נפש החיים
Hebrew Language Toggle IconEnglish Language Toggle Icon
מחשבת ישראל
מוקדש על ידי מוֹ ואליסה ספטימוס לכבוד מר דוד ישראל איצקוביץ והרב צבי יואל רוזנברג, צאצאי הגאון מווילנא, רבו של בעל נפש החיים