Collection
אמנים יהודיים, נוצרים ומוסלמים התיחסו ומתיחסים לסיפורי המקרא ומביעים את פרשנותם לפרטי הסיפורים הללו.
Sheets
FilterFilter icon
ירושלים באמנות
ירושלים, הארצית והשמימית, מתוארת ע"י אמנים יהודים, נוצרים ומוסלמים כבר כ1800 שנה. קיים מתח בתיאורים בין ביטוי מוחשי-ריאלסיטי לבין נטיה רעוינית-רוחנית המבקשת לבטא באופן חזותי את דמות העיר האידיאלית.
Save "Sheet 561332"
האלפבית באמנות
המסורת היהודית מייחסת לאותיות האלפבית חשיבות רבה במעשה הבריאה ובמתן תורה. גם מקובלים וגם אמנים התיחסו ומתיחסים לאותיות וסגולותיהן.
Joel Duman Jo Milgrom320 ViewsOctober 6, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 515517"
הסנה הבוער באמנות
באיוריהם של אמנים לסיפור הסנה הבוער משקתפות קריאות שונות של דמותו של משה, כאיש המופת.
Joel Duman Jo Milgrom520 ViewsMarch 24, 2023מדרש-תמונה,Tanakh
Save "Sheet 476252"
עקדת יצחק באמנות
עקדת יצחק העסיקה ומעסיקה הוגים ואמנים יהודים, מוסלמים ונוצרים במשך כל הדורות וממשיכה להטריד פרשנים ספרותיים וחזותיים במיוחד בישראל.
Save "Sheet 498776"
דוד באמנות
דוד - הרועה האמיץ, לוחם הצדק, הנרדף, המלך, המשורר - כל אלה ואחרים טופלו בידי אמנים יהודים ונוצרים תוך פרשנויות שונות.
Joel Duman Jo Milgrom724 ViewsJuly 11, 2023מדרש-תמונה,Tanakh
Save "Sheet 499183"
המסע במדבר בדורא אירופוס
חיפוש המים במהלך הנדודים במדבר הוא נושא חוזר בתורה. בציורי דורא אירופוס הוא זוכה לתאור אניגמתי המתבסס, ככל הנראה, על מדרשים ידועים ממקומות אחרים
Joel Duman Jo Milgrom358 ViewsOctober 1, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 514458"
סיפורו של איוב באמנות
סיפורו ודמותו של איוב גם הם לטיפולים אמנותיים רבים, בעיקר נוצריים אך גם יהודים ומוסלמיים. יצירות אלו משקפות את הקריאות השונות של הספר בדתות השונות וגם התמודדויות אישיות עם משמעות הספר.
Joel Duman Jo Milgrom537 ViewsSeptember 18, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 511614"
סיפורה של רות באמנות
לדעת רבים, מגילת רות היא הביטוי המקראי לחסד. אבל פרשנים חזותיים ואחרים מגלים שיש גם התמודדות עם מצבים חברתיים ואישיים קשים.
Save "Sheet 480646"
הבריאה באמנות - ארבע דרכים לבריאה
מעשה בראשית מתואר באמנות ובפרשנות ספרותית כתוצאה של 4 דרכי עשיה שונות
Save "Sheet 492117"
חיי מרים באמנות
מרים, אחות משה ואהרון, מוכרת לכל, אך היא מוזכרת בתנ"ך אך מעט. אמנים יהודים ונוצרים תארו את דמותה ופועלה באופנים שונים מאד, על פי תפיסות
Joel Duman Jo Milgrom957 ViewsMarch 21, 2023מדרש-תמונה,Tanakh
Save "Sheet 475392"
יחזקאל - מחורבן לתקומה בדורא אירופוס
מוקדש מקום ניכר בבית הכנסת בדורא אירופוס לספר יחזקאל. איזו משמעות ייחסו אנשי דורא לדברי הנביא הזה וכיצד הם פירשו את חזון העצמות היבשות?
Save "Sheet 505829"
קריעת ים סוף באמנות
קריעת ים סוף וחציית ע"י בני ישראל היא שיא סיפור יציאת מצרים, ולכן זכתה להרבה טיפול אמנותי. אמנים ניסו לבטא את תפיסותיהם לגבי תפקיד העם, תפקידו של משה ועצם הנס.
Save "Sheet 475099"
חלום יעקב באמנות
חלום יעקב או סולם יעקב - שני כינויים שונים לאותו הסיפור המהווה פרשת דרכים בחייו. אופיו של יעקב וסמליות החלום נדונים ע"י אמנים רבים, מתוך פרשנויות מגוונות
Save "Sheet 483745"
נשים כקרבנות בספר שופטים
נשים כקרבנות בספר שופטים מהוות סמל להתדרדרות החברה באותה התקופה. אמנים דמיינו את הנשים הללו ואת סיפוריהם בהתאם למסורותיהם הפרשניות ותאני תקופותיהם
Save "Sheet 485712"
ספר שופטים באמנות: נשים דומיננטיות
לנשים יש מקום חשוב במיוחד בספר שופטים, מהן נשים דומיננטיות: מנהיגות, חכמות וגם קטלניות. המאמר הזה בודק כיצד דמיינו אמנים את הנשים יוצאות הדופן הללו
Save "Sheet 486844"
המבול באמנות
אמנים מתלבטים בקשר לפרטי סיפור המבול, דמותו של נח ומסר הסיפור, דרך עיצובם המוחשי של שלבי הסיפור
Save "Sheet 495619"
מגדל בבל באמנות
אמנים יהודיים, נוצרים ומוסלמים מתיחסים לסיפור מגדל בבגל ומנסים לדמיין את מראה המגדל והסיבות להריסתו.
Joel Duman Jo Milgrom973 ViewsJune 16, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 495318"
שיר השירים באמנות
איורים רבים באמנות היהודית , הנוצרית והמוסלמית לשירים השירים ולדמויותיו ממחישים את הכתוב בו ואת הפרשנות ל
Save "Sheet 491590"
סיפור יהודה ותמר באמנות
סיפור יהודה ותמר מלא תמיהות, הן בקשר למשמעות הסיפור והן בקשר לפרטיו. אמנים התיחסו לתמיהות הללו ע"פ דמיונם וע"פ מסורות פרשניות שבידיהם
Save "Sheet 496438"
סיפור יוסף באמנות
סיפור יוסף דומה לרומן קצר ואופיו שונה מאד משאר סיפורי האבות שבספר בראשית, ובמיוחד באשר לתפקיד הנסתר של אלהים בו. אמנים יהודים, נוצרים ומוסלמים הוקסמו ע"י ה הסיפור והביעו באופן חזותי את הבנותיהם בקשר לפרטיו ןדמויות.
Save "Sheet 496783"