Collection
עטוף בהילת קודש, הדור בעטרת סוד, יושב ספר הזוהר במדף הקבלה בארון הספרים היהודי. באסופה זו מכונסים שלושה דפי לימוד להיכרות ראשונית ומזמינה עם הספר. כל דף מציע טעימה ממרחב אחר בזוהר.