איך יוצאים מאזור הקלישאה?
הדף מאת: ליאורה אילון / חל"ד מפעלים חינוכיים
בדף הלימוד הזה, נדגים את האפשרות להעמיק את הלמידה בחברותא על ידי חקירת טקסט באמצעות הוספת סימן שאלה בסופו, והפיכתו לבר דיון. דף לימוד זה הוא חלק מסידרת דפי לימוד, בהם נבדוק יחד איך ניתן לתמוך בלימוד המדרש, מה עוזר ללמוד, איך לגשת למדרש, איך להפיק מהמדרש את המירב והמיטב, ואיך לעזור לתלמידים להתמודד עם השפה הקשה ועם קשיים נוספים העולים מלימוד המדרש. דפי הלימוד בסדרה מלווים את אסופת סרטוני ההנחיה, הבאים להנגיש ולתווך את לימוד המדרש בכיתה. משמאל תמצאו קישור לסרטון ההנחיה בנושא זה.
טובים השניים מן האחד...
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
דיון
למדו בחברותא:
שימו סימן שאלה בסוף המשפט:
הטובים השניים מן האחד?

כעת, ערכו ביניכם דיון:
  • האמנם טובים השניים מן האחד?
  • מתי כן?
  • מתי לא?
  • הביאו דוגמאות לכל אחת מהתשובות שלכם.
"כשם שהטבור הזה נתון באמצע איש כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם...
ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל,
ובית המקדש באמצע ירושלים..."
(Lev. 19:23:) “When you come into the land and plant.” This text is related (to Eccl. 2:5), “I made gardens and orchards for myself, and in them I planted every kind of fruit tree.” Do not all people plant whatever they want, whatever someone plants in the earth, be it pepper or anything [else. But] if he plants, do [the plants automatically] produce? As no one knows the place of every plant, [i.e.] where to plant it. However, because Solomon was wise, he planted all the species of trees [in their place], as stated (ibid.), “I made gardens and orchards for myself, in which I planted every kind of fruit tree.” What is the meaning of “every kind of fruit tree?” R. Jannay said, “Solomon even planted peppers in the land.” But how did he plant them? It is simply that Solomon was wise and knew the root of the foundation of the world.31See Eccl. R. 2:5:1. How? (Ps. 50:2), “Out of Zion God has shined forth as the perfection of beauty.” [This means that] out of Zion has all of the whole world been perfected, as it is taught: Why is it called foundation stone? Because out of it the world was founded.32See above, Lev. 6:4, and the note there. Now Solomon knew which vein went to Cush and planted peppers on it, and they produced immediately. See what he says (in Eccl. 2:5), “and in them I planted every kind of fruit tree.” Another interpretation (of Eccl. 2:5), “and in them I planted every kind of fruit tree.” Just as a navel is set in the middle of a person, so the Land of Israel is the navel of the world. Thus it is stated (in Ezek. 38:12), “who dwell on the navel of the earth.” And the foundation of the world comes out of it, as stated (Ps. 50:1), “A psalm of Asaph. God, the Lord God spoke and summoned the world from East to West.” How is this known? (Ps. 50:2), “Out of Zion God has shined forth as the perfection of beauty.” The Land of Israel sits at the center of the world; Jerusalem is in the center of the Land of Israel; the sanctuary is in the center of Jerusalem; the Temple building is in the center of the sanctuary; the ark is in the center of the Temple building; and the foundation stone, out of which the world was founded, is before the Temple building.33Cf. Numb. R. 1:4. Now Solomon, who was wise, determined the roots that went out from [that stone] into the whole world and planted all species of trees in them. He therefore said (in Eccl. 2:5), “I made gardens and orchards for myself.”
דיון
למדו בחברותא:
האמנם ארץ ישראל נמצאת באמצע העולם?
הביאו הוכחות לתשובתכם.
  • מצאו עוד מקומות בטקסט, שאחריהם אפשר גם לשים סימן שאלה.
  • כעת, ערכו ביניכם דיון, סביב השאלות שנוצרו.
  • האם אתם מסכימים על התשובות?
  • האם התעוררה ביניכם מחלוקת סביב התשובות?
  • מה דעתכם? האם יש תשובה אחת נכונה לשאלות שנוצרו בחברותא שלכם?
דיון
דיון מסכם
בדף לימוד זה למדנו לשים סימן שאלה בסופם של משפטים, ולהפוך אותם למשפטי שאלה.
כעת, בואו נסכם:
  • כיצד העשירו סימני השאלה שהוספתם, את הלימוד ואת הדיון שהתקיים ביניכם?
דף מספר 1 בסדרה דורשים את המדרש, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5 6 7