Collection
מחלקת הנוער של מכון המקדש. עוסקים בהחדרת תודעת מקדש לעם. בקבוצה נמצאים דפי מקורות בנושא מקדש, רעיוני והלכתי. מוזמנים בכיף להצטרף. תשלחו הודעה ל: [email protected] ונצרף אותכם. הלימוד מוקדש לעילוי נשמת דניאל בן ליליאן כנאפו. תיהיה נשמתו צרורה בצרור בחיים.
Sheets
FilterFilter icon
מקדש - מי צריך את זה?
מה אבד לנו שנחרב המקדש? למה לבנות אותו שוב ולהסתבך עם כל הערבים מסביב?
Save "Sheet 147910"
קרבן התמיד
דף מקורות על קרבן התמיד, עניינו והלכותיו. כרגע בבנייה, בעז"ה ישופר.
Save "Sheet 150194"
רמבם יומי י"ט בטבת - האפוד
דף עיון ברמב"ם היומי י"ט בטבת, הלכות כלי מקדש והעובדים בו פרק ט'
Save "Sheet 148852"