Collection
לאחר נפילת ברקאי במבצע "צוק איתן" בחרנו, חבריו של ברקאי, להקים את בית המדרש החברתי. הפועל בסיוע של עמותת כל ישראל חברים (כי"ח). בית המדרש מגלם את הערכים בהם האמין ברקאי ואשר לאורם פעל בדבקות – חיבור בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, שיח מכבד במאור פנים ובאהבה, לימוד תורה ועשייה חברתית. ערכים אלו באו לידי ביטוי באופן משמעותי בכל בחירה ומעשה של ברקאי.
bmbarkay.com/
Sheets
FilterFilter icon
אהבת חינם- לימוד ושיחה עם הרב בני לאו
לאחר נפילת ברקאי במבצע "צוק איתן" בחרנו, חבריו של ברקאי, להקים את בית המדרש החברתי. הפועל בסיוע של עמותת כל ישראל חברים (כי"ח). בית המדרש מגלם את הערכים בהם האמין ברקאי ואשר לאורם פעל בדבקות – חיבור בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, שיח מכבד במאור פנים ובאהבה, לימוד תורה ועשייה חברתית. ערכים אלו באו לידי ביטוי באופן משמעותי בכל בחירה ומעשה של ברקאי. כל מפגש החל בלימוד משותף של דף מקורות ולאחריו שיעור. דף המקורות שלפניכם מוקדש לדיון באספקטים שונים של אהבת חינם.
Save "Sheet 318289"
המלחמה באדישות- לימוד ושיעור מאת אודי לאון
דף זה מתחיל מהציווי "לא תוכל להתעלם" וממשיך בחקר של המתח שבין פסיביות לאקטיביות
Save "Sheet 317976"
עיר שעושה כל ישראל חברים- לימוד לכבוד יום ירושלים ושיחה עם נחמה בן אליהו ואלדד וייל
בית מדרש ברקאי מגלם את הערכים בהם האמין ברקאי ואשר לאורם פעל בדבקות – חיבור בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, שיח מכבד במאור פנים ובאהבה, לימוד תורה ועשייה חברתית. ערכים אלו באו לידי ביטוי באופן משמעותי בכל בחירה ומעשה של ברקאי. דף המקורות שלפניכם מוקדש ללימוד ושיח על המורכבות של ירושלים .
Save "Sheet 288991"
עדתיות- לימוד ושיעור מאת אלי ברקת ראש בית המדרש ממזרח שמש
בית מדרש ברקאי מארח את ראש בית המדרש של ארגון ממזרח שמש לשיחה על עדתיות ובחינה של האספקטים השונים שלה
Save "Sheet 318263"
אתיקה וגנטיקה- לימוד ושיעור מאת ארז ליבנה
אם לדעתכם נכון להתערב בגנום האנושי, או שזו התערבות גסה מדי בבריאה? במה שונה התערבות גנטית מניתוח, השתלה, או כל טיפול רפואי אחר? בדף הזה נברר את התשובות לשאלות הללו ועוד
Save "Sheet 288333"