Collection
הסידור מבוסס על המקרא. אוסף מתעדכן של תפלות המקרא עצמו.
Sheets
FilterFilter icon
נוסחי תפלות בדברי הימים
נוסחי תפלה בספר דברי הימים
Save "Sheet 373494"
תפלות נחמיה
Yitzchok Lowy217 ViewsOctober 20, 2021
Save "Sheet 355683"
תפלות עזרא
Yitzchok Lowy191 ViewsOctober 18, 2021Prayer,Ezra
Save "Sheet 354995"
תפלות דניאל
Yitzchok Lowy195 ViewsOctober 7, 2021Daniel,תפלה
Save "Sheet 352293"
תפלות בראשית (אדם קין אנוש נח)
לעקוב אחר התפלות שנאמרו בימי בראשית.
Yitzchok Lowy214 ViewsOctober 12, 2021Noah,תפלה,Enos,Cain,Adam
Save "Sheet 353415"
הגדות של פסח עתיקות
נוסחי סיפור יציאת מצרים הראשונים הנמצאים בתורה
Save "Sheet 305935"
תפלות ירמיהו
ירמיהו הוא מתפלל גדול כמו שהוא נביא גדול. יותר מכל הנביאים נמצאו בדבריו תפילות לרוב. ליקטתי את ספר התהילים של ירמיהו מתוך ספרו.
Yitzchok Lowy570 ViewsFebruary 19, 2020תהלים,Jeremiah,תפלה
Save "Sheet 219892"