Collection
יחידות מודרכות בהן נלמדות צעד אחר צעד האפשרויות השונות באתר ספריא כדי לאפשר למשתמשים באתר את הלימוד המלא והמעמיק ביותר.
www.sefaria.org
Sheets
FilterFilter icon
מדריך למשתמש בספריא #1
פתיחת מקור במאגר ואפשרויות הקריאה השונות שלו.
חינוך ספריא81 ViewsMay 11 2021Tutorial,Sefaria
Save "Sheet 321583"
מדריך למשתמש בספריא #2
המקורות במאגר ספריא מקושרים זה לזה, כך שמקור אחד מוביל למקור אחר ואף לטיול בין מקורות רבים. ביחידה זו תלמדו כיצד הקישוריות הזו עובדת וכיצד להשתמש בה.
חינוך ספריא61 ViewsMay 19 2021Sefaria,Tutorial
Save "Sheet 324630"
מדריך למשתמש בספריא #3
מלבד מקורות מקושרים, סרגל הצד של ספריא מכיל אפשרויות לימוד שונות. ביחידה זו תכירו ארבעה כלים מתוך סרגל הצד.
חינוך ספריא65 ViewsMay 20 2021Sefaria
Save "Sheet 324922"
מדריך למשתמש בספריא #4
ביחידה זו נכיר את דפי המקורות של ספריא ואת הקישוריות בין מקור במאגר ובין דפי המקורות הקיימים באתר
חינוך ספריא92 ViewsMay 25 2021Sefaria
Save "Sheet 325848"
מדריך למשתמש בספריא #5
ביחידה זו נכיר שני כלים שמופיעים בסרגל הצד: טקסט להשוואה ושיחת חברותא בוידאו.
חינוך ספריא66 ViewsMay 26 2021Sefaria
Save "Sheet 326137"
מדריך למשתמש בספריא #6
ביחידה זו נראה כיצד לפתוח חשבון משתמש בספריא בקלות ובחינם וגם נסביר מדוע החשבון בספריא שימושי עבורכם
חינוך ספריא53 ViewsMay 19 2021Sefaria
Save "Sheet 324612"
מדריך למשתמש בספריא #7
ביחידה זו נלמד כיצד אפשר לשתף בקלות מקורות עם אחרים, וכיצד לשלוח משוב לספריא
חינוך ספריא64 ViewsJun 17 2021Sefaria
Save "Sheet 330459"
מדריך למשתמש בספריא #8
ביחידה זו נכיר את כלי הביוגרפיות, בעזרתו אפשר למצוא בקלות מידע על חכמי המשנה והתלמוד במהלך הלימוד
חינוך ספריא55 ViewsJun 17 2021Sefaria
Save "Sheet 330463"
מדריך למשתמש בספריא #9
ביחידה זו נלמד כיצד לחפש מקורות בספריא לפי נושא
Not Publishedחינוך ספריא38 ViewsJul 8 2021Sefaria
Save "Sheet 334454"
מדריך למשתמש בספריא #10
ביחידה זו נכיר אפשרויות חיפוש מתקדמות בספריא. נלמד אודות האייקונים שמופיעים בחיפוש, כיצד לערוך חיפוש מילולי, למיין ולסנן את התוצאות
חינוך ספריא61 ViewsJul 11 2021Sefaria
Save "Sheet 334934"
מדריך למשתמש בספריא #11
ביחידה זו נתמקד בפתיחת דף מקורות חדש וכיצד להוסיף אליו מקורות
חינוך ספריא65 ViewsJul 29 2021Sefaria
Save "Sheet 338611"
מדריך למשתמש בספריא #12
ביחידה זו נלמד כיצד להוסיף מקורות מדיה (תמונות וסרטונים) לדף המקורות שיצרתם וגם כיצד לכתוב בדף את המילים שלכם
חינוך ספריא57 ViewsJul 29 2021Sefaria
Save "Sheet 338614"
מדריך למשתמש בספריא #13
ביחידה זו נלמד כיצד לעצב את דף המקורות ולשתף אותו עם אחרים
חינוך ספריא58 ViewsAug 1 2021Sefaria
Save "Sheet 339072"
מדריך למשתמש בספריא #14
ביחידה זו תלמדו כיצד ליצור עותק של דף מקורות וכיצד ניתן להדפיס אותו
חינוך ספריא57 ViewsAug 1 2021Sefaria
Save "Sheet 339073"
מדריך למשתמש בספריא #15
ביחידה זו תלמדו כיצד ליצור אסופה משלכם וגם כיצד להפוך אותה לפומבית
חינוך ספריא33 ViewsJul 19 2021Sefaria,אסופות
Save "Sheet 336698"
מדריך למשתמש בספריא #16
ביחידה זו נכיר לכם את האפליקציה של ספריא בנייד. תלמדו כיצד להוריד את האפליקציה ואלו דברים מיוחדים ניתן לעשות בה
Save "Sheet 336902"
מדריך למשתמש בספריא - יחידת סיכום
יחידת הסיכום של המדריך למשתמש בספריא. ביחידה זו תמצאו סיכום של הדברים שלמדתם עד עכשיו ואת האסופה המלאה של כל היחידות כך שתוכלו לחזור אליהן בכל עת
Save "Sheet 340719"