לקראת יום כיפור

חגי ישראל ברובם הם חגי זיכרון, פרט, משפחה וקהילה נקראים להזכיר ולשחזר בצורה טקסית, אירוע היסטורי משמעותי שקרה בעברנו.

הפרט היהודי נקרא לשאול את עצמו ולחנך את בנו לשאול: מאין באתי, מה מכילה הביוגרפיה שלי?

בפסח, בסוכות ובשבועות אנו שואלים: מתי ואיפה נולדתי: במצרים כעבד, ויצאתי משוחרר. הייתי במעמד הר סיני. נדדתי במדבר לקראת הארץ המובטחת, התנחלתי ועיבדתי אדמתה.

אבל לראש השנה ויום כיפור אין היסטוריה, אין זיכרון, אין עבר, אין סיפור, אין דרמה. לכן, לא הזמן, לא הלידה ולא הזהות קובעים את תוכנם. לא מה קרה בעבר, אלא מה אפשר שיקרה. הפנים והלב מכוונים למימד הזמן - עתיד. שני מועדים אלה שואלים: מה כיוון חייך? כיצד בחרת לחיותו? האם יש לך חלום, שאיפה למימוש? האם יש לך תמונת עולם אנושית וחברתית? אם אתה רוצה ליצור מציאות אחרת, טובה צודקת יותר, זה תלוי בך בלבד. בשאיפתך לשינוי. בשאיפתך לגאול את עצמך ואת חברתך. זה תלוי בנדר שלך עכשיו, בהווה, אבל פניך אל העתיד. לפי זה ראש השנה ויום כיפור הם חגים אנושיים ואופטימיים ופניהם אל האדם ותמונת עתידו.


נכתב על ידי אריה בן - גוריון אריה בן-גוריון (8 באפריל 19166 ביוני 1998) היה ממייסדי קיבוץ בית השיטה, איש חינוך ותרבות, מקים ארכיון החגים הבין-קיבוצי. בן אחותו של דוד בן-גוריון ואחיו של עמנואל בן-גוריון.

Most of the Jewish holidays are memorials, individual, family and community are called to memorialize and reconstruct ceremoniously, a significant historical event that happened in our past.

The Jewish individual is called to ask himself and educate his children to ask: Where did I come from, what does my biography contain?

On Passover, Sukkot and Shabbat we ask: When and where I was born? [the answer is] in Egypt as a slave, and I was liberated. I was at Mount Sinai. I wandered in the desert towards the Promised Land, settled and cultivated its land.

But Rosh Hashana and Yom Kippur have no history, no memory, no past, no story, no drama. Therefore, neither time nor birth nor identity determine their content. Not what happened in the past, but what could happen. The face and heart are directed to the dimension of time - a future. These two dates ask: What is your life direction? How did you choose to live? Do you have a dream, an aspiration to fulfill? Do you have a human and social worldview? If you want to create a different, more just reality, it's up to you. In your quest for change. In your desire to redeem yourself and your company. It depends on your bender now, in the present, but you are facing the future. According to this New Year and Yom Kippur are human and optimistic holidays and the face of man and his future image.

Written by Aryeh Ben-Gurion Aryeh Ben-Gurion (April 8, 1916 - June 6, 1998) was one of the founders of Kibbutz Beit Hashita, an education and culture man, who founded the Inter-Kibbutz Archives. Son of David Ben-Gurion's sister and brother of Emanuel Ben-Gurion.

וידוי ליום הכיפורים - אשמנו בגדנו / אשכנז

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. אָנָּא תָּבֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ וְאַל תִּתְעַלַּם מִתְּחִנָּתֵנוּ, שֶׁאֵין אָנוּ עַזֵּי פָנִים וּקְשֵׁי עֹרֶף לוֹמַר לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צַדִּיקִים אֲנַחְנוּ וְלֹא חָטָאנוּ, אֲבָל אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ חָטָאנוּ.
אָשַׁמְנוּ, בָּגַדְנוּ, גָּזַלְנוּ, דִּבַּרְנוּ דֹּפִי. הֶעֱוִינוּ, וְהִרְשַׁעְנוּ, זַדְנוּ, חָמַסְנוּ, טָפַלְנוּ שֶׁקֶר. יָעַצְנוּ רָע, כִּזַּבְנוּ, לַצְנוּ, מָרַדְנוּ, נִאַצְנוּ, סָרַרְנוּ, עָוִינוּ, פָּשַׁעְנוּ, צָרַרְנוּ, קִשִּׁינוּ עֹרֶף. רָשַׁעְנוּ, שִׁחַתְנוּ, תִּעַבְנוּ, תָּעִינוּ, תִּעְתָּעְנוּ.let our prayer come before you

and do not ignore our supplication.

For we are not so brazen-faced

and stiff-necked

to say to you,

Adonoy, our God, and God of our fathers,

“We are righteous and have not sinned.”

But, indeed, we and our fathers have sinned.

We have trespassed;

We have betrayed;

We have stolen; We have slandered.

We have caused others to sin;

We have caused others to commit sins for which they are called רְשָׁעִים, wicked;

We have sinned with malicious intent;

We have forcibly taken others' possessions even though we paid for them;

We have added falsehood upon falsehood; We have joined with evil individuals or groups;

We have given harmful advice;

We have deceived; we have mocked;

We have rebelled

We have turned away;

We have sinned deliberately;

We have been negligent in our performance of the commandments;

We have caused our friends grief;

We have been stiff-necked, refusing to admit that our suffering is caused by our own sins.

We have committed sins.

We have committed sins which are the result of moral corruption;

We have committed sins of abomination;

We have gone astray;

We have led others astray.

רבי יוסף אלבו


והדברים המונעים והמעכבים את התשובה הם שלושה שהם:

א) העלמת החטא
ב) וההתנצלות
ג) ואהבת הממון והכבוד.
[1. העלמת החטא]
ואולם העלמת החטא, שמי שלא יכיר או ידע שחטא לעולם לא יתחרט ולא ישוב בתשובה.
כמו שהחולה כל זמן שלא ירגיש או ידע שהוא חולה, אי אפשר לו שיתרפא, לפי שלא יבקש לעולם רפואה.
וכן החוטא אם לא ידע שחטא, לעולם לא ישוב בתשובה.

ולזה היה השי"ת מאשים לישראל כשלא היו מכירים עונותיהן, שזה היה סיבה אל מה שלא ישובו בתשובה לפניו.

Rabbi Yosef Albo (1380-1444 Monreal, Spain)


There are three reasons that prevent or deter the Teshuva.

1) Ignorance of the Sin

2) Apology

3) Loving money and prestige

1. Ignorance of Sin

And however, the ignorance of sin, that one who does not recognize or know the sin, will never regret or perform Teshuva.

Just like the sick person, as long as he does not feel or know that he is sick, it is impossible for him to become healed, because he will never request a medicine.

So too the sinner, if he does not know that he sinned, he will never perform teshuva.

To this effect, Hashem found Israel guilty when they did not recognize their sins, that this was the reason that they did not perform teshuva in front of Him.

רבי יוסף אַלְבּוֹ (חי בסביבות ה'ק"ם, (1380ה'ר"ד, 1444) היה רב ופילוסוף יהודי שהתגורר בספרד. מחשובי הפילוסופים היהודים, מחבר "ספר העיקרים".

Rabbi Yosef Albo (1380-1444 Monreal, Spain)


There are three reasons that prevent or deter the Teshuva.

1) Ignorance of the Sin

2) Apology

3) Loving money and prestige

1. Ignorance of Sin

And however, the ignorance of sin, that one who does not recognize or know the sin, will never regret or perform Teshuva.

Just like the sick person, as long as he does not feel or know that he is sick, it is impossible for him to become healed, because he will never request a medicine.

So too the sinner, if he does not know that he sinned, he will never perform teshuva.

To this effect, Hashem found Israel guilty when they did not recognize their sins, that this was the reason that they did not perform teshuva in front of Him.

ולכן תקנו אנשי כנסת הגדולה הוידוי בלשון רבים, ולא בלשון יחיד שאינו אומר אשמתי בגדתי וכו', ולא עוד אלא שצריך האדם לומר כל פרטי הודוי אע"פ שיודע בעצמו שאין בו מכל הדברים האלה, ואינו חושש שנראה כמדבר שקר, והיינו טעמא כי הוא יתחייב בעונות של אחרים מצד הערבות יעוין שם, ולכן מובן הדבר הזה שגם משה רבנו עליו השלום שהיה צדיק גמור כלל עצמו עמהם ואמר לעוננו ולחטאתנו מכח הערבות:

Therefore, the men of the great assmebly ruled that the Viduy prayer (the confession) will be recited in plural, and not in singular. One does not say my fault, I betrayed, etc. Additionally, one must say all the details of the confession even though he did not sin. This is not a transgression against law forbidding lying . One takes the responsibility upon himself for the wrong doing of others beacause of the idea of mutual responsibility. Therefore it is understandable that even Moses who was justly righteous included himself and said "our wrong doings and sins", by virtue of the mutual responsibility.

הרב יוסף חיים מבגדאד ("בן איש חי"; כ"ז באב ה'תקצ"ה, 2 באוגוסט 1835[1] - י"ג באלולה'תרס"ט, 30 באוגוסט 1909) היה מקובל, דרשן, מנהיג, מחבר ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם. מכונה הבן איש חי על שם ספרו.

לחברותות

קבוצה א. ווידוי אישי

 • סמנו חטאים המוכרים לכם, הקורים בעולמכם.

 • האם לדעתכם יש מקום גם לווידוי על מעשינו הטובים, כפרטים או כציבור, או שמא וידוי צריך להיות רק על מעשים רעים?

 • כתבו תוספות אישיות לווידוי מעשים שעשיתם ולא רשומים בוידוי.

Make note of the sins with which you are familiar, which have happened in your life.

- In your opinion, should we, as individuals and a society, confess our good deeds? Or is confessions saved for bad deeds only?

- Come up with additional confessions for acts you have commited on a personal level which aren't mentioned in the Viduy prayer.

קבוצה ב וידוי מכינתי

 • סמנו חטאים המוכרים לכם, הקורים בעולמכם.

 • האם לדעתכם יש מקום גם לווידוי על מעשינו הטובים, כפרטים או כציבור, או שמא וידוי צריך להיות רק על מעשים רעים?

 • כתבו תוספות מכינתיות לווידוי מעשים שקרו במכינה ולא רשומים בוידוי.

Make note of the sins with which you are familiar, which have happened in your life.

- In your opinion, should we, as individuals and a society, confess our good deeds? Or is confessions saved for bad deeds only?

- Come up with additional confessions for acts you have commited on a community level which aren't mentioned in the Viduy prayer.

קבוצה ג ווידוי לאומי

 • סמנו חטאים המוכרים לכם, הקורים בעולמכם.

 • האם לדעתכם יש מקום גם לווידוי על מעשינו הטובים, כפרטים או כציבור, או שמא וידוי צריך להיות רק על מעשים רעים?

 • כתבו תוספות לאומיות לווידוי מעשים שקרו בארץ ו/או בעולם היהודי ולא רשומים בוידוי.

Make note of the sins with which you are familiar, which have happened in your life.

- In your opinion, should we, as individuals and a society, confess our good deeds? Or is confessions saved for bad deeds only?

- Come up with additional confessions for acts you have commited on a national level which aren't mentioned in the Viduy prayer.

קבוצה ד ווידוי עולמי

סמנו חטאים המוכרים לכם, הקורים בעולמכם.

 • האם לדעתכם יש מקום גם לווידוי על מעשינו הטובים, כפרטים או כציבור, או שמא וידוי צריך להיות רק על מעשים רעים?

 • כתבו תוספות עולמיות לווידוי מעשים שנעשו בעולם ולא רשומים בוידוי.

Make note of the sins with which you are familiar, which have happened in your life.

- In your opinion, should we, as individuals and a society, confess our good deeds? Or is confessions saved for bad deeds only?

- Come up with additional confessions for acts you have commited on a global level which aren't mentioned in the Viduy prayer.

קריאה לסיכום במליאה

תשליך Tashlich

ארנה פילץ Orna Piltz

אני רוצה להתחיל את השנה הזאת כמו ילדה שיוצאת מהמקלחת בערב שבת, מקורצפת וסמוקה מהמים החמים, לובשת חולצה לבנה מגוהצת ומסרקת את השיער הרטוב מול המראה.

I want to begin this year like a little girl coming out of the shower on Shabbat evening, clean and flushed from the hot water, wearing an ironed white shirt and combing her wet hair in front

of the mirror.

כמו נערה בטיול קיץ של התנועה בגליל כשהאבק נכנס לנחיריים ולפה והזיעה לעיניים, ובכפות הרגליים היא כבר מרגישה את השלפוחיות, וכשהיא מגיעה לנחל היא שוטפת את הפנים, שותה מהמים הקרים, חולצת נעליים, מקלפת את הגרביים הדבוקות וטובלת את הרגליים.

Like a teenaged girl during the summer trip of the youth movement in the Galil, with dust in her nostrils and her mouth and sweat in her eyes, and who can already feel the blisters on her feet. When she reaches the stream she washes her face, drinks from the cold water, removes her shoes, peels off her sticky socks and dips her feet in.

כמו בחורה צעירה שבכתה ובכתה, אנחות ויבבות טלטלו את גופה, הצער הציף אותה והדמעות שטפו את פניה ואת הכרית, עד שהאנחות נחלשו, הדמעות פסקו והיא נרגעה ונרדמה כאילו כל הכאב נשטף לו החוצה.

Like a young woman who cried and cried, moans and groans shook her body, the sorrow flooded her and the tears washed her face and the pillow, until the moans subsided, the tears stopped flowing and she calmed down and fell asleep as though all the pain had been washed away.

כמו אשה עייפה שחזרה הביתה מן העבודה בעיר החמה והרגישה חוסר מוצא וחרדה, וירדה לפנות ערב לחוף, נכנסה למים, צפה על הגב בעיניים עצומות והרגישה שהגלים מערסלים אותה בעדינות והיא נחה בלי משקל ובלי דאגות, והים של ימי ילדוּתה חזר אליה עם הפירות החתוכים והריח של התירס, וכשהיא יוצאת רטובה מן המים היא מרגישה ששמחת החיים שלה חזרה אליה.

Like a tired woman who came home from work in the hot city and felt anxiety and a lack of purpose, and in the evening went down to the beach, went in the water, floated on her back with her eyes closed and felt the waves gently cradling her and she rested with no weight and no worries, and the sea of the days of her childhood came back to her with the chopped fruits and the smell of corn, and when she comes out wet from the water she feels that the joy of her life has returned.

תודה לכם ארץ ושמים על המתנה המוחשית ששלחתם לנו, על המים שמנקים, מטהרים ומצננים את הגוף ומרגיעים את הנפש, משקים ונותנים חיים.

Thank you, heaven and earth, for the physical gift that you have sent us, for the water which cleans, cleanses and cools the body and relaxes the soul, which waters and gives life.

תודה לכם שמים וארץ על המכתב ששלחתם לנו, על המים שמספרים לנו שטבעי להיוולד ולהיוולד מחדש, לרדת למעמקים ולצאת לאוויר הפתוח, לעלות לשמים ולהגשים על פני האדמה.

Thank you, heaven and earth, for the letter you have sent us, for the water that tells us that it’s natural to be born and reborn, to dive down into the depths and come up to the open air, to rise to the heavens and fulfill on the face of the earth.

מים, טוב שאתם כאן. הבאתי איתי את הבקבוק עם המכתב הסודי שלי. קחו אותו איתכם. עיזרו לי, יש בי דברים שאני כבר לא יכולה לסחוב, דברים שלי עם עצמי ועם אחרים. אני משיטה אותם עליכם כמו רפסודות עמוסות. שאו אותם איתכם, תחזירו אותם לתהומות שמהם באו כדי שלא יוכלו לחזור אליי.

Water, it’s good that you are here. I have bright with me the bottle with my secret letter. Take it with you. Help me, there are things within me that I can no longer carry, things with myself and with others. I set them to sail on you like loaded rags. Take them with you, back to the depths from which they came so that they cannot return to me.

בבקשה, החזירו לי השנה את עצמי רחוצה ונקייה, פתוחה לעולם, רעננה ורוויה, שטופה מכאב ומצער, מעורסלת ומנוחמת.

Please, this year, return me to myself washed and cleaned, open to the world, fresh and watered, cleansed from pain and sorrow, cradled and comforted.