חבר ילדות
הדף מאת: מנחי עתי"ד / חל"ד מפעלים חינוכיים
מה תפקיד המורה ביצירת חברויות בכיתה? האם הוא אחראי גם על פירוק חברויות? דף לימוד זה, של חלד, נכתב על מנת לעורר דיון בחדר המורים ויכול לשמש צוותים חינוכיים שונים.
דיון
כמורים אנו עדים לחברויות שמתגבשות או מתפרקות בקרב התלמידים, אנו נדרשים לפתור סכסוכים בין חברים ולהדריך את תלמידינו כיצד להתמודד עם לחצים חברתיים.
האם כמורים עלינו להיות פעילים בגלוי ובסמוי ביצירת חברויות בין תלמידים או בהפסקתן של חברויות שליליות בעינינו, או שאנו מאפשרים לחברויות להיווצר באופן טבעי ומתערבים רק במקום שיש סיכון כלשהו לתלמיד?
השפעתה של החברות על עולמו של הילד
מתוך האתר www.orianit.edu-negev.gov.il
אנו מוצאים כי ישנם ילדים המתקשים ביצירה ובשמירה על מערכות יחסים חברתיות. הקושי החברתי פוגע בשני תחומים משמעותיים בחייו של הילד: מערכות יחסים קשות עם אחים, הורים ובני משפחה אחרים, דבר שהופך את הבית שצריך להיות ה"מקום הבטוח" של הילד למקום נוסף שקשה ומתסכל להיות בו. התחום הנוסף שמיד נפגע בצורה משמעותית הוא התחום האקדמי, כשהילד מוטרד לגבי הדימוי החברתי ומערכות היחסים עם בני גילו כושלות, הוא אינו פנוי ללמידה ומתקשה למצות את הפוטנציאל האישי שלו בתחום הלימודי.
דיון
נסו לחשוב על תלמיד שלכם בעבר או בהווה שחווה קושי חברתי.
  • האם לדעתכם המורים צריכים לעזור ולהתערב ביצירת חברויות בכיתה או שעליהם לתת לתלמידים להתמודד לבד?
  • מה גבולות ההתערבות?
ילד טוב, חבר רע
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עולת ראיה א', עמוד ע"ח
"והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע" - ישנם אנשים רעים מצד עצמם, שפגיעתם קשה תמיד לכול בכל האופנים, והם בכלל אדם רע. אמנם ישנם אנשים אחרים שהם בכלל טובים, אבל לפעמים שהצירוף שלהם עם איזה אדם מיוחד, שאף על פי שהוא גם כן איננו רע מצד עצמו, מעורר בם עניינים של תכונות רעות. ...על כן הבקשה היא מכוונת, שיצילנו מאדם הרע בהחלט בכל אופני צירופיו, ועוד יותר מזה גם מאדם שהוא טוב מצד עצמו, אלא שיוכל להיות שביחס אלינו יהיה בגדר רע, שאיננו אדם רע אבל יכול להיות בכל זאת בכלל חבר רע, שגם מזה יצילנו ה' ברחמיו.
דיון
  • האם בכיתתכם ישנן חברויות המתאימות להגדרה "חבר רע", כלומר, שני תלמידים טובים מצד עצמם - אך החיבור ביניהם מניב חברות שלילית?
  • האם למורים יש זכות להתערב בחברות מסוג כזה ולהשפיע על תלמיד להתרחק מתלמיד אחר? אם כן, כיצד כדאי לעשות זאת?
דיון
זו ילדותי השנייה
חשבו על עצמכם כשהייתם בגיל התלמידים שלכם. מי היו חבריכם? האם הרגשתם שחברויות אלו תורמות לכם או מזיקות לכם? האם הייתם מרוצים ממעמדכם החברתי בכיתה?

ובמבט לאחור: האם הייתם רוצים שהמורים שלכם יסייעו לכם בבניית מעמדכם החברתי ויכוונו אתכם בבחירת החברים?

ערכו סבב תשובות ושתפו את הצוות במידה המתאימה לכם.
דף מספר 9 בסדרה חדר מורים לומד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14