2022Arms,Legs,Modesty,שוק,Tzniut
Save "Sheet 393086"
קניית ולבישת בגדים בשנת האבל
תשובה על: קניית ולבישת בגדים בשנת האבל
Shayla Team1712 ViewsMay 20, 2021Mourning
Save "Sheet 324928"
צלחת שנטרפה והתערבבה עם כל שאר הצלחות
תשובה על: צלחת שנטרפה והתערבבה עם כל שאר הצלחו
Save "Sheet 326124"
האם יש מידות ושיעורים במצוות גמילות חסדים
תשובה על: האם יש מידות ושיעורים במצוות גמילות חסדים
Save "Sheet 373152"
שימוש בסבון מוקצף לניקוי עיניים בשבת
תשובה על: שימוש בסבון מוקצף לניקוי עיניים בשבת
Save "Sheet 326637"
משלוח מנות להורים
תשובה על: משלוח מנות להורים
Save "Sheet 326639"