הורים ומורים
הדף מאת: מנחי עתי"ד / חל"ד מפעלים חינוכיים
מהו היחס הראוי בין ההורים למורים וכיצד יש להתנהג במקרה של מחלוקת? דף לימוד זה, של חלד, נכתב על מנת לעורר דיון בחדר המורים ויכול לשמש צוותים חינוכיים שונים.
המורה, ההורה ומה שביניהם
חלי ברק - שטיין, פסיכולוגית חינוכית, מתוך מודל לל"ב - מודל לדיאלוג מורים הורים
...פעמים רבות הדיאלוג בין המורים וההורים רווי מתח וקונפליקטים. יש בו מאבקי כוח, תסכול, עלבון וחוסר אונים. כל צד מרגיש שהאחר מחבל בתהליך ולכן אף צד אינו מסוגל להתמודד עניינית ולעזור לילד שבו למעשה עוסקים.
...זכותם של ההורים להיות רגשניים, לא ענייניים, תוקפניים. אין זה מומלץ, ולא רצוי גם עבורם אך הם ההורים. הם מעורבים רגשית, ילדם במצוקה, והם מנסים כמיטב יכולתם להשיג את מטרותיהם.

...אין זה תפקיד המורים לחנך את ההורים תפקידם הוא להוביל את הדיאלוג ליעדו.

...המורים הם מומחי החינוך והדיאלוג ולכן האחריות עליהם לטוב ולרע.
למקור השלם
דיון
  • האם אתם מסכימים עם דעתה של הכותבת כי האחריות לניהול הדיאלוג במקרה של מחלוקת היא על המורים?
  • לאילו מיומנויות אתם זקוקים כדי לנהל דיאלוג בונה עם הורים?
מחלוקת שלא מחלקת
אמר ר' אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל.
וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.
Rabbi Abba said that Shmuel said: For three years Beit Shammai and Beit Hillel disagreed. These said: The halakha is in accordance with our opinion, and these said: The halakha is in accordance with our opinion. Ultimately, a Divine Voice emerged and proclaimed: Both these and those are the words of the living God. However, the halakha is in accordance with the opinion of Beit Hillel. The Gemara asks: Since both these and those are the words of the living God, why were Beit Hillel privileged to have the halakha established in accordance with their opinion? The reason is that they were agreeable and forbearing, showing restraint when affronted, and when they taught the halakha they would teach both their own statements and the statements of Beit Shammai. Moreover, when they formulated their teachings and cited a dispute, they prioritized the statements of Beit Shammai to their own statements, in deference to Beit Shammai.
דיון
  • האם המודל שמייצגים "בית הלל" מתאים לניהול מחלוקת עם הורים? במשנה מוזכר שאף על פי שבית שמאי ובית הלל היו חלוקים בתחומים רבים, בכל זאת הם לא נמנעו מלהתחתן אלה עם אלה.
  • האם אתם מסוגלים להיות בקשרי ידידות חמים עם הורים שאתם מצויים אתם במחלוקת? מה הדבר מלמד על טיב המחלוקת ביניכם?
ההורים - אויבים, לקוחות או שותפים לדרך?
רותי גליק, בין מעורבות להתערבות, "שיעור חופשי", גיליון 78
חיים עמית, פסיכולוג חינוכי, מייחס השפעה מכרעת לדימוי שיש למנהלים ולמורים על ההורים ליכולתם להגיע לשיתוף פעולה עם ההורים לטובת כל הצדדים: אם הם רואים בהורים אויב - הם נלחמים בהם, אם הם רואים בהם לקוח - צריך לספק אותם, ואם הם רואים בהורים משאב כלכלי - צריך לנצל אותם.
"התפישה הרואה בהורים שותפים לדרך היא הרצויה ביותר אבל גם הקשה ביותר ליישום כי היא מחייבת יחסים של הערכה וכבוד הדדיים וחלוקת תפקידים".
למקור השלם
דיון
  • איזה דימוי יש להורי התלמידים בעיניכם?
  • מהם התחומים שבהם חשובה לכם שותפות ההורים ומהם התחומים שבהם אתם מעוניינים להיות הסמכות הבלעדית?
קישורים לרקע והרחבה:
לדף המעוצב באתר חלד
דף מספר 8 בסדרה חדר מורים לומד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14