Collection
Sheets
FilterFilter icon
בין שימור לחידוש- דף מקורות לפתיחת שנה
כמקור לפתיחת שנה בחרתי את משנה, אבות (פ"א, מ"א). השיעור מיועד לתלמידי י"ב, הלומדים "אבות ועוד".
Not Publishedאורנה עברון419 ViewsJune 28, 2018
Save "Sheet 121941"
הטוב הרע והמכוער("לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז)-עמ' 27-29 בספר 'יחיד וחברה' דף עבודה בחברותות
דף עבודה שנועד ללוות את לימוד הסוגיה, בעזרת מטלות בחברותא (לפני ואחרי לימוד הסוגיה במליאה), ולהרחיב מעט את הלימוד גם לפן הלשוני המלווה את הסוגיה. מומלץ מאוד לחלק את מטלות החברתא למנות קטנות, ולשוחחעם התלמידים בין מטלה למטלה, על מנת לא 'להפחיד' אותם בשאלות מרובות בבת אחת. הצעה לחלוקת המטלות: שאלות 1-3 דיון קצר שאלות 4-6 דיון קצר שאלה 7 דיונונצ'יק לימוד הסוגיה במליאה שאלות 8-9 דיון קצר שאלה 10 סיכום של המורה.
Save "Sheet 134629"
פתיחת השנה-שיעור ראשון: למה בכלל ללמוד?
דף זה נועד לשיעור פתיחת שנה, העוסק מהות ומטרת הלימוד, תוך שילוב בין מקורות מודרניים למקורות מארון הספרים היהודי. מערך השיעור: 5-10 דק' התלמידים קוראים באופן אישי את מקור 1 (תגובתו של אביעד), ועונים על השאלות שאחריו. (מומלץ לוודא שהתלמידים עונים על השאלות, אך לא לנהל דיון במליאה באשר לתשובותיהם, בשלב זה). 20 דק' קריאת מקור 2 ופירושיו (יש צורך בקריאה במליאה וביאור האמור בפירושים ע"י המורה ובעזרת התלמידים) התלמידים יענו בכתב על שאלות 3-4. דיון במליאה על שאלות אלו. השיעור מכוון לכך, שהלימוד הוא ערך בפני עצמו ("לשם כך נוצרת"). לא רק הלימוד הדתי, אלא הרחבת האופקים האישית והרחבת הידע האנושי, הם מטרה בפני עצמה. יש לכוון את התלמידים לתת דוגמאות מעולמנו לחשיבות ההשכלה הרחבה והלימוד במגוון תחומי דעת. 25 דק' צפיה במליאה בסרטון 'ללמוד או לא'. לאחר מכן, בקש/י מהתלמידים לצפות שוב בסרטון במכשיר הסלולארי שלהם ולענות על שאלות 5-6 (מומלץ להכין מראש לתלמידים qr קוד לקישור לסרטון באתר זה: https://www.digitalforce.co.il/articles/qr-code.html ולהקרין על הלוח גם את הקישור לשיתוף שבסרטון עצמו. 20 דק' דיון במליאה- מהי מטרת הלימוד לפי דברי רבן יוחנן בן זכאי, ומהי מטרת הלימוד לפי דוברים שונים בסרטון? האם ניתן למצוא חפיפה בין דברי ריב"ז לבין אמירות של הדוברים בסרטון? היכן הגברים חופפים והיכן הדברים עומדים בסתירה? 10-15 דק' מטלת כתיבה- מומלץ להודיע לתלמידים על איסוף המטלה ע"י המורה כדי לוודא רצינות בכתיבה. המלצה נוספת: שמור/שמרי את מטלות התלמדים וערוך/ערכי שיעור סיכום בסיום השנה, שבו כל התלמידות והתלמידים יקבלו את המטלות שכתבו, ונוכל לבדוק האם עמדותיהם השתנו במהלך השנה והאם עמדנו במטרות הלימוד שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה.
יאיר Yair פויר Feuer3758 ViewsMarch 25, 2018
Save "Sheet 105629"
השבת אבידה
Not Publishedיאיר Yair פויר Feuer434 ViewsSeptember 26, 2019
Save "Sheet 193272"
עונש מוות בתקופת התנאים
דף זה נועד הרחיב את הדיון בסוגיה 'ערכו של היחיד' (בספר 'יחיד וחברה' לתלמידי החינוך הממלכתי). ניתן להשתמש בדף המקורות כשיעור מבוא, לפני לימוד הסוגיה (כהכנה, הכשרת הלבבות וריכוך לפני הקפיצה לסוגיה,שנחשבת קשה למרבית תלמידינו שלא למדו עדיין משנה אחת מימיהם), או כשיעור סיכום-בבחינת הרחבת המטריה של הסוגיה. משנתנו פותחת באזהרות שמזהירים הדיינים את עדי הנפשות, בבואם להעיד על עבירה שעונשה מוות. ההליך הוא מנהלי-פרוצדוראלי (אם כי חשוב מאין כמותו), והדיון הערכי על חשיבותו של כל אדם הוא אגבי במשנה. שיעור זה נועד להרחבת היריעה לדיון כללי על הצדקת או אי הצדק עונש המוות. מטרות השיעור: 1. היכרות עם התנגדות תנאים לפסיקת עונש מוות (ראוי להסביר לתלמידים שבימי רבי עקיבא כבר ניתלה מן היהודים הבמכות לדון בדיני נפשות, ומכאן דבריהם של רבי עקיבא ורבי טרפון 'אילו היינו בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולם'=הם היו חברי הסנהדרין אך בתקופה בה לא היתה כבר לסנהדרין הסמכות להוציא להורג). 3. הנכחת העובדה שהמקורות בהם אנו עוסקים רלוונטיים מאוד לחיינו, ושאותן דילמות שהעסיקו את חז"לינו מעסיקות גם אותנו. (קירוב תלמידינו למקורות ולארון הספרים היהודי) ניתן להמשיך משיעור זה למשחק דילמה שכתבה קשת שובל (קישור בדף המקורות). מומלץ להתייעץ עם מדריך/ת תורה שבעל-פה ומשפט עברי לפני העברת המשחק בכיתה, לצפות בסרטון ההסבר ולקרוא את ההנחיות המופיעות באתר מראש. הצעה למהלך שיעור מבוא: פתיחת דיון עקרוני -נימוקים בעד/נגד עונש מוות: 5-10 דקות הסבר של המורה על עונש מוות בתקופת המשנה והתלמוד: 5 דקות http://katzr.net/16a7f4 [אין צורף לרדת לעומקן של ארבע מיתות בית דין. רק לציין אותן, לתת דוגמאות לעבירות שיש עליהן עונש מוות בתנ"ך, להסביר את הפורום של 23 דיינים (סנהדרין קטנה) בניגוד למשפט רגיל שמתנהל בבית דין של שלושה דיינים , ולהסביר שעונש מוות היה נוהג רק בזמן שהסנהדרין (מועצת החכמים), היתה יושבת בלשכת הגזית שבחצר בית המקדש, ולכן מאז חורבן בית שני, אין למעשה אפשרות להטיל עונש מוות מבחינת המשפט העברי] קריאת מקור א' וניסוח הטענה של כל צד : 10 דקות [רבי עקיבא ורבי טרפון- מתנגדים עקרונית לעונש מוות. מדוע? רשב"ג טוען שבהיעדר עונש מוות תפגע ההרתעה. האם הוא צודק לדעתכם? (אפשר לבקש מהתלמידים לבדוק בגוגל האם בהכרח יש ירידה בפשיעה במדינות שיש בהן עונש מוות) מהי למעשה הדעה של תנא קמא? כיצד אנו יודעים זאת? האם עונש מוות היה נפוץ בתקופת בת המקדש?] קריאת מקור ג': 15 דקות מה היה תפקידו של רבי אלעזר בן רבי שמעון? מי הטיל עלעיו את התפקיד? מה היה עונשם של הגנבים שתפס? אתם הייתם נוהגים כמותו? האם הוא יכול היה לסרב? האם היה צריך לסרב? כיצד מצדיק רבי אלעזר בן רבי שמעון את עצמו? מה דעתכם על הטיעון הזה? האם הטיעון הזה יכול להות רלוונטי לימינו? כיצד? מהי הביקורת שמעביר רבי יהשע בן קרחה על רבי אלעזר? (כדאי להתייחס לביטוי חומץ בן יין). מהו הערך שעומד בבסיס ביקורתו של בן קרחה? האם הוא צודק? בהנחה (לא וודאית) שיהשע בן קרחה היה בנו של רבי עקיבא- האם יש קשר בין קו המחשבה שלו למה שאמר רבי עקיבא במקור א'? מדוע? לאור הדיון? כיצד הייתם נוהגים כיום- כמו רבי אלעזר ששיץף פעולה כדי להציל את עצמו (ויש כאן שאלה האם ויתר על עקרונותיו) או שהייתם מסרבים לשתף פעולה (כפי שעולה מביקורתו של בן קרחה), תוך נכונות לשלם את המחיר? לסיכום השעור- האם בעקבות דיון זה השתנת דעתכם לגבי עונש מוות? מדוע? כעת, הבה נלמד את הסוגיה. לסיכום הנושא (לאחר לימוד הסוגיה, ערכו של היחיד) מומלץ לשחק עם התלמדיים את המשחק המצורף לדף המקורות. המשחק וההכנות אליו דורשים שיעור כפול והכנה של המורה (היכרות עם הפרטים הטכניים של הפעלת המשחק וקריאה מראש של תסריט המשחק).
Save "Sheet 121406"
ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש
ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש
Not Publishedרעות הוכמן423 ViewsJuly 8, 2018
Save "Sheet 122973"
קרב בבית מדרש
Not Publishedדפנה פיינשטיין452 ViewsNovember 19, 2018
Save "Sheet 142536"
אונאת דברים יחיד וחברה עמ' 32 - 34
מורה יקר/ה, דף העבודה שלפניך מיועד להעשרת הנושא: אונאת דברים. להלן מקורות שונים משולבים בשאלות. בהצלחה לך ולתלמידיך.
Not Publishedאברהם שיף2341 ViewsJune 5, 2018
Save "Sheet 119299"
בראשית: על בריאת העולם והאדם
הדף עוסק בבריאת העולם ומציג גישות שונות לשאלת סיבת הבריאה. נוגע בשאלת משמעות בריאת האדם. לסיום בא שירה של נעמי שמר להתחיל מבראשית.
Not Publishedאברהם שיף450 ViewsJune 24, 2018
Save "Sheet 121402"
כל ההתחלות קשות?
דף מקורות לתחילת שנה (ולא רק) למידת ערכים כגון התמדה, התמודדות עם עצלות וחולשה, כישלון, או חוסר ביטחון עצמי דרך סיפורו של רבי עקיבא בראשית דרכו.
Save "Sheet 122943"
כל מה שבראתי בשבילך בראתי (יחיד וחברה)
דף המקורות מרחיב ומסביר את הסוגיה 'כל מה שבראתי בשבילך בראתי, המופיעה בפרק א' של הספר יחיד וחברה, ע"י הבאת כל המדרש המקורי המופיע במדרש קהלת רבה. המדרש המקורי מסביר גם את מותו של משה רבנו ע"י חטאי אדם הראשון. גם את החלק השני של המדרש (כל מה שבראתי בשבילך בראתי) וגם את חלקו השני (התינוק שנולד בבית האסורים), ניתן לפרש הן בהיבט דתי (החטאים גורמים לאובדנו של האדם וגם לעונשים בהן נענשים הדורות הבאים),והן בהיבט סביבתי=קיימות (האדם מחוייב לשמור על העולם הפיזי. הנזק שאנו גורמים לעולם פוגע ויפגע גם בדורות הבאים). הדף מסתים בסרטון קצת מפחיד המראה את הנזק שאנו גורמים לעולם הפיזי ע"י התנהגותנו הבזבזנית. (מומלץ לצפות בסרטון לפני שמקרינים אותו לתלמידים, כדי להחליט אם הוא מתאים לכיתה).
Save "Sheet 129466"
פתיחת השנה-שיעור שני: משמעותה של למידה
דף זה מהווה במשך שיעור פתיחת השנה הראשון. מטרת השיעור: לשוחח על הדרך הנכונה ללמוד! שיעור זה מיועד בעיר למורות ומורים ששואופים לשלב מטלות, עבודה עצמית, עבודה בחברותות, פרוייקטים והתנסויות של התלמידים במסגרת הלימוד, או לחחילופין שיוזמות מאין אלה נפוצות בביה"ס. השאיפה היא לצמצם את הדיסוננס הקיים לעיתים אצל התלמידים, בין תפיסתם את ביה"ס ואת הלימוד כאמצעי להגת 'בגרות איכותית' שתועיל להם בעתיד, לבין הדרישות למטלות 30% איכותיות, התנדבות בקהילה, בחינות בגרות עם חומר פתוח הדורשות מהן עבודה רבה יותר מהשינון הרגיל, ונראות בעיניהם במקרים רבים כבזבוז זמן משווע. מערך השיעור: 10-15 דק' -קריאה במליאה (והסבר של המורה), את עצתו של רב לרב שמואל בר שילת (שהיה מורה תורה לילדים). - דיון בשיטת הלימוד המוצעת: שינון! המורה ידבר כמה שיותר והתלמידים ישננו. יתרונותיה וחסרונותיה של השיטה (מומלץ להציג בפני התלמידים גם את יתרונות השינון). 5-10 דק' הצגת הרעיון של רבי טרפון והחכמים בלוד, לפיה מטרת הלימוד היא להביא לידי מעשה (להסביר לתלמידים את ההיבט הדתי-לומדים מצוות כדי לבצען) וגם את ההיבט החילוני (הלימוד מטרתו להוביל לפעולה 10-15 ד' צפיה בסרטון של מארק צוקרברג ודיון סביב השאלה- האם יש קשר בין 'תלמוד המביא לידי מעשה' לבין דבריו של צוקרברג? 30 דק' קריאה משותפת של מקור 3 ושל פפרשנותו של אביגדור שנאן+דיון במליאה על שאלות 3-6 (פשר לתת לתלמידים 5 דקות לענות בכתב על השאלות ולאחר מכן, לדון עליהן במליאה או לנהל את כל הדיון במליאה- תלוי בסוג התלמידים עמם אנו עובדים). 10 דק' קריאת מקורות 4-5. מטרת הדיון היא להוביל למסקנה שלימוד מתבצע כל הזמן ובכל מקום. מרגע לידתנו לעד רגע מותנו אנחנו לומדים. לכן כדאי לנסות ולשבור את המחיצות שבין הלימוד בכיתה לבין החיים. לראות ולהבחין בהשפעה ההדדית שיש בין הלימוד בביה"ס על החיים ולהיפך (אפשר להזכר בתלונותיו של אביעד על משרד החינוך בשיעור הקודם) איך עושים את זה? בואו נצפה בסרטון האחרון 10-15 דק' דיון בעקבות הסרטון וסיכום יש ערך גם לשינון וללמידה מסורתית. למידה זו חשובה ומניבה תוצאות (לפחות לדעת כותב דף המקורות). יחד עם זאת, למידה אמיתי שנשארת איתנו ושנזכור אותה, מתבצעת ע"י התנסות- עבודה עצמית/בחברותות, התנדבות, פרוייקטים, כתיבת עבודות...כל פעולה שבה התלמיד פעיל ולוא המורה. למידה אמיתית אמורה להוביל אותנו לידי מעשה! לשפר את העולם או את החברה בה אנו חיים. לכן אנחנו בשיעורי תורה שבעל פה ומשפט עברי /ביה"ס נשתדל לשלב בין בלמידה המסורתית לבין למידה פעילה שלכם. לעיתים למידה פעילה, קשה יותר, דורשת מאמץ ואפילו יכולה לתסכל. אך זכרו מה המטרה: למידה משמעותית שתשאר איתנו גם בעתיד! שנזכור אותה ושתסייע לנו לחבר בין העולם שלנו לבין ביה"ס. למידה שבסופו של דבר תוביל אותנו לידי מעשה!
יאיר Yair פויר Feuer1210 ViewsJuly 14, 2018
Save "Sheet 123657"
אז אפשר להתחיל מחדש ?
Not Publishedבת לוי408 ViewsJuly 10, 2018
Save "Sheet 123191"
לא תעמוד על דם רעך
Not Publishedבת לוי413 ViewsJune 24, 2018
Save "Sheet 121481"
צדק ואמת- הילכו שניהם יחדיו?
האם חברה יכולה להתקיים רק על בסיס האמת או רק על בסיס הצדק? בדף לימוד זה ננסה להבין את שני המושגים הללו: צדק ואמת ולחשוב, דרך טקסטים שונים מה התפיסה היהודית בעניין זה. מהלך השיעור: דיון במקרה מבחן בו מתנגשים ערכי הצדק והאמת- סוגיית כיצד מרקדין לפני הכלה. לאחר מכן עיון במקורות יהודיים ובטקסטים מודרנים העוסקים באיזון בין הצדק והאמת והיחסים ביניהם.
Not Publishedדפנה ג'ראפי2173 ViewsJune 10, 2018
Save "Sheet 119857"
פותחים שנה
Not Publishedרותם רזון394 ViewsJuly 6, 2018
Save "Sheet 122899"
לפני שייגמר בואו נתחיל
דף מקורות לפתיחת שנה
Not Publishedשרון אשכנזי398 ViewsJuly 5, 2018Teshuvah
Save "Sheet 122745"