Collection
"מתן על הפרק" היא תוכנית של המכון התורני לנשים מת"ן ללימוד מקוון של נביאים וכתובים. מטרת התוכנית לשוב ולהתמקד בתנ"ך, והיא יוצרת מסגרת לימודית עצמאית, שיטתית ומסודרת. בכל שבוע לומדים שני פרקים מהתנ"ך וכך לומדים את התנ"ך כולו בשש שנים.
Sheets
FilterFilter icon
מתן על הפרק - יהושע כ"א-כ"ב
בסיום תהליך ההתנחלות בארץ מוצאים את מנוחתם גם שבט לוי הנוחל בתוך אחיו, ושניים וחצי השבטים שמסיימים לסייע בכיבוש הארץ ומקבלים רשות להתישב בעבר הירדן. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, וקטע ממשנתו של הרב קוק על הדרך לאחדות אמתית.
Save "Sheet 464161"
מתן על הפרק - יהושע ט"ו-ט"ז
בפרקים מפורטות נחלות בני יהודה ובני יוסף יחד עם סיפורה המופלא של עכסה בת כלב. פרטי התיאור, אורכו ודרך כתיבתו, מלמדים אותנו רבות על היחס בין השבטים והשלבים השונים בירושת הארץ. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, וקטע פרשני של הרב ישראל אריאל על מהותה של בקשת עכסה לעומת תפישתו של כלב.
Save "Sheet 464134"
מתן על הפרק - יהושע י"ט-כ'
עם סיום חלוקת הארץ לשבטים משלים יהושע ציווי נוסף מימי משה ומקדיש את ערי המקלט. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, ואת הסברו של ספר החינוך למצוות ערי המקלט.
Save "Sheet 464157"
מתן על הפרק - יהושע י"ז-י"ח
בפרקים אלו ממשיך יהושע לקדם את ירושת הארץ הנשארת: הוא עומד מול טענותיהם של בני יוסף, גוער בשבטים המתרפים מלרשת את הארץ ומשלים את חלוקת הנחלות. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, ופירוש יחודי של ה'כלי יקר' על חיבת הנשים לארץ.
Save "Sheet 464142"
מתן על הפרק - יהושע י"ג-י"ד
עם תום תנופת הכיבוש הראשונה, דואג יהושע לחלוקת הארץ הנשארת, לנחלות שניים וחצי השבטים, לקיום ההבטחה לכלב ולארגון המשך ההתנחלות בארץ. בפרקים אלו נסגרים מעגלים מן העבר ונפתחת חטיבה חדשה בספר יהושע. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, ואת שירו של זלמן שז"ר - 'איכה כלב' - המבטא געגוע לדמותו של כלב בין יפונה.
Save "Sheet 463847"
מתן על הפרק - יהושע י"א-י"ב
עם ישראל ממשיך צפונה במסע כיבוש הארץ. תיאורי הקרבות ורשימת הנצחונות מלמדים אותנו על עוצמת האתגר העומד בפני עם ישראל בנסיונו להתישב בארץ. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, והרחבה בנוגע להיסטוריה של העיר חצור.
Save "Sheet 463840"
מתן על הפרק - יהושע ט'-י'
בפרקים אלה נלחם עם ישראל בעמי הארץ. המציאות החדשה מזמנת התמודדויות צבאיות ומוסריות שתוצאותיהן מלוות את עם ישראל לאורך הדורות. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, והרחבה על מעשה הבריתות בעולם הקדום.
Save "Sheet 463833"
מתן על הפרק - יהושע ז'-ח'
לאחר כיבושה הניסי של יריחו מגיע זמנה של המערכה הצבאית. בין שני הקרבות, בין ההפסד והניצחון, מופיע חטא עכן ואיתו שיעור חשוב אותו צריך העם כולו ללמוד על מנת להצליח לרשת את הארץ. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים, וקישור היסטורי מפרקי יהושע להקמת המושבה פתח תקוה.
Save "Sheet 463498"
מתן על הפרק - יהושע ה'-ו'
עם ישראל צועד את צעדיו הראשונים כעם על אדמתו. ברית מילה, הפסח והמפגש עם המלאך מהווים הקדמה לכיבושה הפלאי של העיר הראשונה בארץ ישראל. ננסה לעמוד על הקשר בין ברית המילה והפסח לבין ירושת הארץ ולהבין באופן רחב יותר את המשמעויות השונות של כיבוש יריחו. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים, וכן קטע מ'דרך החיים' למהר"ל על משמעות המספר שבע, שתופס מקום משמעותי בפרק ו'.
Save "Sheet 463495"
מתן על הפרק - יהושע ג'-ד'
בפרקים אלו מתואר האירוע המכונן של חציית הירדן והכניסה לארץ - תיאור המזכיר כמובן את קריעת ים סוף, אך גם את יציאת מצרים וברית סיני. לאירוע זה קודמות הוראות והכנות מדוקדקות. ננסה לעמוד על ההקשר הרחב של מעמד חציית הירדן ומשמעותו לדור הנכנסים לארץ ולדורות. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, וכן מדרש המקשר בין חציית ישראל לחציית יעקב את הירדן בחזרתו מחרן
Save "Sheet 462150"
מתן על הפרק - יהושע א'-ב'
פרקים א-ב ביהושע הם פרקי מעבר. מעבר בין מנהיגות משה ליהושע, בין חיים במדבר לחיים בארץ הנושבת, בין הנהגה ניסית להנהגה ארצית. במהלך הלימוד נעיין בהיבטים שונים של תקופת הרת הגורל זו תוך השוואתה למציאות ולאירועים שקדמו לה. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, ובנוסף - שיר של חיים נחמן ביאליק על חילוף ההנהגה ממשה ליהושע
Save "Sheet 462143"
מתן על הפרק - יהושע כ"ג-כ"ד
ספר יהושע מסתיים בשני נאומים של יהושע בן נון הנפרד מעמו. מותו של יהושע חותם תקופה הרואית של כניסה, כיבוש והתנחלות. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, וקטע הלל ליהושע בן נון, הלקוח מספר 'בן סירא'.
Not Publisheddavid weinberger343 ViewsFebruary 2, 2023נאום יהושע,סיום ספר יהושע
Save "Sheet 464165"
מתן על הפרק - רות
מגילת רות נחלקת לארבעה פרקים המקבילים זה לזה באופן סימטרי. כנגד האסון המתואר בפרק א' מופיעה יוזמת הגאולה של בועז בפרק ד' ותוצאותיה. במרכז המגילה - כנגד המפגש בשדה בין בועז לרות, המתואר בפרק ב', מופיע המפגש ביניהם בגורן, המתואר בפרק ג', בו נוטל על עצמו בועז את האחריות לגאול. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים.
Save "Sheet 427239"
מתן על הפרק - איכה ג-ה
פרקים ג-ה במגילת איכה שונים זה מזה בסגנונם ובתוכנם. בפרק ג מופיעה קינה שאינה פותחת בקריאה 'איכה', ומתוארת מנקודת מבט אישית של המקונן. פרק ד עוסק בתיאור המצור והחורבן ועוקב אחרי החמרתם ההדרגתית, ופרק ה, החותם את המגילה, שונה מהותית משאר הפרקים, ובו מופיעה תפילה של העם לה' במצוקתו הגדולה. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים וביאורי מילים.
Save "Sheet 427220"
מתן על הפרק - איכה א-ב
פרקים א' וב' פותחים את מגילת איכה, המורכבת מקינות על ירושלים. פרק א' מתאר את מצבה העגום והשפל של ירושלים הבודדה לאחר החורבן, ופרק ב' מתמקד בחורבן עצמו ובשבר העמוק ביחסי העם וה' בעקבותיו, ומתאר אותו בצבעים עזים ובדימויים קשים. שני הפרקים בנויים כאקרוסטיכון לפי סדר הא'-ב'. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים ובאורי מילים.
Save "Sheet 427219"
מתן על הפרק - שיר השירים ו-ח
יחידה זו היא היחידה האחרונה בשיר השירים. בשיאה של היחידה מתוארת עוצמתה של האהבה, וחוויית הערגה והגעגוע הכרוכים בה. המגילה חותמת ברעיון הערגה האין סופית, שאינה יכולה להתממש בשלמותה. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים ובאורי מילים.
Save "Sheet 426361"
מתן על הפרק - שיר השירים ג-ה
בפרקים ג-ה מופיעות היחידה השלישית והיחידה הרביעית בשיר השירים. היחידה השלישית מהווה את שיאו של הספר ובה מתרחשת ההתקשרות בין האוהבים – הדוד והרעיה, ואילו ביחידה הרביעית מתואר המשבר ביחסיהם של הדוד והרעיה. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים ובאורי מילים.
Save "Sheet 426210"
מתן על הפרק - שיר השירים א-ב
בפרקים א-ב מופיעות שתי היחידות הראשונות בשיר השירים. היחידה הראשונה מתארת את החיזור הראשון בין הדוד לרעיה, בשלושה שירים שונים. ביחידה השניה מופיעים דיאלוגים קצרים שבהם תיאורים הדדיים של הדוד והרעיה, ובסופה מתואר בואו של הדוד לרעיה וסירובה של הרעיה. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים ובאורי מילים.
Save "Sheet 425841"
מתן על הפרק - מגילת אסתר ה-י
עיקרון 'ונהפוך הוא' שוזר את מגילת אסתר כולה וניתן לראות בה היבטים שונים שלו. המגילה מתחלקת לשני חלקים מנוגדים וניתן למצוא זיקות בין החלקים השונים. בפרקים ה-י ניתן לראות זיקה בין משתה אסתר הראשון למשתה אסתר השני. כמו כן ניתן להשוות בין התייעצות המן בביתו והעצה על תליית מרדכי, לבין התיעצות המן המבשרת על נפילתו לפני מרדכי. האירוע המרכזי המסמל את נקודת המפנה במגילה הוא נדודי שנת המלך ומעשה הסוס. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבות ללימוד.
Save "Sheet 424744"