Collection
זה אסופה של דברים שאני מסכם לעצמי, אחרי שאני לומד אותם בספר עלי שור, בשביל לעשות בהם סדר, ולהבין אותם יותר טוב, אתם מוזמנים לקרוא בכיף!
Sheets
FilterFilter icon
גדרי חז''ל ל''אדם''
מאמר אל מהות האדם בעיני חז''ל
Save "Sheet 350700"
ה''אדם השלם'' הסיבה התכלית והמרכז בעבודת ה'
זהו דף שנותן תשובה לשאלה מהו העיקר, התורה, או האדם המקיים אותה.
שמואל מוניץ783 ViewsSeptember 17, 2021Mussar (מוּסָר ),Man
Save "Sheet 347822"