Collection
הסידור מבוסס על המקרא. אוסף מתעדכן של תפלות המקרא עצמו.
Sheets
FilterFilter icon
תפלות נחמיה
Yitzchok Lowy50 ViewsOct 20 2021
Save "Sheet 355683"
תפלות עזרא
Yitzchok Lowy43 ViewsOct 18 2021Prayer,Ezra
Save "Sheet 354995"
תפלות בראשית (אדם קין אנוש נח)
לעקוב אחר התפלות שנאמרו בימי בראשית.
Yitzchok Lowy56 ViewsOct 12 2021Noah,תפלה,Enos,Cain,Adam
Save "Sheet 353415"
הגדות של פסח עתיקות
נוסחי סיפור יציאת מצרים הראשונים הנמצאים בתורה
Save "Sheet 305935"
תפלות ירמיהו
ירמיהו הוא מתפלל גדול כמו שהוא נביא גדול. יותר מכל הנביאים נמצאו בדבריו תפילות לרוב. ליקטתי את ספר התהילים של ירמיהו מתוך ספרו.
Yitzchok Lowy392 ViewsFeb 19 2020תהלים,Jeremiah,תפלה
Save "Sheet 219892"