בשביל מה זה טוב - נדרשים ללמוד מדרש
הדף מאת: ליאורה אילון / חל"ד מפעלים חינוכיים
בדף הלימוד הזה, נבדוק מהו הערך המוסף בעיסוק במדרשי חז"ל. נציע ונדגים כמה תשובות אפשרויות, ונתנסה בלימוד מדרש, שיש מה ללמוד ממנו לחיים שלנו כאן ועכשיו. דף לימוד זה הוא חלק מסידרת דפי לימוד, בהם נבדוק יחד איך ניתן לתמוך בלימוד המדרש, מה עוזר ללמוד, איך לגשת למדרש, איך להפיק מהמדרש את המירב והמיטב, ואיך לעזור לתלמידים להתמודד עם השפה הקשה ועם קשיים נוספים העולים מלימוד המדרש. דפי הלימוד בסדרה מלווים את אסופת סרטוני ההנחיה, הבאים להנגיש ולתווך את לימוד המדרש בכיתה. מצד שמאל תמצאו קישור לסרטון הנחיה בנושא.
דיון
הקדמה
בשלב ראשון נפגוש מדרש, שיתכן ונועד ללמד אותנו משהו על החיים שלנו.
קראו את המדרש ועקבו אחר השאלות על המדרש.
האם לאדם ישנן זכויות בלתי מוגבלות ברשות היחיד?
תני רבי שמעון בר יוחאי - משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה. נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו.
אמרו לו חבריו: מה אתה יושב ועושה?
אמר להם: מה אכפת לכם? לא תחתַי אני קודח?
אמרו לו: שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה!
Hezkiya taught (Jeremiah 50:17): "Israel are scattered sheep" - why are Israel likened to a sheep? Just as a sheep, when hurt on its head or some other body part, all of its body parts feel it. So it is with Israel when one of them sins and everyone feels it. (Numbers 16:22): "When one man sins [will You be wrathful with the whole community]." Rabbi Shimon bar Yochai taught a parable: Men were on a ship. One of them took a drill and started drilling underneath him. The others said to him: What are sitting and doing?! He replied: What do you care. Is this not underneath my area that I am drilling?! They said to him: But the water will rise and flood us all on this ship. This is as Iyob said (Job 19:4): "If indeed I have erred, my error remains with me." But his friends said to him (Job 34:37): "He adds transgression to his sin; he extends it among us." [The men on the ship said]: You extend your sins among us. Rabbi Elasa said: a gentile asked Rabbi Yehoshua ben Karha: In your Torah, it is written (Exodus 23:2): "After the multitude will you side." We are more numerous than you, so why don't you become like us in practicing idolatry? He [Rabbi Yehoshua ben Karha] said to him: Do you have children? He replied: You reminded me of my troubles. He asked: Why? [The gentile] said: I have many children. When they sit at my table, this one blesses to this god and that one blesses to that god, and they don't get up from the table until they wrack each other's brains. He [Rabbi Yehoshua ben Karha] said: Do you settle [the arguments] with them? He said: No. He [Rabbi Yehoshua ben Karha] said: Before you make us agree with you, find agreement with your own children! [The gentile] was spurned and went away. After he left [Rabbi Yehoshua ben Karha's] students said to him: Rabbi! You pushed him away like a broken reed, but what would you answer for us? He said to them: Six souls are about written [in the Torah] about Esau, and "souls" [nefashot] is written in the plural, as stated (Genesis 36:6): "Esau took his wives, his sons and daughters, and all the souls of his household." For Yaakov, however, there were seventy souls, and soul [nefesh] is written [in the Torah] in the singular. As it is stated (Exodus 1:5): "And all of the people [nefesh] that were of Jacob's issue, etc." Because Esau worshipped many gods, it is written many "souls," but for Yaakov--who worshipped one God--it is written one soul, "And all of the people [nefesh], etc."
דיון
דיון בחברותא
  • ספרו את המדרש במילים שלכם.
  • מה מלמד אותנו המדרש הזה?
  • כיצד המדרש קשור לחיים שלנו?
  • האם אתם מכירים מישהו ש"קודח בספינה" של הכיתה או השכונה שלכם? מה תוכלו לעשות בעניין?
דיון
כיוון אחר - מודל לחיקוי
עתה נפגוש מדרש שמציג לנו דוגמה אחרת לחיים - מודל לחיקוי אפשרי לחיים שלנו.
קראו את המדרש הבא ונסו לראות מה אתם לומדים לחיים שלכם.
ספר האגדה, על פי מסכת יבמות, דף יד, עמוד א
אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל, אלו אוסרים ואלו מתירים
לא נמנעו בית שמאי מִלִישָֹא (להתחתן עם) נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי.
ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר:
והאמת והשלום אהבו.
דיון
  • בררו עם עצמכם: מה ההבדל בין מחלוקת לבין ריב?
  • איך אתם מסבירים את העובדה, שלמרות שהיו מחלוקות קשות בין בית הלל ובית שמאי, הם עדיין התחתנו זה עם זה?
  • מה מלמדים אותנו שמאי והלל?
  • נסו לחשוב על המחלוקות שיש לכם עם אחים, אחיות, חברים, חברות, האם נשמרת שם החברות גם כשיש מחלוקת?
דיון
דיון מסכם
חז"ל למדו תורה, ומתוך התורה למדו על איך יש לנהוג בין בני אדם.
אנחנו לומדים מחז"ל, ומנסים, דרך הסיפורים שהם סיפרו לנו, ללמוד איך לנהוג טוב יותר כיום.
היו אתם חז"ל, וקבעו, איך אתם רוצים לנהוג בעת מחלוקת שמתעוררת בכיתה או בבית.

המדרשים כתובים, אמנם בשפה קשה להבנה, אבל אם נתרגל לשפה, ונהפוך אותה למובנת לנו, נוכל ללמוד המון דברים. למשל, איך לא "לקדוח בספינה" שבה כולם שותפים, ואיך לנהוג בכבוד אלו באלו, גם כאשר אנחנו לא מסכימים בינינו.
דף מספר 2 בסדרה דורשים את המדרש, דפים נוספים בסדרה:
1 3 4 5 6 7