יחסים בין אישיים חברות - לקומונת החלוץ טבריה

מפגש מסע חי בקומונת החלוץ בטבריה מפגש מספר 8

המערך השלם

מטרות המפגש:

המפגש עוסק בחברות ובצורך שלנו בקרבה וחברות. כשאנחנו מדברים על הצורך של האדם בקהילה (מעבר למשפחה) אפשר להתייחס לצורך במרחב חברתי הפותח מפגש עם יותר אנשים, מרחב עם קשרים מסוגים שונים, ועיניין משותף. הכוונה להגיע לשני הרבדים של העיסוק בצורך החברתי, בקושי החברתי ובפוטנציאל של החברות. ברובד הנוסף העיסוק ביחסים בין המשתתפים לבין עצמם. למה באו לקומונה, מה מושך/מאיים במפגש החברתי.

12:45 – 13:05

כשהכנתי את המפגש הזה פתחתי אתר בשם ספריא שמעלה את כל ארון הספרים היהודי על האינטרנט ומקשר בין פסוקים למשניות לפירושים וכן הלאה וכן הלאה. כתבתי את המילה חברים האתר ביצע חיפוש ומצא 19,366 מקורות עם המילה בתוכם. (עדיין לא העלו ספרות מודרנית) למה חברות כל כך חשובה בטקסטים?

משחק פתיחה - דף עם טבלה בה הם צריכים לכתוב כל אחד לעצמו תכונות שחשובות בחבר או מה הם רוצים מהחברות. מי הוא חבר טוב ומה היא חברות טובה. 10 דברים.

מדביקים את הדף על הגב ואז כל אחד עובר ומסמן את התכונה שגם הוא בחר

פתיחה ציור שמש בפנים המילה חבר טוב אז איזה תכונות נדרשות מחבר או מחברות טובה. לפי התכונות שקיבלו את מירב הסימונים.

דיון בהבדלים בין תכונות הנדרשות מהאדם לתכונות הנדרשות מהחברות.

13:20– 13:00

קנה לך חבר

יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר: ... קְנֵה לְךָ חָבֵר. (משנה, מסכת אבות פרק א משנה ו)

מה המילה שלא היינו מצפים לה כאן? איזה פועל הייתם שמים במקום?

"וקנה לך חבר". כיצד? מלמד שיקנה האדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו וישנה עמו ויישן עמו ויגלה לו כל סתריו - סתרי תורה וסתרי דרך ארץ. שכשיושבין ועוסקין בתורה, וטעה אחד מהם הלכה או ראש הפרק, או שיאמר על טמא טהור או על טהור טמא ועל אסור מותר ועל מותר אסור - חברו מחזירו.

ומניין שכשחברו מחזירו וקורא עמו, שיש להם שכר טוב בעמלן? שנאמר: (קהלת ד) "טובים השנים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם": (אבות דרבי נתן)

אבות דרבי נתן פרק שמיני על אבות דרבי נתן - אָבוֹת דְּרַבִּי נָתָן היא תוספת למסכת אבות, שזמן יצירתה ועריכתה משוער לתקופת הגאונים (700-900 לספירה).

  • כלומר למה קונים חבר זה נשמע כמו שוחד?
  • איך קונים חבר? (יאכל עימו ישתה עמו יקרא עמו יישן עמו ויגלה כל סתריו שימו לב לסדר הדוניזם לימוד ואז גילוי נפש ופתיחות)
  • שכר טוב בעמלם? מה פירוש המילה עמל? אומרים נמלה עמלה. משהו פיזי קשה יומיומי וחוזר על עצמו.

למה זה ציווי? למה זו חובה דתית לקנות חברים?

כשתאהב לא תאהב על מדותיך ואמנם תאהב על מדת אהוביך

ומה טוב מאמר אריסטוטלוס האהוב אחד הוא והאוהבים ג' מינים אוהב תועלת אוהב מנוחה ואוהב מעלה

אוהב תועלת כאהבת שני השותפים (שותפים עיסקיים) ואהבת המלך ומחנהו

ואמנם אוהב מנוחה (מנוחה אני חושבת מלשון נחת) הוא ב' מינים (שני סוגים)

אוהב הנאה ואוהב בטחון אמנם אוהב הנאה כאהבת הזכרים לנקבות וכיוצא בהם. ואמנם אוהב בטחון הוא שיהיה לאדם אוהב תבטח נפשו בו לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדבור ויודיעהו כל עניניו הטוב מהם והמגונה מבלתי שירא ממנו שישיגהו בכל זה חסרון לא אצלו ולא זולתו כי כשיגיע לאדם בטחון באיש זה השעור ימצא מנוחה גדולה בדבריו ובאהבתו הרבה.

ואוהב מעלה הוא שיהיה תאות שניהם וכונתם לדבר אחד והוא הטוב וירצה כל אחד להעזר בחבירו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד וזה האוהב אשר צוה לקנותו

רמב"ם על פרקי אבות א

13:20-13:40

לחברותות

על כן מי שעיניו בראשו יותר יזהר ויעיין במעשי מי שרוצה לקנותו לו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, יותר ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו, כי המאכל והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו וכל כבודו. ודוד המלך עליו השלום אומר (תהילים ק"א): "הולך בדרך תמים הוא ישרתני, לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה".

ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים, שיאירו עיניו במה שהוא עיוור בו ויוכיחוהו באהבתם ונמצאו מצילים אותו מכל רע, כי מה שאין האדם יכול לראות, לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויזהירוהו ונשמר.

ועל זה נאמר (משלי כ"ד): "ותשועה ברוב יועץ".

מסילת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל (ה'תס"ז, 1707 – כ"ו באייר ה'תק"ו, 16 במאי 1746) היה מקובל, סופר, חוקר רטוריקה ומשורר איטלקי במאה השמונה עשרה.

יש לך חברים מקצתן מוכיחין* אותך ומקצתו משבחין** אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, שמוכיחך מביאך לידי חיי העולם הבא, והמשבחך מוציאך מן העולם.

- אבות דרבי נתן

ביאור מילים

*מוכיחין – אומרים לך דבר תוכחה מעירים לך על דברים שאתה לא בסדר בהם.

**משבחין – אומרים לך דברי שבח. כמה אתה טוב ונהדר.

מצות תוכחה

לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא. (ויקרא יט יז)

שאלת פשט - מה זאת אומרת לא תשא עליו חטא?

מִנַּיִן לָרוֹאֶה בַּחֲבֵירוֹ דָּבָר מְגוּנֶּה שֶׁחַיָּיב הרואה לְהוֹכִיחוֹ?

שֶׁנֶּאֱמַר: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ".

הוֹכִיחוֹ וְלֹא קִבֵּל, מִנַּיִן שֶׁיַּחֲזוֹר וְיוֹכִיחֶנּוּ?

שאלת פשט - מה זה לא קיבל?

תַּלְמוּד לוֹמַר: "תּוֹכִיחַ" - מִכָּל מָקוֹם.

יָכוֹל אֲפִילּוּ מִשְׁתַּנִּים פָּנָיו [שמתבייש מאד מחמת התוכחה]?

תַּלְמוּד לוֹמַר: "ולֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא"

שאלת פשט – לפי המשפט האחרון מה זה לא תישא עליו חטא?

תַּנְיָא, אָמַר ר' טַרְפוֹן: תְּמֵיהַנִי אִם יֵשׁ בַּדּוֹר הַזֶּה מי שֶׁמְּקַבֵּל תּוֹכָחָה!

אִם אָמַר לוֹ [המוכיח]: "טוֹל קֵיסָם מִבֵּין עֵינֶיךָ" [חזור בך מחטא קטן שנמצא אצלך], אָמַר לוֹ [האחר]: "טוֹל אתה קוֹרָה מִבֵּין עֵינֶיךָ" [תקן תחילה את עצמך, שאתה חוטא גדול יותר ממני].

אָמַר ר' אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: תְּמֵיהַנִי אִם יֵשׁ בַּדּוֹר הַזֶּה מי שֶׁיּוֹדֵעַ לְהוֹכִיחַ [בלא הלבנת פנים, ודבריו מתקבלים].

וְאָמַר ר' יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מֵעִיד אֲנִי עָלַי שָׁמַיִם וָאָרֶץ שֶׁהַרְבֵּה פְּעָמִים לָקָה (נענש) ר' עֲקִיבָא עַל יָדִי, שֶׁהָיִיתִי קוֹבֵל (מתלונן) עָלָיו לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן . וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהוֹסַפְתִּי בּוֹ (ברבי עקיבא) אַהֲבָה [כלפי], לְקַיֵּים מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: "אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׂנָאֶךָּ הוֹכֵחַ לְחָכָם וְיֶאֱהָבֶךָּ" (משלי ט ח)

תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף טז, עמוד ב.

איך אפשר ליישם את זה בחיים?

  • שימו לב שחברות היא מתוך אהבה אם אין אהבה אז זה משהו אחר לא חברות.
  • שימו לב למילים העדינות ומרחיבות הלב שהרמח"ל משתמש בהן: "יאירו את עיניו", "יוכיחוהו באהבתם", "יבינו ויזהירוהו". איזו מן מערכת יחסים בין חברים מצטיירת כאן? מדוע היא חשובה כל כך?
  • מה ההבדל בין להוכיח באהבה ללהוכיח בלי אהבה?
  • האם חוויתם פעם מקרה שבו הרגשתם שחבר פקח את עינכם ועזר לכם לראות דבר שלא ראיתם בעצמכם? ספרו אחד לשני על זה...
  • שאלו את עצמכם ושתפו זה את זה: האם יש לי חברויות שכאלה, האם יש בי מספיק פתיחות בשביל חברות כזו?. מה דורשת ממני פתיחות שכזו?

סיכום הדהוד קלאסי של מה שהיה בשיעור.

מה התובנות הגענו אליהן לגבי מהות וחשיבות החברות-

השיר של אמה שם – בה אלון

אמה שם-בה אלון

שְׁכָבוֹת

יָד עַל הַגַּב.

כַּמָּה מַפְתִּיעָה יְכוֹלָה לִהְיוֹת יָד עַל הַגַּב.

כַּמָּה מַפְתִּיעָה יְכוֹלָה לִהְיוֹת יָד הַמֻּנַּחַת עַל הַגַּב בְּרַכּוּת.

כַּמָּה מֻפְתָּע יָכוֹל לִהְיוֹת גַּב כְּשֶׁמֻּנַּחַת עָלָיו יָד בְּרַכּוּת.

כַּמָּה מֻפְתָּע יָכוֹל לִהְיוֹת הַלֵּב.

כְּשֶׁמֻּנָּח עַל גַּבּוֹ גַּב.

וְעַל גַּבֵּי הַגַּב מֻנַּחַת יָד.

וְעַל גַּבֵּי הַיָּד מֻנַּחַת רַכּוּת.

וְעַל גַּבֵּי הָרַכּוּת מֻנָּחוֹת מַחְשָׁבוֹת טוֹבוֹת מְאֹד.

"משיב הרוח", גליון לג-לד: נשים, חורף תשע"א 2010

המשחק עבד מעולה וחיבר אותם לדיון על מה זה חברות ומי יכול להיות חבר. היה דיון שלם האם חכמה היא תכונה נדרשת מחבר ומה זאת חכמה.

בחברותות העלו רעיון מדרשי יפה. שמשמעות הפסוק ממשלי (אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך) הוא שהגדרת המושג חכם היא מי שיודע לקבל תוכחה.