שיח זכויות או שיח זהות
1א
הדף מאת: המדרשה באורנים / נפגשים בשביל ישראל
2ב
מה בין דיאלוג לשיח זכויות? מהם יתרונותיו של האחד על האחר? מה הסכנה הטמונה בדיאלוג אמיתי ומתי אנחנו מוכנים לשלם את המחיר?
3ג
דיון
פתיחה והסבר
דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
בכל שנה באביב, החל משנת תשס"ו (2006), יוצאים מטיילים מגילאים ומרקעים שונים למסע לאורך שביל ישראל ולעומק התרבות היהודית והישראלית.
דפי הלימוד שנוצרים במדרשה באורנים מלווים את המסע ונלמדים בתחנותיו. הם מחברים בין נופיה הפיזיים של הארץ לנופיה התרבותיים והחברתיים, ומעלים לדיון שאלות על עצמנו כחברה וכעם.
דפי הלימוד לא קשורים ישירות לתחנות המסע, החיבורים נעשים באורח טבעי וספונטני על ידי המנחים והלומדים. הלימוד יכול להיעשות כמובן בכל מקום, גם בין כתליו הסגורים של בית המדרש, אבל אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בשבילי הדעת, המחשבה והרגש; להתנסות בלימוד בחיק הטבע, בין כותלי הקַניונים והוואדיות; לחוות את השילוב שבין הארץ ותרבותה תוך כדי הליכה.
4ד
דיון
שימו לב לאבחנה שיוצר פרופ' אבי שגיא בין המושגים "שיח זכויות" ו"שיח זהות" (=דיאלוג):
5ה
אבי שגיא, מתוך: 'על המתחים בין דתיים וחילוניים - בין שיח זכויות לשיח זהות' מתוך: עין טובה - דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל, ספר היובל לטובה אילן. הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ונאמני תורה ועבודה 1999, עמ' 408-430
בשיח הזכויות מתנהלת ההתדיינות בין שני צדדים שונים: מן הצד האחד עומדים התובעים את זכויותיהם, ומן הצד האחר אלו שכלפיהם מופנית תביעה זו, המטילה עליהם חובות תואמות. ... במסגרת שיח הזכויות מתנהל אמנם שיח, אבל יש להבחין בבירור בינו לבין דיאלוג.

ראשית, בשיח הזכויות מדובר באינטרסים מסוימים, ולפיכך הפגישה עם האחר היא רק דרך הפרספקטיבה של האינטרס הנדון. בדיאלוג הפגישה היא בין שני בני אדם על מלוא הווייתם. ...

שנית, היחסים המכוּנָנים בשיח הזכויות הם היררכיים ולא סימטריים: יש תובע ויש נתבע. לעומת זאת בדיאלוג נמצאים בני השיח ביחסים בלתי היררכיים וסימטריים - אדם מול אדם - יצורי אנוש העומדים זה מול זה במלוא מלאותם הקונקרטית.

הבדל זה משקף את הסיטואציה הבסיסית השונה שבה מתרחשים שיח הזכויות והדיאלוג: הדיאלוג נעשה באמצעות פנייה ישירה, ואילו שיח הזכויות נעשה דרך שפת החוק. ..

בדיאלוג יש מידה גבוהה של סיכון: האדם מסתכן באיבוד זהותו העצמית הישנה. האדם נפתח אל האחר ואל עולמו, פתיחות שפירושה ערעור אפשרי על עולמו ועל זהותו הישנים. השותפים לדיאלוג יודעים איך הם נכנסים אליו, אך אם הדיאלוג הוא אמיתי, אין אם יודעים איך יֵצאו ממנו. הדיאלוג, במונחים של הֶגֶל, הוא 'מאבק לחיים ולמוות', שכן משהו עשוי למות בדיוק כפי שמשהו עשוי לקבל חיים.

ברור אפוא שהדיאלוג הוא ההיפוך המוחלט של שיח הזכויות. בשיח הזכויות השותפים לשיח מתגדרים איש איש בטריטוריה העצמית שלו. הם פונים אל האחר בעקיפין, דרך החוק, רק כדי להבטיח את אי ההיפגעות של עולמם בידי האחר. לעומת זאת בדיאלוג נפרצת בדיוק טריטוריה עצמית זאת. ..

שיח הזכויות בא להגן על מבצרו של האדם, על ביתו הממשי והרוחני, לשמר את החומות המקיפות אותו, וזאת בהתאם למגבלות החוקיות. לעומת זאת בדיאלוג נשברים הגבולות, נפרצות החומות, והטריטוריה הוודאית נעשית לנושא העיקרי של ה'מאבק' הדיאלוגי; שכן הדיאלוג הוא מטבעו מאבק על עצם משמעותה של הזהות. ..

... ככל שהשיח הפנים-חברתי נעשה באמצעות שיח הזכויות, הדיאלוג התרבותי הבין-אישי מאבד מחיוניותו. עלייתו של שיח הזכויות פירושה עיצוב גבולות בין מרכיבי החברה, עיצוב יחס של ניכור הדדי והתגדרות עצמית.
6ו
דיון
חישבו על מפגשים, מצבים ויחסים בקהילה שלכם (ועדות, שכנים, חברים, אסיפות הורים, וכו'.....)
  • איפה בקהילה שלכם מתקיימים שיח זכויות? שיח זהות?
  • מתי לדעתכם רצוי שיהיה בקהילה שיח זכויות? מה היתרונות שלו? ומתי רצוי שיהיה שיח זהות? למה?
8 ח
9ט
קישורים לרקע והרחבה:
נפגשים בשביל ישראל
10י
דף מספר 1 בסדרה נפגשים בשביל ישראל תשע"ג- שבוע חמישי, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5