חדר מורים לומד - מה המרגש
הדף מאת: מפתחי חלד / חל"ד מפעלים חינוכיים
שיתוף הרגשות זה עם זה הוא נושא חשוב במעלה. גם אנו, המורים, זקוקים לעצור לרגע קט מהעבודה הרבה, ולאפשר לעצמנו לשמוע ולהשמיע כיצד אנו מרגישים ביחס לעבודה שלנו בבית הספר השנה.
שיתוף הרגשות זה עם זה הוא נושא חשוב במעלה. גם אנו, המורים, זקוקים לעצור לרגע קט מהעבודה הרבה, ולאפשר לעצמנו לשמוע ולהשמיע כיצד אנו מרגישים ביחס לעבודה שלנו בבית הספר השנה.
מתוך "היה לי חבר היה לי אח", יורם טהרלב
האם אשאיר איזה דבר?
במקום שאליו אני הולך
היו רבים כבר לפניי
השאירו שביל, השאירו עץ,
השאירו אבן לרגליי.
ומה אני אשאיר אחריי
האם אשאיר איזה דבר?
איני רואה את צעדיי (איני רואה את צעדיי)
ומי יראה אותם מחר?

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
דף מספר 14 בסדרה חדר מורים לומד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13