Collection
לימוד שבועי ביסודות החסידות סביב הספר דגל מחנה אפרים שהועבר בישיבת הר עציון תשפ"ג
Sheets
FilterFilter icon
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - פרשת חקת - שבעים פנים לתורה
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - חבורה לפרשת חקת - ישיבת הר עציון: מה הרעיון של הדרשן להמציא דרשות חדשות? האם שבעים זה רק שבעים או יותר? האם הדרשות הן אמיתה של תורה או רק רעיונות נחמדים?
Save "Sheet 495870"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - הכנה לפסח - העלאת נשמות דרך שיחת חולין
שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד - מה ניתן ללמוד משיחת חולין של תלמידי חכמים? שלוש הסברים לדברי הבעש"ט. חבורה ביסודות החסידות בישיבת הר עציון.
Save "Sheet 475348"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - פרשת תצווה - אור הגנוז
חבורה בלימוד יסודות החסידות דרך הספר דגל מחנה אפרים בישיבת הר עציון - פרשת תצווה - אור הגנוז.
Save "Sheet 470168"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - פרשת וארא - ניקוד התורה
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - פרשת וארא - האם ניתן לשנות את הניקוד של התורה ולדרוש דרשות 'אל תקרי' מודרניות?
Save "Sheet 459877"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - פרשת שמות - ההסתייגות מהעלאת מחשבות זרות
מקורות מגדולי החסידות שהתנגדו לשיטת הבעש"ט בהעלאת מחשבות זרות - בסדרה יסודות החסידות על פי הספר דגל מחנה אפרים.
Save "Sheet 458422"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - תולדות - משכהו לבית המדרש - חברותא עם יצר הרע - מיועד ללימוד עצמי
חז"ל אומרים שהתרופה ליצר הרע היא לקחת אותו לבית המדרש. אחרי שהבאנו אותו לבית המדרש מה אפשר ללמוד איתו? הדגל אומר לנו - איזהו חכם הלומד מכל אדם - אפילו מהיצר הרע. מה אפשר ללמוד מהיצר הרע לעבודת השם שלנו? במקורות מובאים 3.5 הצעות.
Save "Sheet 447954"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - פרשת וישלח - חברותא עם היצר הרע - המשך לפרשת תולדות - יארצייט רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב
חז"ל אומרים שהתרופה ליצר הרע היא לקחת אותו לבית המדרש. אחרי שהבאנו אותו לבית המדרש מה אפשר ללמוד איתו? הדגל אומר לנו - איזהו חכם הלומד מכל אדם - אפילו מהיצר הרע. אחרי שראינו בפרשת תולדות את האופציות ללמוד מיצר הרע, רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב מסתייג מהדברים ומציע דרך אחרת להבנה.
Save "Sheet 451231"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - כי תבא - תפקידו של הסיפור החסידי
דף מקורות ללימוד יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים לפרשת כי תבא
Save "Sheet 422133"
יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים - שופטים - תורת האותיות אצל הבעש"ט
דף מקורות ללימוד יסודות החסידות בספר דגל מחנה אפרים לפרשת שופטים
Save "Sheet 422118"