Collection
מסע חי היא תוכנית ייחודית, המבקשת ליצור מנהג חדש דרך מסע של לימוד, עשייה חברתית וחגיגה. מסע חי – תוכנית ישראלית שנולדה בארה”ב בשם חי מצוה פרי חזונו של סקוט שי, איש פיננסים ומנהיג קהילתי מניו יורק אשר ביקש ליצור מנהג חדש על פיו כל שמונה עשרה שנים מגיל הבר\בת מצוה נחדש את שנת המצווה בחיינו. מסע חי מזמין אתכם נשים וגברים להעניק לעצמכם פסק זמן. לשנה בה אתם מעניקים לעצמכם זמן אישי – לעצור, להביט פנימה , לרענן את המחשבה את העשייה ולהנות ממפגש עמיתים. הצטרפו למסע שהוא תמהיל מרתק של ארבעה יסודות חווייתיים מרכזיים:
www.masachai.org.il/
Sheets
FilterFilter icon
ארבע צורות הקשבה
U lav leadin from the emerging future
yosefa drescher447 ViewsOctober 31, 2021
Save "Sheet 358619"
חנוכה אור וחושך
חנוכה כחג האור. מה מסמל האור מה מסמל הנר. למה צריך להאיר את החושך? כמה צריך להאיר את החושך? מי צריך להאיר את חושך?
Save "Sheet 204803"
סוכות - ארעיות שמחה (לשינשינים של החלוץ בנגב)
סוכות. ארעיות שמחה מחזוריות יציאה מאזור הנוחות קהלת
yosefa drescher2110 ViewsSeptember 22, 2019
Save "Sheet 192287"
חסד וצדק לימוד לשבועות החלוץ ניצנים (גאולה לעולם חלק נלקח מדף שהכינה יעל ליפשיץ)
לימוד לשבועות. פותחים בשלי שלי גזור ומנחשים כיצד מסדרים את המשנה
Save "Sheet 177143"
מערך שלם מדרש מודרני מדרש יונתי מסע חי החלוץ קרית ים
מדרש יונתי ללא הדף שמקשר את מקורות עליו נסמך השיר.
Not Publishedyosefa drescher248 ViewsJune 12, 2018
Save "Sheet 120068"