סדר היום של אלוהים
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
מי מאיתנו לא היה רוצה להציץ לסדר יומו של אלוהים? במרכז מפגש זה עומד מקור תלמודי ייחודי המתאר את סדר היום של האל, שכולל בתוכו שלוש שעות הוראה לתינוקות של בית רבן. לנוכח תיאור זה יעסוק השיעור בתפקידו של מלמד התינוקות בתקופת חכמים ובימינו.
דיון
* מהם תחומי האחריות של אלוהים, לדעתכם?

* איך לדעתכם נראה 'סדר היום' של אלוהים?
מעובד על פי תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף ג, עמ' ב
אמר רב יהודה אמר רב: שתים עשרה שעות יש ביום. בשלוש השעות הראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, בשלוש השעות הבאות הוא יושב ודן את כל העולם כולו, וכשהוא רואה שיש לגזור כליה על העולם הוא נעמד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים, בשלוש השעות הבאות הוא יושב וזן את כל העולם כולו, מקרני ראמים עד ביצי כינים, ובשלוש השעות האחרונות של היום הוא יושב ומשחק עם לויתן, שנאמר 'לִוְיָתָן זֶה יָצַרְתָּ לְשַׂחֶק בּוֹ' (תהלים ק"ד, כ"ו). ושואלת הגמרא, אם ה' אינו משחק עוד עם הלויתן [=בגלל שחרב בית המקדש, ומאז אין לקב"ה שחוק] מה הוא עושה בשלוש השעות האחרונות של היום? ומשיבה: הוא יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה, שנאמר 'אֶת מִי יוֹרֶה דֵעָה וְאֶת מִי יָבִין שְׁמוּעָה גְּמוּלֵי מֵחָלָב עַתִּיקֵי מִשָּׁדָיִם' (ישעיהו כח, ט).

מילים
  • שתים עשרה שעות יש ביום - היום ביהדות נחלק לשני חלקים בני שתים עשרה 'שעות זמניות', המשמשות כמערכת זמנים לביצוע המצוות, ועל פי מקור זה גם הקב"ה חי במערכת זמן זו.
  • שעות זמניות - מושג המתייחס לשעות יחסיות, המשתנות מתקופה לתקופה, בהתאם להשתנות אורך היום (הזמן בו זורחת השמש). לאור זאת יתכן כי שעה זמנית תהיה קצרה או ארוכה יותר משעה בת שישים דקות.
  • לגזור כליה על העולם - לגזור השמדה על העולם, בגלל כמות החטאים שיש בו.
  • מקרני ראמים ועד ביצי כנים - האל דואג להזין את העולם כולו, מן החיות הגדולות ועד לקטנות ביותר.
דיון
* מהו 'סדר היום' של אלוהים על פי הקטע, ומה הם תחומי האחריות שלו?

* אילו תכונות של הקב"ה עולות מן הקטע?

* כיצד לדעתכם הקב"ה מלמד תורה לתינוקות?

* מדוע לדעתכם הקב"ה יושב ומלמד תורה לתינוקות בכל יום?

* האם ההוראה לתינוקות היא חובה או תחביב של הקב"ה, מדוע?

* מה ניתן ללמוד מכך על מקצועו של מלמד התינוקות?

* כיצד המקור מקרין על עבודתו היומיומית של מלמד התינוקות?

* מי הם מלמדי התינוקות בימינו, מה תפקידם ופועלם?

* מהו סדר היום הראוי למלמד התינוקות?

* האם עבודתו של מלמד התינוקות קשה או קלה לפי מקור זה?
דף הנחיות למנחה:
סדר היום של אלוהים.rtf
דף מספר 2 בסדרה בית מדרש אחד, דפים נוספים בסדרה:
1 3 4 5 6 7