אני מאמין
1א
הדף מאת: אבנר דינור / קולות בנגב
2ב
מטרת שיעור זה לפתוח אצל המשתתפים מחשבות ושאלות על אמונה. השיעור כולל הפעלה ודיון עליה, ולאחר מכן חלוקה לחברותות ולימוד של שלושה טקסטים העוסקים בעיקרי אמונה: של הרמב"ם, הקרדו הנוצרי, והשיר "אני מאמין" של טשרניחובסקי.
3ג
י"ג העיקרים לרמב"ם, סידור התפילה
י"ג עיקרי האמונה לרמב"ם
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו, היה הווה ויהיה.
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל.
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון.
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו. עבודת השם.
 • אני מאמין באמונה שלימה שכל דברי נביאים אמת.
 • אני מאמין באמונה שלימה שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו.
 • אני מאמין באמונה שלימה שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום.
 • אני מאמין באמונה שלימה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו.
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותיהם.
 • אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו.
 • אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.
 • אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים.


 • הסברים
  • את העיקרים ניסח הרמב"ם. הם מובאים כאן על פי העיבוד שנכנס לסידור התפילה
  4ד
  המיסה הנוצרית
  בנצרות - הקרדו Credo
  אני מאמין באלוהים אחד, האב הכול יכול, בורא שמיים וארץ, כל הגלוי וכל הסמוי. ובאדון אחד, ישוע המשיח, בן יחיד לאלוהים, אשר נולד מן האב לפני כל הדורות. אל מאל, אור מאור, אל אמת מאל אמת. לא נברא כי אם מולד; עצמו עצם האב ועל ידו נעשה הכל, בעבורנו, בני האדם, ולמען ישענו ירד מן השמיים; ונהיה בשר מרוח הקודש ברחם מרים הבתולה ונעשה אדם. נצלב למעננו, סבל בימי פונסיוס פילטוס, ונקבר. וביום השלישי קם לתחיה כדבר הכתוב, ועלה השמיימה, והוא יושב לימין האב. ושוב ישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים ולא יהיה קץ למלכותו. אני מאמין ברוח הקודש, האדון, המחייה, הנובע מהאב ומהבן. לו סוגדים ולו נותנים יקר - כלאב וכלבן, והוא אשר דיבר בפני הנביאים. אני מאמין בכנסייה האחת, הקדושה, הכוללת והשליחית, ואני מכיר בכך שישנה טבילה אחת למחילת החטאים, ומצפה לתחיית המתים ולחיי העולם הבא. אמן.

  הסברים
  • בניגוד ליהדות, שבה התפתחו עיקרי אמונה רק בימי הביניים, בנצרות כבר משלב מוקדם ביותר התפתח צורך להגדיר באופן חד משמעי במה מאמין אדם נוצרי. בשנת 325 לספירה, בועידת ניקיאה נקבע ה"קרדו" (בלטינית, credo = "אני מאמין") על פי הנוסח המופיע כאן, ומאז הוא נקרא בכל יום ראשון בשעת המיסה בכל כנסיה קתולית. אפשר להציע מספר סיבות להתפתחות המוקדמת של עיקרי אמונה בנצרות לעומת היהדות. אפשרות אחת היא שהנצרות מתחילתה היתה דת של אמונה שבה השאלה המרכזית היא במה אדם מאמין, היהדות לעומת זאת הציבה עצמה כדת של מצוות שבה השאלה המרכזית היא מה אדם צריך לעשות. הסבר אחר הוא שבמאות הראשונות לספירה עמדה הנצרות כנגד לדתות אחרות דומות לה (בעיקר הכתות הגנוסטיות, אך גם היהדות) ולכן נאלצו הנוצרים להצהיר באופן גלוי וברור מי שייך לדתם ומי לא.
  5ה
  דיון
  שאלות לדיון: (עיקרי אמונה ביהדות ובנצרות)
  • האם עיקרי אמונה הם דבר נחוץ ולשם מה?
  • האם אי אפשר להיות "יהודי טוב" בלי להאמין (למשל) בתחיית המתים?
  • כיצד אפשר להסביר את העובדה שביהדות עד לתקופתו של הרמב"ם לא היו עיקרי אמונה מקובלים וברורים?
  • האם ניסוח חד משמעי של עיקרי אמונה מרחיקים או מקרבים מאמינים חדשים?
  • מדוע לדעתכם נדרשו הוגים בימי הביניים לנסח עיקרי אמונה?
  • מה היה קורה אלמלא הציבו הוגים יהודים בימי הביניים עיקרי אמונה ליהדות?
  • האם היהדות היתה מתפתחת אחרת?
  6ו
  שאול טשרניחובסקי, אני מאמין. 1894
  אני מאמין/ שאול טשרניחובסקי
  שחקי שחקי על החלומות,
  זו אני החולם שח.
  שחקי כי באדם אאמין,
  כי עודני מאמין בך.

  כי עוד נפשי דרור שואפת,
  לא מכרתיה לעגל פז,
  כי עוד אאמין באדם,
  גם ברוחו, רוח עז.

  רוחו ישליך כבלי-הבל,
  ירוממנו במתי-על:
  לא ברעב ימות עובד,
  דרור לנפש, פת-לדל.

  שחקי כי גם ברעות אאמין,
  אאמין, כי עוד אמצא לב,
  לב תקוותי גם תקוותיו,
  יחוש אושר, יבין כאב.
  אאמינה גם בעתיד,
  אף אם ירחק זה היום,
  אך בוא יבוא - ישאו שלום,
  אז וברכה לאום מלאום.

  ישוב יפרח אז גם עמי,
  ובארץ יקום דור,
  ברזל- כבליו יוסר מנו,
  עין-בעין יראה אור.

  יחיה, יאהב, יפעל, יעש,
  דור בארץ אמנם חי,
  לא בעתיד, בשמים -
  חיי רוח לו אין די.

  אז שיר חדש ישיר משורר,
  ליפי ונשגב לבו ער
  לו, לצעיר, מעל קברי
  פרחים ילקטו לזר.

  © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
  www.acum.org.il
  7ז
  דיון
  שאלות לדיון: (אני מאמין – שאול טשרניחובסקי)
  האם אפשר לזהות התפתחות פנימית בשיר? עקבו אחר רצף הבתים.
  • האם יש דמיון בין ה"אני מאמין" של טשרניחובסקי לבין עקרי האמונה היהודיים והנוצריים?
  • איזה יחס מבטא המשורר לאמונה הדתית?
  • האם יש מקום בעיקרי האמונה הדתיים לאמונה בחופש המרכזית כל-כך אצל טשרניחובסקי?
  • האם האדם החילוני הוא אכן חופשי?
  • המשורר מציע את הלאומיות כסוג של תחליף לדת. האם לדעתכם לאומיות יכולה למלא את התפקיד?
  • האם ה"אני מאמין" החילוני מתאים גם לדתיים? איזה חלק בו מתאים ואיזה חלק לא? האם ה"אני מאמין" הדתי שראינו קודם מתאים לחילוניים?
  • האם חילוניות היא סוג של אמונה? במה מאמינים יהודים חילוניים?
  9 ט
  11יא
  דף מספר 1 בסדרה אמונה וכפירה, דפים נוספים בסדרה:
  2 3 4 5 6