ה''אדם השלם'' הסיבה התכלית והמרכז בעבודת ה'

(ב) פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום מצאני אדם אחד שיש בו מקרא ואין בו משנה וכו' ואמר לי רבי (נ"י שני דברים יש בלבבי ואני אוהבך אהבה גמורה) שני דברים יש בעולם ואני אוהבם בלבבי אהבה גמורה ואלו הן תורה וישראל אבל איני יודע איזה מהם קודם אמרתי לו בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה שנאמר (משלי ח׳:כ״ב) ה' קנני ראשית דרכו וגו' אבל אני אומר ישראל קדמו שנאמר (ירמיהו ב׳:ג׳) קודש ישראל לה' ראשית תבואתה משל למלך שהיה לו אשה ובנים בתוך הבית וכתב את האגרת אל המקום שאשתו ובניו שם (אלמלא אשתו ובניו של מלך שעושין לו נחת רוח בתוך הבית וכתב את האגרת ולא חזרה האגרת ביד השליח) אלמלא אשתי ובני שלי שעושין לי נחת רוח בתוך הבית החרבתי את המקום כך אלמלא הם ישראל לא נברא העולם ונחרב העולם לכך נאמר קודש ישראל לה' ראשית תבואתה ונאמר ה' קנני ראשית דרכו וגו'.

צריך להתבונן בזה המאמר הרבה מאד, ואעלה כאן כמה נקודות הצריכות ביאור:

בשאלת אותו אדם:

א.למה הוא מקדים שהוא אוהב את ישראל והתורה?

ב.מה כוונתו כששואל מה קודם?

בתשובתו של אליהו:

א. הוא מביא פסוק המדבר בקדמות התורה, מבחינת הזמן שנברא, ופסוק שמדבר בקדמות ישראל, מבחינת קדושתם וחשיבותם שאין למעול בהם כתרומה, וצריך להבין א''כ, למה מהפסוק הזה רואים שישראל קודמים לתורה?

ב. אליהו הנביא אומר לאותו אדם, דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה, נראה שהוא רצה להגיד שאותם בני אדם טועים, ואז הוא מביא פסוק שאומר שהתורה באמת קדמה, וזאת הסיבה לחשיבה זו, כלומר זה נכון לומר שהתורה קדמה?

ולכאורה הביאור הוא כזה:

אותו אדם שואל מה קודם למה, לא מצד הזמן שהם נבראו, אלא מה קודם כלומר, מה העיקר ולכן הוא אומר שהוא אוהב את אותם דברים ולכן הוא רצה לדעת מה העיקר, ואליהו עונה לו שישראל הם העיקר, ובמשל שלו התורה היא אשתו של המלך וישראל הבנים, והאגרת ששלח למקום שהם שם, הם שני הפסוקים שמתבארים לפי המשל כך:

(כב) יְֽהֹוָ֗ה קָ֭נָנִי רֵאשִׁ֣ית דַּרְכּ֑וֹ קֶ֖דֶם מִפְעָלָ֣יו מֵאָֽז׃

(22) “The LORD created me at the beginning of His course
As the first of His works of old.

נאמר על התורה שאותה הקב''ה ''קנה'' כביכול כאשה שנקנית לבעלה

(ג) קֹ֤דֶשׁ יִשְׂרָאֵל֙ לַיהֹוָ֔ה רֵאשִׁ֖ית תְּבוּאָתֹ֑ה כׇּל־אֹכְלָ֣יו יֶאְשָׁ֔מוּ רָעָ֛ה תָּבֹ֥א אֲלֵיהֶ֖ם נְאֻם־יְהֹוָֽה׃ {פ}

(3) Israel was holy to the LORD,
The first fruits of His harvest.
All who ate of it were held guilty;
Disaster befell them
—declares the LORD.

נאמר אל ישראל שהם ''ראשית תבואתה'' של התורה כביכול, כלומר הפירות והתכלית של התורה.

וזה תשובתו של אליהו, שבאמת היה מקום לומר שמה שנברא ראשון הוא העיקר, ולכן הוא נברא ראשון, אבל באמת כיון שכל התכלית של התורה זה כלל ישראל, בבחינת ''תבואתה'' של התורה אז ישראל הוא העיקר.

ולמסקנה:

מה שעולה מתשובתו של אליהו, שהאדם העושה את התורה, הוא הסיבה לקיום העולם, והתכלית של בריאת העולם, והעיקר והמרכז של עבודת ה', ומה שעוזר לאדם בעבודתו ומביאו לתכליתו, זה התורה הקדושה.

ועפ''ז יתבארו דברי הגמ'

תָּנֵא רַבִּי חִיָּיא: כׇּל הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה לִפְנֵי עַם הָאָרֶץ, כְּאִילּוּ בּוֹעֵל אֲרוּסָתוֹ בְּפָנָיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה״. אַל תִּקְרֵי: ״מוֹרָשָׁה״, אֶלָּא: מְאוֹרָסָה.

and unacceptable. The Sages taught: A person should always be willing to sell all he has in order to marry the daughter of a Torah scholar. If he cannot find the daughter of a Torah scholar, he should marry the daughter of one of the great people of the generation, who are pious although they are not Torah scholars. If he cannot find the daughter of one of the great people of the generation, he should marry the daughter of one of the heads of the congregations. If he cannot find the daughter of one of the heads of the congregations, he should marry the daughter of one of the charity collectors. If he cannot find the daughter of one of the charity collectors, he should marry the daughter of one of the schoolteachers. However, he should not marry the daughter of an ignoramus [am ha’aretz] because they are vermin and their wives are similar to a creeping animal, as their lifestyle involves the violation of numerous prohibitions. And with regard to their daughters the verse states: “Cursed is he who lies with an animal” (Deuteronomy 27:21), as they are similar to animals in that they lack any knowledge or moral sense. The Gemara continues its discussion with regard to an ignoramus. It was taught in a baraita that Rabbi Yehuda HaNasi says: It is prohibited for an ignoramus to eat meat, as it is stated: “This is the law [torah] of the beast and of the fowl” (Leviticus 11:46). He expounds: Anyone who engages in Torah study is permitted to eat the meat of animals and fowl, and anyone who does not engage in Torah study is prohibited to eat the meat of animals or fowl. The Gemara proceeds to mention some sharply negative statements of the Sages in which they overstated their negative sentiments with regard to ignoramuses, although these ignoramuses were wicked in addition to being boors (ge’onim). Rabbi Elazar said: It is permitted to stab an ignoramus to death on Yom Kippur that occurs on Shabbat. His students said to him: Master, at least say that it is permitted to slaughter him. He said to them: I intentionally used the word stab, as this term, slaughtering, requires a blessing when one slaughters an animal, and that term, stabbing, does not require a blessing in any context. Rabbi Elazar said: It is prohibited to accompany an ignoramus while traveling on the road due to concern that the ignoramus might try to harm his traveling partner, as it is stated with regard to Torah: “For it is your life and the length of your days” (Deuteronomy 30:20). An ignoramus has not studied any Torah, indicating that he is not concerned about his own life; with regard to another’s life, all the more so. Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yoḥanan said: It is permitted to tear open an ignoramus like a fish. Rabbi Shmuel bar Yitzḥak said: And one may cut him open from his back and thereby cause his immediate death by piercing his spinal cord rather than his stomach. It was taught in a baraita that Rabbi Akiva said: When I was an ignoramus I said: Who will give me a Torah scholar so that I will bite him like a donkey? His students said to him: Master, say that you would bite him like a dog! He said to them: I specifically used that wording, as this one, a donkey, bites and breaks bones, and that one, a dog, bites but does not break bones. It was taught in a baraita that Rabbi Meir would say: Anyone who marries off his daughter to an ignoramus is considered as though he binds her and places her before a lion. Why is this so? Just as a lion mauls its prey and eats and has no shame, so too, an ignoramus strikes his wife and then engages in sexual relations with her without appeasing her first, and has no shame. It was taught in a baraita that Rabbi Eliezer says: If we did not need the ignoramuses for business, they would kill us. The Gemara shifts to a discussion of an ignoramus who has some degree of sensitivity (Me’iri). Rabbi Ḥiyya taught: Anyone who engages in Torah study in the presence of an ignoramus, causing the ignoramus embarrassment and anguish over his inability to study Torah, is considered as though he had sexual relations with the ignoramus’s betrothed bride in his presence, as it is stated: “Moses commanded us the Torah, an inheritance [morasha] for the congregation of Jacob” (Deuteronomy 33:4). Do not read it as inheritance [morasha]; rather, read it as betrothed [me’orasa]. The Torah is compared to the betrothed bride of the Jewish people until one studies it and thereby consummates his marriage with it. Similarly, he said: The hatred which ignoramuses have for a Torah scholar is greater than the hatred that the nations of the world have for the Jewish people. And the wives of the ignoramuses hate Torah scholars more than the ignoramuses themselves. It was taught in the Tosefta that one who studied Torah and left his studies hates Torah scholars more than all of them. The Sages taught: Six statements were made with regard to ignoramuses: One may not entrust them with testimony, i.e., one may not appoint them as witnesses to a particular event or transaction. Additionally, one may not accept testimony from them, as they are not considered trustworthy, and one should not reveal a secret to them, as they will reveal it. One may not appoint them as steward [apotropos] over an estate belonging to orphans, due to concern that they might make improper use of the orphans’ property. Likewise, one may not appoint them as guardian over a charity fund. Finally, one should not accompany them while traveling on the road, due to concern for one’s safety. And there are those who say: One does not even announce their lost items, meaning that if one finds a lost article from such a person, he is allowed to keep it without making an effort to locate the owner (Me’iri). The Gemara asks: What is the reasoning of the first tanna, who holds that one must announce having found the lost article of an ignoramus? The Gemara explains: Sometimes upstanding offspring will come from him and will consume the property, as it is stated: “He may prepare it but the just shall put it on” (Job 27:17). It is possible for a wicked person to prepare something for himself that will later be used by a righteous person. The Gemara returns to explaining the mishna. It was taught: And so too, one who left Jerusalem with sacrificial meat in his possession must return to Jerusalem to burn it, just as one is required to return in order to remove leaven from his possession. According to Rabbi Meir, this halakha applies with regard to an egg-bulk of sacrificial meat or leaven, whereas Rabbi Yehuda disagrees and says the minimum amount for both is an olive-bulk. The Gemara asks: Is that to say that Rabbi Meir holds that an egg-bulk is the minimal amount that is considered significant, and Rabbi Yehuda holds that an olive-bulk is also considered significant? The Gemara raises a contradiction from a mishna in Berakhot: How much food must one eat in order to obligate those with whom he ate in a zimmun? An olive-bulk of food is sufficient according to the unattributed opinion in the mishna, which is generally that of Rabbi Meir. And Rabbi Yehuda says: An egg-bulk is the minimum measure to obligate those with whom one ate in a zimmun. This seems to contradict the opinions of Rabbi Meir and Rabbi Yehuda stated in the mishna here. Rabbi Yoḥanan said: The opinions are reversed in one of these sources, and must be emended. Abaye said: Actually, do not reverse the opinions. There, they disagree with regard to the interpretation of verses, while here, they disagree with regard to logical reasoning. How so? There, with regard to zimmun, they disagree with regard to the interpretation of verses. Rabbi Meir holds that the verse: “And you shall eat and be satisfied and bless the Lord your God” (Deuteronomy 8:10) should be understood as follows: “And you shall eat,” that is eating; “and be satisfied,” that is drinking. The standard halakhic principle is that eating is defined as the consumption of an olive-bulk. And Rabbi Yehuda holds: “And you shall eat and you shall be satisfied” refers to eating that includes satisfaction. And what is considered eating with satisfaction? It is consumption of an egg-bulk. However, here, in the cases of leaven and consecrated food, they disagree not with regard to the interpretation of verses but with regard to logical reasoning, as Rabbi Meir holds: The requirement to return consecrated food is analogous to its ritual impurity. Just as its susceptibility to ritual impurity is only when it is the size of an egg-bulk, so too, the requirement to return it is only when it is the size of an egg-bulk. And Rabbi Yehuda holds: The requirement to return consecrated food

שהתורה היא ממש כארוסתו של האדם בבחינת ''עזר כנגדו'' שעוזרת לו בעבודת ה' ומביאה אותו לתכליתו, (אכן היא ארוסתו גם בבחינת ''והיו לבשר אחד'' והוא מה שאמרו חז''ל ''קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הם'').

אכן יש להתבונן, מהיא אותה תכלית ומעלה שמקבל האדם מלמודה וקיומה של התורה, שבשביל האדם באותה מעלה נברא העולם, וכל עבודתנו היא בשביל אותה מעלה.

האדם נברא כבעל שעור קומה נורא, אך כיון שחטא באכילת פרי עץ הדעת נתמעטה קומתו כמו שנאמר בגמ'

אמר ר"א אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היה שנאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים (עד קצה השמים) כיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו שנאמר אחור וקדם צרתני וגו' קשו קראי אהדדי אידי ואידי חדא מידה היא

Rabbi Elazar says: The height of Adam the first man was from the ground until the firmament, as it is stated: “Since the day that God created man upon the earth, and from the one end of heaven unto the other.” Adam stood “upon the earth” and rose to the end of the heavens. Once Adam sinned, the Holy One, Blessed be He, placed His hand on him and diminished him, as it is stated: “Behind and before You have created me and laid Your hand upon me.” The Gemara asks: The interpretations of the verses contradict each other. The first interpretation is that his size was from one end of the world to the other, and the second interpretation is that it was from the earth until the heavens. The Gemara answers: This and that, from one end of the world to another and from the earth until the heavens, are one measure, i.e., the same distance.

על הארץ ולמקצה השמים - כלומר עומד בארץ וראשו מגיע השמימה:

(כלומר שהיה חבור בין הרוחני לגשמי, שאף הגשמי היה רוחני) ולכאורה המיעוט בקומתו זה שאחרי החטא אין ראשו מגיע השמימה, והוא כל כולו עומד בארץ, (אכן נשמתו של האדם עדיין רוחנית היא, ומזדככת וקונה שלימות ע''י התורה, אך היא אינה משפיעה את אותו שלימות על הגוף עד תחיה''מ) ולכן נגזרה עליו מיתה, שרק ע''י ניתוק השמה מהגוף יוכל לחזור לשעור קומתו הראשונה בתחיית המתים, (ודבר זה צריך ביאור בפני עצמו ואין כאן המקום).

ועיין ב:

(1) The choice of man: We have already mentioned man's being that creature created to cleave to Him, may He be blessed, that he is put between perfection and deficiencies and that he has the ability to acquire perfection. However this needs to be with his choice and will. For if he were forced in his actions to choose perfection no matter what, he would not truthfully be called the master of his perfection; as since he is forced to acquire [it] by another, he is not its master. [Rather] it is the one who makes him acquire it that is the master of his perfection. So [God's] intention would not have been fulfilled. Therefore it was necessary that the matter be left to his choice, such that his inclination to the two sides be equal, and not forced to one of them; so he would have the capability to choose - with intellect and with will - which one of them he would want. And [he must] also have the ability to acquire whichever one of them he wants. Therefore man was created with a good impulse and a bad impulse so that the choice is his, to incline himself to the side that he wants.

(2) The joining of the body and the soul: However in order for this matter to be accomplished appropriately, the Supreme Wisdom decreed that man be composed of two opposites - meaning to say, from a spiritual and pure soul and from an earthly body. And since each one of them naturally inclines to its side - meaning to say, the body towards physicality and the soul towards spirituality - it comes out that there is a war between them in such a way that if the soul wins, it will raise the body with it; but if man allows the physical to win in him, the body will surely be lowered and the soul will be lowered with it. And that man will not be fit for perfection, and will be pushed away from it, God forbid. But that man [still] has the ability to humble his physical [side] before his spiritual [side] and soul and acquire his perfection, as I have written.

(3) This world and the next world: However His Goodness, may He be blessed, decreed that there be a limit to this striving that is required for a person to acquire perfection and that when he finishes his striving, he obtains his [level of] perfection and is left with his enjoyment for ever and ever. Therefore two time periods were designed for him - one is the time for work and one is the time for receiving the reward. However the [divine] attribute of good is greater, such that the work has a [limited] time, as His Wisdom, may He be blessed, decreed be appropriate for it. But there is no end to the receiving of reward. Rather one delights and continues with the perfection that he acquired for himself for ever and ever.

(4) The change in man's conditions with the change of time periods: However according to the change in the time period, so is it fit that his condition and his other circumstances change. For in all of the time of striving, he surely needs to be in a situation in which all the things that he needs for this process of striving can be found. The explanation of this is that it is surely necessary that the war that we mentioned between the spiritual and the material be present for him. And there should not be anything for him to impede the material from ruling and doing its [function], according to the measure that is fitting for it. And there should be nothing impeding the spirit from ruling, as is fitting for it, and doing its [function]. Likewise, there should not be anything that would cause the material to be strengthened more than is fitting, and also [nothing] causing the spirit to be strengthened more than is fitting. For even though from one angle, [the latter] would have appeared to be better; behold according to the true intention and the desired matter about man - which is the acquisition of perfection through his striving - it is not good. But at the time of receiving the reward, it is surely fitting that the situation be the opposite of this. For behold, all that the material would rule at that time was surely only to darken [man's awareness] and prevent the soul from cleaving to the Creator, may He be blessed. Therefore at that time, it is appropriate for only the soul rule; and that the material be completely drawn after it in such a way that it not be impeded by it at all. And indeed two worlds were therefore created - this world and the next world. The place and the natural conditions of this world are what is fitting for man all the time of his striving. And the place and the natural conditions of the next world are what is fitting for him at the time of receiving the reward.

(5) The human specie changed: And among that which one must also know is that the nature of the human specie that we see and distinguish now is not like at first. Rather there was a great change in him, and that is the matter of the sin of the first man (Adam) - as through it, man and the world were changed from what they were at the beginning. And there are indeed many components of this change and its outgrowths, and we will write about them in the continuation with God's help (Part 2, On Israel and the Nations 2). And it comes out that discussion about the human specie and distinguishing its properties [needs to be] doubled. For he and his properties before the sin will be discussed, as will he and his properties from the aspect of [the situation] after the sin - as we shall still elucidate, with God's help (Below, Paragraph 8).

(6) Behold that at the time of his formation, the first man was completely in the situation that we have mentioned until now. This means that he was surely joined from the two opposite parts that we mentioned - which are the soul and the body. And there were the two [possibilities] in the world - the good and the evil, and he stood between them evenly, to cleave to the one of them that he would want. And it was surely fitting for him to choose the good, that his soul should win over his body and his spirit over his materiality; and then he would have been perfected immediately and stayed in his perfection forever.

(7) The effects of the soul on the body: And you need to know that even thought we don't feel any effect of the soul on the body except for life and awareness, behold that among its axioms is that it purifies the actual body and its material, and it raises it up - one lift after [another] - with regard to its becoming fit to accompany it in the pleasure [of] perfection. And in truth, the first man would have reached this thing if he had not sinned - his soul would have purified his body, one purification after [another], until it would have been purified [with] the necessary and established measure for everlasting delight.

(8) The outgrowths of the sin of the first man: But once he sinned, a great change happened to things. And that is that at first there were surely sufficient deficiencies in the creation that the first man would be in the equal condition that we mentioned, so there would be room for him to earn perfections through the 'effort of his [own] hands.' With his sin, however, deficiencies were added; and they grew in the essence of man and in all of the entire creation. Moreover the redress became more difficult than before. The explanation of this is that surely at the beginning it was easy for [man] to go away from the deficiency planted in him and to acquire perfection. For the Supreme Wisdom set up the things like this according to the traits of good and fairness. And since man was not the cause of the evil and the deficiency within him - but it was rather planted in him in his creation - when he removed himself from the evil and turned to the good, he was surely immediately able to go away from deficiency and acquire perfection. However with his sin - since it was through him that perfection became more hidden than it was and the deficiencies grew, and he was the one that caused evil to himself - it would no longer be as easy for him to return and to go away from deficiency and acquire perfection as it was at the time that he was not the cause of his deficiency, but was rather [just] created like that from his beginning, as I have written. All the more so [would it be harder], as the striving required of him now to reach perfection would perforce be doubled: For he would first need that man and the world return to the condition that existed at the beginning before the sin; and then afterwards to rise above that condition to a condition of perfection to which it was fit for man to rise.

(9) Death and resurrection: However besides all of this, His trait of [strict] judgement, may He be blessed, decreed that from now on, man and the world could not reach perfection so long as they are in a corrupted state - meaning, the form they have now, in which evil grew. Rather they perforce need a transformation beyond the perdition - meaning, death for man and destruction for all of the other things in existence that became corrupted with him. And the soul can [no longer] purify the body until after it first goes out of it and the body dies and decomposes. And then [the body] returns and is built [as] a new structure, and the soul enters it and purifies it. And likewise the whole world will become destroyed from its current form, and it will return and be built in a different form that is fitting for perfection. And therefore it was decreed upon man that he die, and [then] come back and live [again]. And this is the matter of the revival of the dead. And [it was decreed] about the world that it will be destroyed and [then] come back and be renewed - and this is the matter that they, may their memory be blessed, said (Sanhedrin 97a), "The world will [exist] for six thousand years, and be destroyed for one [thousand]; but at the end of a thousand years, the Holy One, blessed be He, returns and renews the world.

(10) And behold according to this root concept, the time of the true repayment - meaning the time of receiving the reward, that we mentioned above - and its place, is after the resurrection in the world that will be renewed. And man will enjoy it with his body and his soul, in that his body will be purified by the soul and prepared by it to enjoy that good. Yet people will be distinguished and their levels and positions will differ, according to the measure of that which they toiled in the world of work, and according to that [which] they strove to access perfection. For the soul will shine according to this measure, and light up the body and purify it. And both of them will acquire preciousness and stature and be fitting to approach the Master, blessed be He, to be lit by the light of His countenance and to enjoy His true good.

(11) The world of souls: And yet since death was decreed upon man - and as I have written - and it comes out that this combination needs to divide for some time and come back to join; behold it is fitting that there also be at this time of division an appropriate place for these two divided parts, for that which is desired for this [period of] division. And see that the body needs to return to its element and separate [from] its combination and lose its form. And since it was dirt, it must return to it - and this is what He, may His name be blessed, said to Adam, "As you are dirt and to the dirt you shall return" (Genesis 3:19). But the soul (that has merited reward through its deeds) surely only has to wait until that which needs to be done to the body is done - meaning the desolidifying and decomposition of the first [body] and its remaining in the dirt all the time it needs, and its formation anew afterwards, when [the soul] returns to enter it. However it needs a place between this and that. And, in truth, it is for this reason that the world of souls was established - that the meritorious souls enter it, after their leaving the body, and dwell there in a restful place all the time that the matters that are fitting to happen to the body happen to it. And see that all of that time, these souls will dwell in loftiness and delight, similar to that which will be given to them afterwards at the time of the true repayment that we mentioned above. For his loftiness in the world of souls will also certainly be measured according to the actions that he has done, according to which his repayment afterwards at that time will also be measured. But the true perfection destined for those who merit it will not be attained - not by the body and not by the soul - until their joining together a second time, after the resurrection.

(12) The purpose of man in the world of souls: However besides the world of souls being a place for the souls to dwell and wait for the body - as we have said - behold there is also another great purpose found in it for the souls themselves, and afterwards for the body for what it needs afterwards at the time of the resurrection. And that is that after there was the decree on man, that he could only reach his perfection after death - even though it is already apparent about him from the angle of his deeds while he is still alive (as without this, it would never be coming to him; as the time of acquiring perfection is surely only in this world, before he dies, as we have written) - another extension of this decree is that all the time that it is in the body in this world, to which evil cleaves [and] from which it is impossible to completely separate, it too will be darkened and hazy. And even though through the good deeds that a person does, [the soul] acquires precious perfection for itself, the thing cannot be revealed; and it cannot shine with the splendor that would have been fit for it to shine according to that preciousness that it would have truly reached. Rather it all stays suppressed in itself until the time that is given for it to be revealed. However the delay is not from its side at all, but rather from the side of the body, as we have written. And [the body] itself loses in this; in that during all of that time, it does not receive the purification that would be fitting that it receive, as we have written. Nevertheless, [the soul] also loses, in that it is suppressed inside itself and is not able to express its splendor. Moreover, it does not perform the act that is fit for it, which is the purification of the body. And if it did perform it, it would perfect itself greatly from the angle of the essence of this act itself. For it is surely a perfect act - to do good to, and perfect, another. And also this act is the act that is appropriate for it according to its nature and its axiom - as it was created for this. And every creature is perfected when it does that which it was designed to do by its Creator, may He be blessed; and it is lacking perfection all the time that it does not do it. However when the soul leaves the body and goes to the world of souls, it surely expresses itself there and shines its splendor according to that which is fitting according to it deeds. And that which it can attain there, all the time that it is there, strengthens it from all that it was weakened in the body, and it becomes more equipped to that which is fitting for it to do at the time of the resurrection - until, when it does return to the body at the fitting time, it will be be able to perform the act appropriate for it, meaning the purification that we mentioned.

(13) The difference between the entry of the soul into the embryo and its entry [into the body at the time of] the resurrection: However you need to know that even now, when the soul enters the body of the fetus - even though it has not yet acquired perfection through its deeds - surely from the angle of its internal preciousness and splendor, it would have been fitting that it give its great purification to the material [body] to the point that it would go away from being of the human specie. Nevertheless, His decree, may He be blessed, suppresses it and hides its power and reduces its splendor in such a way that this matter not come out from it. Rather it dwells there concealed in itself, according to that measure that is required according to the Highest Intention. And so it operates in the body according to that arrangement and measure that is required from His Wisdom, may He be blessed. And behold [likewise] according to its good deeds that it continuously does; it should have expressed itself and shined, as we have said, and then its purification would have reached the body. However according to the decree that we explained above, it is not possible for it [to do so] until it is in the world of souls. Nevertheless, when it returns to the body after the resurrection, it will not reduce itself nor hide, but rather enter [the body] with all of its splendor and all of its power. And then it will immediately purify the body [with] a great purification and it will not need a graduated growth, [as] is needed for children right now. Rather it will immediately make it shine at that time, and it will will immediately purify it [with] a great purification. However this will not prevent the body and the soul together from having elevations and more elevations [at that time]. Rather the point is that immediately with the entry of the soul into the body, that man will be precious and elevated and his body will immediately receive [its] first purification. [And] it will be more elevated than all that it was during all the days of its first life. And that purification will be according to all of the good deeds that he already did. And they put him on a level that is appropriate for him, and he will be among those that merit to enjoy perfection. And afterwards, they will both be lifted by elevations and more elevations, according to that which is fitting for one who is on that [particular] level.

בנתינת התורה בהר סיני, חזרו בני ישראל לאותו שיעור קומה של אדם הראשון, וזה היה התכלית של נתינת התורה, אך לאחר שחטאו בחטא העגל נתמעטה קומתם שוב ולא זכו לאותה מעלה, כמו שמובא בגמ'

הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי יוסי אומר לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המות שולט בהן שנאמר (תהלים פב, ו) אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם חבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון
The Gemara answers: Reish Lakish said his statement in accordance with the opinion of that tanna. As it is taught in a baraita that Rabbi Yosei says: The Jewish people accepted the Torah only in order that the Angel of Death would not rule over them, as it is stated: “I said: You are godlike beings, and all of you sons of the Most High” (Psalms 82:6), i.e., they had become immortal like angels. Then, God states: After you ruined your deeds, “yet you shall die like a man, and fall like one of the princes” (Psalms 82:7).

קודם חטא העגל בנתינת התורה

(ו) אֲֽנִי־אָ֭מַרְתִּי אֱלֹהִ֣ים אַתֶּ֑ם וּבְנֵ֖י עֶלְי֣וֹן כֻּלְּכֶֽם׃
(6) I had taken you for divine beings,
sons of the Most High, all of you;

אך לאחר שחטאו

(ז) אָ֭כֵן כְּאָדָ֣ם תְּמוּת֑וּן וּכְאַחַ֖ד הַשָּׂרִ֣ים תִּפֹּֽלוּ׃
(7) but you shall die as men do,
fall like any prince.

נתינת הלוחות השניים הייתה בשביל אותה מטרה בדיוק, אבל עכשיו אותה שלמות תתגלה בפועל רק אחרי תחיית המתים, ש''אין לך מצווה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה'' כמו שמובא בגמ'

דתניא רבי יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה בכיבוד אב ואם כתיב (דברים ה, טו) למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך בשילוח הקן כתיב (דברים כב, ז) למען ייטב לך והארכת ימים

As it is taught in a baraita that Rabbi Ya’akov says: There is not a single mitzva written in the Torah whose reward is stated alongside it, which is not dependent on the resurrection of the dead, i.e., the reward is actually bestowed in the World-to-Come, after the resurrection of the dead. How so? With regard to honoring one’s father and mother it is written: “That your days may be long, and that it may go well with you” (Deuteronomy 5:16). With regard to the dispatch of the mother bird from the nest it is written: “That it may be well with you, and that you may prolong your days” (Deuteronomy 22:7).

נמצא שכל התכלית של התורה, היא בשביל אותה מעלה שהאדם נהיה כל כולו אם גשמיותו רוחני, ודבק בקב''ה עד שגשמיותו נהיית רוחנית, כמו האדם בשלמותו קודם החטא ואחר נתינת לוחות ראשונים, וזהו המרכז והעיקר בעבדת ה' להיות ''אדם שלם''.