Collection
ספר "הזוהר", שהופיע בנסיבות מסתוריות בימי הביניים, הפך מאז בהדרגה לספר הספרים של הקבלה, ולנציג המובהק ביותר של תורת הסוד היהודית בארון הספרים היהודי. עולמו הנסתר והצפון של ה"זוהר" מבקש לגעת במסתרי הבריאה, בסודות האלוהות, במכמני האדם – ולהציג השקפות חדשות כמעט בתחומים רבים של המחשבה (והדמיון). באסופה זו של "בית אביחי" עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר בהם נצלול אל המסתורין של ספר הזוהר; נתוודע אט-אט לתכונותיו של הספר, נקרא בו יחד ונרכוש כלים ראשוניים להסרת השכבות שעוטפות את הסודות. העיון יתמקד בזוהר על פרשת משפטים ("סבא דמשפטים"), שנמסרת מפיו של זקן אלמוני ומלומד ועוסקת בדרכי הסרת המסווה מעל המסתורין שבתורה; על הכרת סודות האלוהות; ועל גילוי סתרי הנפש וגורל הנשמה. ד"ר אבישי בר אשר מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עוסקים בפרקים שונים בתולדותיה של ספרות הסוד היהודית.
www.bac.org.il/
Sheets
FilterFilter icon
#1: המסתורין בספר הזוהר
יחידה 1 מתוך האסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר בהם נצלול אל המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 460104"
#2: מפגש עם ההלך הזקן
יחידה 2 מתוך האסופה של "בית אביחי" של עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 460116"
#3: חידת זהותו של ההלך הזקן
יחידה 3 באסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר בהם על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 460118"
#4: סודות בחוקות הכהנים
יחידה 4 באסופהשל "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר בהם נצלול אל המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 461580"
#5: קריאה אליגורית בפסוקי התורה
יחידה 5 באסופהשל "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר בהם נצלול אל המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 461810"
#6: פרשת משפטים כדרמה נפשית
יחידה 6 באסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 462094"
#7: הקודים של ספר הזוהר
יחידה 7 באסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 462096"
#8: הסוד שבקוד
יחידה 8 באסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 462359"
#9: גילוי וכיסוי במציאות
יחידה 9 באסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 462363"
#10: רבדים שונים של משמעות
יחידה 10 באסופה של "בית אביחי" ובה עשרה מפגשי לימוד עם ד"ר אבישי בר אשר על המסתורין של ספר הזוהר
Save "Sheet 463487"