חדר מורים לומד - כוחה של מילה
הדף מאת: מפתחי חל"ד / חל"ד מפעלים חינוכיים
בדף לימוד זה של חלד - נדון בשאלה עד כמה המורה אחראי ליצירת אווירה המאפשרת לתלמידים לשתף את חבריהם בתחושותיהם ומעודדת אותם לכך, וכיצד עושים זאת.
בלימוד זה נדון בשאלה עד כמה המורה אחראי ליצירת אווירה המאפשרת לתלמידים לשתף את חבריהם בתחושותיהם ומעודדת אותם לכך, וכיצד עושים זאת.
ר' קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, "מאור ושמש", פרשת כי תצא, ד"ה כי יקרא קן
דיבוק חברים
והנה ראינו בדורות שלפנינו, טרם נתפשט בעולם, נוגה אור דרך הבעש"ט זצוק"ל... היו נסגרים חדר בחדר, להתבודד בלי חברת האדם... ואולם לא זו הדרך עיקרי בעבודת השי"ת, רק העיקר והיתד שהכל תלוי בו, ותוכן דרכי התשובה הנכונה, המצא תמצא - ע"י אהבת חברים ודיבוק [חיבור בין] חברים... כי יראה עבודת חביריו, וגודל תבערת יקוד לבבם, והתלהבותם לעבודת הבורא ברוך הוא. ועי"ז ילמד לעשות גם הוא כמותם...
דיון
  • האם יצירת "דיבוק חברים" בכיתה היא באחריותו של המורה/המחנך?
  • מהו הרף בדיבוק חברים אליו היית רוצה להגיע בכתתך? עד כמה אתה משקיע בתחום זה ביחס לקידום הישיגיהם הלימודיים של תלמידיך?
  • מה צריך לעשות בכדי ליצור שיח טוב ואווירה טובה בין התלמידים?
מרסלו וקסלר, "הכיתה כמיקרוקוסמוס", מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח בישראל
קבלת האחר בכיתה
חלק חשוב מתהליך המודלינג (מתן דוגמה אישית באופן מודע) מצד המורה הוא לקיים ולהסביר דרך התנהגותו מהי המשמעות של קיום דיאלוג בין בני אדם. היכולת להקשיב לאחר ולשונה גם אם אין הסכמה איתו, לכבד את מקומו של האחר למרות הקונפליקט ... ככל שילדים למדים שזוהי תרבות הדיבור בכיתה כך הדבר ישפיע על התנהגותם באופן כללי.
© כל הזכויות שמורות להאגודה לזכויות האזרח בישראל
www.acri.org.il
דיון
  • על פי קטע זה, כיצד יכול המורה ליצור אווירה טובה בכיתה? אתם מסכימים עם דרך זו?
  • האם בכיתתכם תלמידים יכולים לשתף ברגשותיהם בלי לחשוש מתגובות חבריהם?
  • כיצד אפשר לעזור לתלמידים החוששים לשתף את חבריהם ברגשות?
דיון
מהי לדעתכם צורת הישיבה הנוחה, הטובה והמאפשרת שיח פתוח וכן בין התלמידים?
ישיבה בטורים | ישיבה במעגל | ישיבה בקבוצות | ישיבה בחי"ת | אחר
קישורים לרקע והרחבה:
לדף הלימוד המעוצב באתר חלד
דף מספר 1 בסדרה חדר מורים לומד, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14