תורה ומים
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
השיעור הראשון בסדרה, 'תורה ומים', לומד מדרש העורך השוואה מפורטת בין המים ותכונותיהם לבין התורה ומאפייניה. ננסה להבין את משמעות דימוי התורה למים לעומקו ולהבין מכך כיצד לימוד התורה צריך להיראות.
דיון
 • אילו אסוציאציות עולות בכם מן המילה 'מים'?
 • אילו זיכרונות יש לכם ממים?
 • האם יש בחייכם דבר מה שניתן להשוותו למים (דבר שמחייה/ מרווה/ מעורר אתכם)?
שיר השירים רבה א, ג
דברי תורה נמשלו למים; שנאמר: "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיהו נה, א)

מה המים מסוף העולם ועד סופו, כך תורה מסוף העולם ועד סופו;

מה המים חיים לעולם, כך התורה חיים לעולם;

מה המים חינם לעולם, כך תורה חינם לעולם;

מה המים מן השמים, כך תורה מן השמים;

מה המים בקולי קולות, כך תורה בקולי קולות;

מה המים משיבים נפשו של אדם, כך תורה משיבה נפשו של אדם;

מה המים מטהרים את האדם מטֻמאה, כך תורה מטהרת את הטמא מטומאתו;

ומה המים יורדים טיפין טיפין ונעשים נחלים נחלים, כך תורה אדם למד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שנעשה כנחל נובע;

ומה המים מניחים מקום גבוה והולכים במקום נמוך, כך תורה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו;

ומה המים אין מתקיימים בכלי כסף וזהב, אלא בירוד שבכלים, כך תורה אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי חרס; ומה המים אין הגדול מתבייש לומר לקטן: השקני מים, כך דברי תורה אין הגדול מתבייש לומר לקטן: למדני פרק אחד, דבר אחד, פסוק אחד, ואפילו אות אחת;

ומה המים כשאין אדם יודע לשוט בהם סוף שהוא מתבלע, כך דברי תורה אם אין אדם יודע לשוט בהם ולהורות בהם סוף שהוא מתבלע.

מושגים
 • שיר השירים רבה - מדרש אגדה ארץ-ישראלי מן המאות 7-6 הבנוי לפי סדר הפסוקים של מגילת שיר השירים. כתוב בלשון המשנה משולבת בארמית.
דיון
 • מה דעתכם על ההשוואה שעשו חז"ל בין המים לבין התורה?
 • מדוע התורה נמשלה למים?
 • מה משמעות כל אחד מן הדימויים?
 • בחרו מן המדרש את הדימוי של התורה למים שהכי התחברתם אליו, והציגו אותו בפני הקבוצה (כסיסמה, ציור או כרזה).
 • נסו לחבר שורה נוספת למדרש, שיש בה התייחסות לתכונה משותפת של המים והתורה, המבוססת על ניסיונכם עם מים.
 • אילו היבטים חינוכיים וערכיים קשורים לדימוי המים?
 • כיצד הדימויים של התורה כמים אמורים להשפיע על החוויה של לומד התורה?
אנטואן דה סנט אקזופרי, הנסיך הקטן, פרק עשרים וחמש
השמעת? אמר הנסיך הקטן, העירונו את הבאר משנתה והיא פתחה את פיה בשיר ... המים היו מתוקים ומשיבי נפש כשיקוי חג. ואכן לא היו אלה מים רגילים: הם נבעו מן המסע תחת כוכבי השמים, משירת הגלגל שעל פי הבאר וממאמץ זרועותי. הם נעמו ללב כדורון.
דיון
 • מה הפך את המים בקטע לטעימים כל כך?
 • כיצד מקור זה מאיר את המדרש: מה הקשר בין המים לבין התורה לאור מקור זה?
דף הנחיות למנחה:
תורה ומים.rtf
דף מספר 1 בסדרה בית מדרש אחד, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5 6 7