חדר מורים לומד - והעמידו תלמידים הרבה?
הדף מאת: מפתחי חל"ד / חל"ד מפעלים חינוכיים
בלימוד זה נשאל: עד כמה בית הספר צריך להיות מוסד של נתינה? האם ראוי שכל בית ספר יפתח את שעריו ויעניק ידע וערכים לכל הילדים, או שראוי שהנתינה תוגבל לילדים המתאימים לבית הספר ולערכיו?
דיון
בלימוד זה נשאל: עד כמה בית הספר צריך להיות מוסד של נתינה? האם ראוי שכל בית ספר יפתח את שעריו ויעניק ידע וערכים לכל הילדים, או שראוי שהנתינה תוגבל לילדים המתאימים לבית הספר ולערכיו?
"והעמידו תלמידים הרבה"
"והעמידו תלמידים הרבה" (אבות א, א) שבית שמאי אומרים אל יִשְנֶה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר.
ובית הלל אומרים לכל אדם יִשְנֶה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונִתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים חסידים וּכְּשרים.
[And raise up many students.] For the House of Shammai, say: One should teach only a person who is wise, humble, of good pedigree, and rich. But the House of Hillel say: Teach everyone, for there were many sinners in Israel, and they were brought close to Torah study, and they came out righteous, kind, and proper.
דיון
- האם בית הספר שלכם פועל כשיטת בית הלל או כשיטת בית שמאי? - מה היתרונות ומה החסרונות של כל אחד מסוגי בתי הספר?

- האם אתם נותנים - בכוונה או שלא בכוונה - יחס מועדף לתלמידים חכמים, ענווים, תלמידים ממשפחה טובה או בני עשירים?
הצמא והמים
רבי חנינא בר פפא רמי [=מקשה]: כתיב (ישעיהו כ"א) "לקראת צמא התיו מים", וכתיב (ישעיהו נ"ה) "הוי כל צמא לכו למים"? אם תלמיד הגון הוא - לקראת צמא התיו מים, ואי לא - הוי כל צמא לכו למים. רבי חנינא בר חמא רמי: כתיב (משלי ה') "יפוצו מעינתיך חוצה", וכתיב (משלי ה') "יהיו לך לבדך"? אם תלמיד הגון הוא - יפוצו מעינתיך חוצה, ואם לאו - יהיו לך לבדך".
Rabbi Ḥanina bar Pappa raised a contradiction. In one verse it is written: “To him who is thirsty bring water” (Isaiah 21:14), which indicates that the one who has water must bring it to the thirsty person, and it is written elsewhere: “Ho, everyone who thirsts, come for water” (Isaiah 55:1), from which it may be inferred that the thirsty person must seek out water himself. Rabbi Ḥanina bar Pappa resolves this apparent contradiction by explaining that if he is a worthy student the teacher must seek him out, as in “to him who is thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then “Ho, everyone who thirsts, come for water,” i.e., this student must seek out a teacher himself. Rabbi Ḥanina bar Ḥama raised another contradiction. In one verse it is written: “Let your springs be dispersed abroad” (Proverbs 5:16), whereas in the next verse it is written: “Let them be your own” (Proverbs 5:17). Rabbi Ḥanina bar Ḥama explains: If the student sitting before you is worthy, then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your own.”
דיון
- על פי מקור זה, כיצד יש להבחין בין תלמידים בעלי רמת מוטיבציה שונה ללימודים? מדוע? - האם יש יישום לשיטה זו כיום?
דיון
מהו הגבול?
בחרו את ההיגדים שאתם מזדהים עמם. נסו לנסח את גבולות ההכלה של בית הספר העולים מתוך הלימוד:
  • "בית הספר הוא קודם כול מוסד של נתינה, ולכן עליו לקבל כל מי שזקוק לחינוך"
  • "בית הספר הוא קודם כול מוסד חינוכי, לא לשכת רווחה. יש גבול ליכולת ההכלה שלו ולכן צריך לסנן תלמידים"
  • "תהליך שילוב תלמידים חלשים בבית הספר אסור שיפגע בתלמידים חזקים"
  • "בכדי ליצור שוויון הזדמנויות אמתי, אסור לערוך ועדות קבלה כלשהן לבתי ספר"
  • "בית הספר צריך לקבל דווקא ילדים מרקע קשה ולהתמקד בחינוכם. האחרים יסתדרו ממילא"
קישורים לרקע והרחבה:
לדף הלימוד המעוצב באתר חלד
דף מספר 3 בסדרה חדר מורים לומד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14