Collection
יחידות מודרכות בהן נלמדות האפשרויות השונות באתר ספריא צעד אחר צעד כדי לאפשר למשתמשות ומשתמשים באתר את הלימוד המלא והמעמיק ביותר.
www.sefaria.org
Sheets
FilterFilter icon
הכל על ספריא: המדריך המלא #1
פתיחת מקור במאגר ואפשרויות הקריאה השונות שלו.
חינוך ספריא966 ViewsMay 11, 2021Tutorial,Sefaria
Save "Sheet 321583"
הכל על ספריא: המדריך המלא #2
המקורות במאגר ספריא מקושרים זה לזה, כך שמקור אחד מוביל למקור אחר ואף לטיול בין מקורות רבים. ביחידה זו תלמדו כיצד הקישוריות הזו עובדת וכיצד להשתמש בה.
חינוך ספריא533 ViewsMay 19, 2021Sefaria,Tutorial
Save "Sheet 324630"
הכל על ספריא: המדריך המלא #3
מלבד מקורות מקושרים, סרגל הצד של ספריא מכיל אפשרויות לימוד שונות. ביחידה זו תכירו ארבעה כלים מתוך סרגל הצד.
חינוך ספריא637 ViewsMay 20, 2021Sefaria
Save "Sheet 324922"
הכל על ספריא: המדריך המלא #4
ביחידה זו נכיר את דפי המקורות של ספריא ואת הקישוריות בין מקור במאגר ובין דפי המקורות הקיימים באתר
חינוך ספריא616 ViewsMay 25, 2021Sefaria
Save "Sheet 325848"
הכל על ספריא: המדריך המלא #5
ביחידה זו נכיר כלי שמופיע בסרגל הצד: טקסט להשוואה.
חינוך ספריא798 ViewsMay 26, 2021Sefaria
Save "Sheet 326137"
הכל על ספריא: המדריך המלא #6
ביחידה זו נראה כיצד לפתוח חשבון משתמש בספריא בקלות ובחינם וגם נסביר מדוע החשבון בספריא שימושי עבורכם
חינוך ספריא677 ViewsMay 19, 2021Sefaria
Save "Sheet 324612"
הכל על ספריא: המדריך המלא #7
ביחידה זו נלמד כיצד אפשר לשתף בקלות מקורות עם אחרים, וכיצד לשלוח משוב לספריא
חינוך ספריא534 ViewsJune 17, 2021Sefaria
Save "Sheet 330459"
הכל על ספריא: המדריך המלא #8
ביחידה זו נכיר את הכלי שבעזרתו אפשר למצוא בקלות מידע על חכמי המשנה והתלמוד במהלך הלימוד
חינוך ספריא553 ViewsJune 17, 2021Sefaria
Save "Sheet 330463"
הכל על ספריא: המדריך המלא #9
ביחידה זו נלמד כיצד לחפש מקורות בספריא לפי נושא
Not Publishedחינוך ספריא430 ViewsJuly 8, 2021Sefaria
Save "Sheet 334454"
הכל על ספריא: המדריך המלא #10
ביחידה זו נכיר אפשרויות חיפוש מתקדמות בספריא. נלמד אודות האייקונים שמופיעים בחיפוש, כיצד לערוך חיפוש מילולי, למיין ולסנן את התוצאות
חינוך ספריא759 ViewsJuly 11, 2021Sefaria
Save "Sheet 334934"
הכל על ספריא: המדריך המלא #11
ביחידה זו נתמקד בפתיחת דף מקורות חדש וכיצד להוסיף אליו מקורות
חינוך ספריא705 ViewsJuly 29, 2021Sefaria
Save "Sheet 338611"
הכל על ספריא: המדריך המלא #12
ביחידה זו נלמד כיצד להוסיף מקורות מדיה (תמונות וסרטונים) לדף המקורות שיצרתם וגם כיצד לכתוב בדף את המילים שלכם
חינוך ספריא578 ViewsJuly 29, 2021Sefaria
Save "Sheet 338614"
הכל על ספריא: המדריך המלא #13
ביחידה זו נלמד כיצד לעצב את דף המקורות ולשתף אותו עם אחרים
חינוך ספריא647 ViewsAugust 1, 2021Sefaria
Save "Sheet 339072"
הכל על ספריא: המדריך המלא #14
ביחידה זו תלמדו כיצד ליצור עותק של דף מקורות וכיצד ניתן להדפיס אותו
חינוך ספריא655 ViewsAugust 1, 2021Sefaria
Save "Sheet 339073"
הכל על ספריא: המדריך המלא #15
ביחידה זו תלמדו כיצד ליצור אסופה משלכם וגם כיצד להפוך אותה לפומבית
חינוך ספריא518 ViewsJuly 19, 2021אסופות,Sefaria
Save "Sheet 336698"
הכל על ספריא: המדריך המלא #16
ביחידה זו נכיר לכם את האפליקציה של ספריא בנייד. תלמדו כיצד להוריד את האפליקציה ואלו דברים מיוחדים ניתן לעשות בה
Save "Sheet 336902"
הכל על ספריא: המדריך המלא - יחידת סיכום
יחידת הסיכום של המדריך למשתמש בספריא. ביחידה זו תמצאו סיכום של הדברים שלמדתם עד עכשיו ואת האסופה המלאה של כל היחידות כך שתוכלו לחזור אליהן בכל עת
Save "Sheet 340719"