Collection
הלכות ארץ ישראל, ומטרתה בדורנו.
Sheets
FilterFilter icon
ארץ גאולה - 1 - המפתח להבאת הגאולה
דף זה הינו דף המסביר על המפתח להבאת הגאולה
יותם גונן1404 ViewsMay 5, 2020
Save "Sheet 234850"
ארץ גאולה - 2 - התייחסות הגמרא להבאת הגאולה
מה הגמרא אומרת על הבאת הגאולה? באיזה דרך אפשר להביא אותה?
יותם גונן1524 ViewsMay 6, 2020
Save "Sheet 235062"
ארץ גאולה - 3 - הערך המדוייק
מהו הערך המדוייק שיביא את הגאולה
יותם גונן1285 ViewsMay 6, 2020
Save "Sheet 235093"