Collection
פרקי אבות: בתמונות. 'פרקי אבות' הינם מסכת במשנה, הידועה גם בשם 'מסכת אבות', העוסקת בהוראת מוסר ומידות טובות. בניגוד לשאר מסכתות המשנה, העוסקות בעיקרן בעניינים משפטיים, מסכת אבות מכילה אוסף עשיר של חוכמת חז"ל, שהועבר מדור לדור. פרקי אבות: בתמונות, מחבר תמונה ומספר שאלות מעוררות מחשבה לכל משנה במסכת. הלומדים נחשפים לחוכמת מסכת אבות ולאקטואליות שלה לסוגיות מורכבות בימינו, ובוחנים מקורות אלו מנקודת מבטו של הצלם רב המוניטין, ציון עוזרי. דפי מקורות אלו זמינים גם בשפות אנגלית, ספרדית, פורטוגזית וצרפתית