מאיפה הבאת את זה? - הקבלות לחיים שלנו
הדף מאת: ליאורה אילון / חל"ד מפעלים חינוכיים
בדף הלימוד הזה, נדגים את האפשרות להעמיק את הלמידה בחברותא על ידי חקירת טקסט באמצעות אסוציאציות אישיות שמתחברות אל הטקסט, ועוזרות להבין אותו טוב יותר. מתוך העולם הפנימי האישי, מתחברים אל המקור, ומבינים אותו טוב יותר. דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד, בהם נבדוק יחד איך ניתן לתמוך בלימוד המדרש, מה עוזר ללמוד, איך לגשת למדרש, איך להפיק מהמדרש את המירב והמיטב, ואיך לעזור לתלמידים להתמודד עם השפה הקשה ועם קשיים נוספים העולים מלימוד המדרש. דפי הלימוד בסדרה מלווים את אסופת סרטוני ההנחיה, הבאים להנגיש ולתווך את לימוד המדרש בכיתה. משמאל תמצאו קישור לסרטון הנחיה בנושא.
משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושוע, ויהושוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה...
Moses received the Torah at Sinai and transmitted it to Joshua, Joshua to the elders, and the elders to the prophets, and the prophets to the Men of the Great Assembly. They said three things: Be patient in [the administration of] justice, raise many disciples and make a fence round the Torah.
דיון
דיון בחברותא
  • מה מזכירה לכם שרשרת המסירה של התורה, ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים וכו'?
  • יש לכם עוד אסוציאציות שקשורות בשרשרת המסירה?
  • כעת, השוו בין הדוגמאות שלכם, לבין מסירת התורה כפי שהיא כתובה במקור. במה היא דומה ובמה היא שונה מהדוגמאות שהבאתם מחייכם, למקור?
  • מה אתם לומדים על הדרך בה נמסרה התורה, מתוך ההשוואה לדוגמאות מחייכם?
אמר ר׳ לוי: בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובאדם נחור ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. אמר: הלואי לא יהא חלקי בארץ הזאת.
וכיון שהגיע לסולמה של צור ראה אותם עסוקין בנכוש בשעת הנכוש בעידור בשעת העידור אמר: הלואי יהא חלקי בארץ הזאת.
אמר לו הקב״ה: -"לזרעך אתן את הארץ הזאת״.
דיון
דיון בחברותא
  • האם אתם יכולים להיזכר בדוגמאות מחייכם, בהם בחרתם להצטרף, או לא להצטרף לחברים שהחליטו לעשות משהו, מסיבה כלשהי?
  • מה הניע אתכם להחליט את החלטתכם?
  • האם היה עיקרון שהיה חשוב לכם להקפיד עליו?
  • השוו בין החלטותיו של אברהם, לבין החלטות שסיפרתם עליהם. האם יש דמיון בין המניעים של אברהם לבין המניעים שלכם?
  • מה אתם יכולים ללמוד על המניעים של אברהם מתוך ההשוואה?
  • מה אתם יכולים ללמוד על עצמכם, מתוך ההשוואה?
דיון
דיון מסכם
האם ואיך יכולות האסוציאציות שלכם לעזור לכם להבין טוב יותר את המקורות אותם אתם לומדים?

האם ואיך יכולים המקורות לעזור לכם להבין טוב יותר את עצמכם?
דף מספר 5 בסדרה דורשים את המדרש, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 6 7