Menachem Mendel Auerbach

17th-century Austrian rabbi and commentator. He studied in the yeshiva of R' Yoel Sirkes (Bach) in Krakow, eventually serving in that community as Dayan. His main work is "Ateret Zekenim", a commentary on Shulchan Aruch of which only the part on Orach Chaim has been published, appearing in most standard editions of Shulchan Aruch.רב ומחבר בווינה במאה ה-17. למד בישיבתו של ר' יואל סירקס (ב"ח) בקרקוב, ובסופו של דבר שירת בקהילה זו כדיין. ספרו העקרי הוא "עטרת זקנים" על השולחן ערוך, שרק החלק על אורח חיים יצא לאור ומופיע על הדף ברוב המהדורות הנדפסות של השולחן ערוך.