Collection
הסידור מבוסס על המקרא. אוסף מתעדכן של תפלות המקרא עצמו.
Sheets
FilterFilter icon
ב. תפלות האבות
"תפלת אבות תקנום"
Save "Sheet 522889"
תפלות ספר שמואל
Not PublishedYitzchok Lowy133 ViewsNovember 8, 2023Hannah
Save "Sheet 523777"
א. תפלות בראשית (אדם קין אנוש נח)
לעקוב אחר התפלות שנאמרו בימי בראשית.
Yitzchok Lowy740 ViewsOctober 12, 2021Noah,תפלה,Enos,Cain,Adam
Save "Sheet 353415"
נוסחי תפלות בדברי הימים
נוסחי תפלה בספר דברי הימים
Save "Sheet 373494"
תפלות נחמיה
Yitzchok Lowy640 ViewsOctober 20, 2021
Save "Sheet 355683"
תפלות עזרא
Yitzchok Lowy599 ViewsOctober 18, 2021Prayer,Ezra
Save "Sheet 354995"
תפלות דניאל
Yitzchok Lowy627 ViewsOctober 7, 2021Daniel,תפלה
Save "Sheet 352293"
הגדות של פסח עתיקות
נוסחי סיפור יציאת מצרים הראשונים הנמצאים בתורה
Save "Sheet 305935"
תפלות ירמיהו
ירמיהו הוא מתפלל גדול כמו שהוא נביא גדול. יותר מכל הנביאים נמצאו בדבריו תפילות לרוב. ליקטתי את ספר התהילים של ירמיהו מתוך ספרו.
Yitzchok Lowy1017 ViewsFebruary 19, 2020תהלים,Jeremiah,תפלה
Save "Sheet 219892"