Collection
'שאלה' היא שו"ת הלכתי אינטרנטי של מדרשת מתן. משיבות ההלכה נותנות מענה בע"פ ובכתב בקרב קהילותיהן, בבית המדרש ובקהילה הוירטואלית. באתר ספריא תוכלו למצוא תשובות מפורטות לשאלות בכלל תחומי ההלכה יחד עם כל המקורות הנלווים.
www.matan.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%90/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
Sheets
FilterFilter icon
מה המקור לכיסוי המרפקים והברכיים?
תשובה על: מה המקור לכיסוי המרפקים והברכיים
Save "Sheet 393086"
קניית ולבישת בגדים בשנת האבל
תשובה על: קניית ולבישת בגדים בשנת האבל
Save "Sheet 324928"