''ארץ זית שמן''
הדף מאת: יעל טרן / מרכז יובלים
זית הוא השישי בשבעת המינים ומוזכר כמקור השמן. לשמן הזית תפקיד של כבוד בתורה - משיחת מלכים וכהנים, הדלקת המנורה במקדש, ובדברי חז"ל נזכר גם כשמן המובחר ביותר להדלקת נרות שבת. בלימוד זה ננסה להבין אילו משמעויות סמליות טמונות בזית ומדוע הוא כה חשוב ומרכזי בפולחן היהודי.
במה מדליקין, ובמה אין מדליקין?
...וחכמים מתירין בכל השמנים--בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקועות, בעטרן, ובנפט. רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.

הסברים
 • המשנה עוסקת בשאלה באילו שמנים ראוי להשתמש להדלקת נרות שבת.
They may not kindle [the Shabbat light] with [terumah] oil [which must be] burnt on festivals. Rabbi Ishmael says: they may not light with tar, because of the honor of the Shabbat. But the sages permit with all oils: with sesame oil, nut oil, radish oil, fish oil, gourd oil, tar and naphtha. Rabbi Tarfon says: they don’t light with anything but olive oil.
דיון
 • מהן שתי התפיסות העומדות מאחורי העמדות ההלכתיות במשנה?
 • מדוע לדעתכם מתעקש ר' טרפון על הדלקה בשמן זית בלבד?
 • מדוע לדעתכם זכה שמן הזית להיבחר כשמן הדלקת המנורה במקדש וכשמן למשיחת מלכים? מהן המשמעויות הסמליות שלו?
יונה עם עלה של זית
(ח) וַיְשַׁלַּח אֶת הַיּוֹנָה מֵאִתּוֹ לִרְאוֹת הֲקַלּוּ הַמַּיִם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה: (ט) וְלֹא מָצְאָה הַיּוֹנָה מָנוֹחַ לְכַף רַגְלָהּ וַתָּשָׁב אֵלָיו אֶל הַתֵּבָה כִּי מַיִם עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ וַיִּשְׁלַח יָדוֹ וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֵא אֹתָהּ אֵלָיו אֶל הַתֵּבָה:

(י) וַיָּחֶל עוֹד שִׁבְעַת יָמִים אֲחֵרִים וַיֹּסֶף שַׁלַּח אֶת הַיּוֹנָה מִן הַתֵּבָה:

(יא) וַתָּבֹא אֵלָיו הַיּוֹנָה לְעֵת עֶרֶב וְהִנֵּה עֲלֵה זַיִת טָרָף בְּפִיהָ וַיֵּדַע נֹחַ כִּי קַלּוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ:
And he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him to the ark, for the waters were on the face of the whole earth; and he put forth his hand, and took her, and brought her in unto him into the ark. And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark. And the dove came in to him at eventide; and lo in her mouth an olive-leaf freshly plucked; so Noah knew that the waters were abated from off the earth.
דיון
 • מה אנו יכולים ללמוד מהופעתו של הזית בסיפור המבול? אילו מטענים סמליים נקשרים בו?
מהיכן הביאה היונה את עלה הזית?
רב ביבי אמר: נפתחו לה שערי גן עדן, והביאה אותו. אמר רבי אבהו: אילו מגן עדן הביאה אותו, לא היתה מביאה דבר מעולה, או קנמון, או פלסמן? אלא רמז רמזה לו.
אמרה לו לנח: מוטב מר מזה ולא מתוק מתחת ידיך.
And again [Noach] sent forth the dove out of the ark . . . And the dove came in at evening, and here, an olive leaf torn off in her mouth” [Gn 8:11]. “An olive leaf torn off in her mouth”—From where did she bring it? R’ Bibi said: The gates of Gan Eden were opened for her, and from there she brought it. Said R’ Abahu: Had she brought it from Gan Eden, couldn’t she bring something special, cinnamon or balsam? But she gave [Noach] a hint, and said to Noach: Better is bitterness from this and not sweetness from beneath your hand.
דיון
 • לפי המדרש, אילו מסרים שונים מביאה עמה היונה האוחזת בפיה ענף עץ זית?
 • מה כל סמל רוצה להזכיר לאנושות הנבנית מחדש?
 • כיצד קשורים לדעתכם הסמלים השונים לתכונותיו של עץ הזית?
אמר הקדוש ברוך הוא:
מה היונה הביאה אורה לעולם,
אף אתם שנמשלתם כיונה,
הביאו שמן זית והדליקו לפני את הנר.
Thine eyes are as doves. R. Isaac stated: The Holy One, blessed be He, told them: Their (Israel’s) nature is like that of a dove. When one desires to purchase wheat from his companion, he says to him: “Describe its properties to me.” Their nature is like unto that of a dove (in another respect). How do we know this? It is written: When Noah was in the ark he sent forth a raven, and it went forth, and that is followed by the verse He sent a dove from him, and the dove came in unto him (Gen. 8:8, 11). The Holy One, blessed be He, said: Just as the dove brought light to the world (by bringing Noah an olive leaf), so you, who are compared to a dove, must bring olive oil and kindle lamps before Me, as it is said: And thou shalt command that they bring unto thee.
דיון
 • כיצד עונה המדרש לשאלה בה פתחנו את לימודנו - איזו משמעות סמלית יש להדלקה בשמן זית?
 • בעקבות הלימוד, מהו לדעתכם אותו האור שהביאה היונה לעולם כשנשאה את הזית בפיה?
 • מהו האור שאתם הייתם רוצים להביא לעולם?
דף הנחיות למנחה:
למנחה- ארץ זית שמן.doc
דף מספר 6 בסדרה שבעת המינים, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 7