שבחו של מקום
הדף מאת: אלי ברקת / 'כל ישראל חברים - אליאנס'
בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם. שלפנים, כשרחקנו מאדמת ארץ ישראל, אכלנו מפירותיה, ואמרנו שבחה של הארץ הקדושה, אפילו היו יבשים וצמוקים. ועתה שאנו אוכלים מפרותיה טריים ורעננים, נזכיר קהילות ישראל בעולם, וגם לבורא עולם, נאמר שבח והלל, שחברים, כל ישראל.
דיון
ולאחר, שלמד מה שלמד, והבין מה שהבין, ובירך מה שבירך, יאמר דברים בשבחה של ארץ ישראל:
ארץ, נחלי מים עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר.
ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון; ארץ זית שמן, ודבש.
ארץ, אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כול, בה.
ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת.
For the LORD thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths, springing forth in valleys and hills;
מנאומו של נשיא כי"ח, אדולף כְּרֶמְיֶה, עם קבלת ההחלטה על הקמת 'בית ספר לעבודת האדמה' – מקווה ישראל, בינואר 1869. בתוך י' שפירא, מאה שנה – מקווה ישראל, הוצאת מפעלי תרבות וחינוך, תל אביב, תש"ל - 1970, עמ' 66
בעת הזאת החלטנו לייסד בית ספר לעבודת האדמה
אדמת הקודש תלהיב את אחינו לעבוד אותה בחריצות, כדרך שעבדו אותה אבותינו הקדמונים, שהיו עובדי אדמה ורועי צאן
ארצנו הייתה מאז ומתמיד ארץ של שדות פוריים, הרריה נטפו שמן ויין, ארץ זבת חלב ודבש ולא יארכו הימים ואחינו יבואו מארצות פזוריהם לארץ המורחבת.
ארז ביטון, ספר הנענע, אלקסקס אולפראן ב'
ואילו אבא שלי היה אומר: טוב חצי בית בארץ ישראל
מהרבה בתים טובים ויפים בחוּסָה לָאָרֶס.
לימים שלחו אותו לנקות מחראות בבית נבאלה,
לימים היה מקרטע עם מכוש או טוריה מסביב לגומה של שתילים,
לימים התחיל להריח מן האדמה ומן העצים ריח של גוי,
לימים התחילה לבוא אליו מן האנשים שפה של גוי,
ואני ברגעים של קִנטור ופיוס אומר לו:
אֶוּוָּה בָּבָּה יוסף (נו נו אדון יוסף),
הטילו טלית בפניך ואיפה אתה ואיפה ארץ ישראל.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
שבחו של מקום – מקווה ישראל
בשנת תרכ"ז (1867) פנתה קבוצת צעירים מירושלים ל'כל ישראל חברים' בפריז במכתב, בו תיארו את העוני והדלות של החיים בארץ, והעלו בקשה מיוחדת ויוצאת דופן: "איננו מבקשים לחם חסד - אלא עבודה. הבו לנו אדמה, תנו בידינו כלים, תשלחו אלינו אנשים שֶׁיְלַמְדוּנוּ את עבודת האדמה".
בעקבות פנייתם של הצעירים מארץ ישראל, החליטה הנהלת כי"ח לשלוח לארץ את מזכיר החברה, קרל נטר, שהקים את בית הספר כמסגרת חינוכית שתעניק לצעירים הכשרה חקלאית. בית הספר נחנך ב15 בפברואר 1870, בשבוע בו נקראה הפטרת ירמיהו: 'מקווה ישראל ה', מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ, וכאורח נטה ללון' (ירמיהו, פרק י"ד, פס' 8).
דיון
ולאחר, שאכל ושבע, למד ואמר בשבחו של מקום - אם צריך יברך ברכת המזון, ואם הם שלושה, יזמנו, ויקדשו על הכוס 'בורא פרי הגפן':
מתוך הקידוש על היין
סַבְרִי מָרָנָן. (ועונים - לְחַיִּים):
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא פְּרִי הַגֶּפֶן:
דיון
יביאו שבעה מינים אשר נשתבחה בהם הארץ הקדושה, ...ושאר מיני פירות וזירעונים ומיני מתיקה, מינים ממינים שונים, וקודם אכילת כל דבר, לומדים לימוד השייך לו, ומברכים על כל אחד ואחד ברכתו הראוי לו, בשפה ברורה ובנעימה. (רבי חיים חורי, פרי עץ הדר, מבוא) ויזכיר דברי רבי שמעון בן יוחאי 'ולא שוו טעם פירות שבטו של זה, לטעם פירות שבטו של זה' ודברי רבי יוסי בן המשולם 'לא שווה טעם דג העולה מעכו לטעם דג העולה מצידון'. (ספרי, דברים, פיסקה לט) וטוב שיתבונן, ששבחה של ארץ ישראל הוא שאוכלים מפירותיה, אף ישתבח בפירות העולים לארץ, ויעשו כולם אגודה אחת.
קישורים לרקע והרחבה:
לסדר המלא ולחוברת המעוצבת
דף מספר 2 בסדרה סדר טו בשבט, כל קהילות ישראל חברים, דפים נוספים בסדרה:
1 3 4 5