הדף מאת: תכנית בארי / מכון שלום הרטמן
שיעור לרגל חנוכה העוסק בגבורה - גבורה ביחס לעצמך, גבורה ביחס לאחר וגבורה ביחס לתיקון עולם. מיהו הגיבור האמיתי ומהי גבורה? האם הגבורה תלויה בתחושה הפנימית של הגיבור, במעשיו או בערכים המניעים אותו? השיעור מתאים במיוחד לשיעורי חינוך בכיתה ח.
בן זומא אומר: ... איזהו גיבור? הכובש את יצרו.

שנאמר טוב ארך אפים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר (משלי טז, לב)...
Ben Zoma said:Who is wise? He who learns from every man, as it is said: “From all who taught me have I gained understanding” (Psalms 119:99). Who is mighty? He who subdues his [evil] inclination, as it is said: “He that is slow to anger is better than the mighty; and he that rules his spirit than he that takes a city” (Proverbs 16:3). Who is rich? He who rejoices in his lot, as it is said: “You shall enjoy the fruit of your labors, you shall be happy and you shall prosper” (Psalms 128:2) “You shall be happy” in this world, “and you shall prosper” in the world to come. Who is he that is honored? He who honors his fellow human beings as it is said: “For I honor those that honor Me, but those who spurn Me shall be dishonored” (I Samuel 2:30).
דיון
  • מהי גבורה על פי בן זומא?
  • מהי גבורה על פי המקור המקראי שמצטטת המשנה?
בן זומא אומר: ... איזהו גיבור שבגיבורים? זהו הכובש את יצרו...ויש אומרים: [גיבור הוא] מי שעושה שונאו אוהבו.
Ben Zoma would say: Who is wise? One who learns from every person, as it says (Psalms 119:99), “From all my teachers I gained insight.”<br>Who is the humblest of all? One who is humble like Moses our teacher, as it says (Numbers 12:33), “And the man Moses was exceedingly humble.”
Who is the richest of all? One who is happy with what he has, as it says (Psalms 128:1), “You will eat from the work of your hands, and you will be happy and prosperous.”<br>Who is the strongest of all? One who is able to conquer his desire, as it says (Proverbs 16:32), “Better to be forbearing than mighty, to have self-control than to conquer a city.” And one who conquers his desire is considered as if he had conquered a city full of warriors, as it says (Proverbs 21:22), “One wise man prevailed over a city of warriors.” The true warriors are warriors in Torah, as it says (Psalms 103:20), “Mighty warriors do His bidding.” Some say these are the angels who serve God, as it says (ibid.), “Bless the Eternal, His angels, [mighty warriors.]” And some say: One who can turn an enemy into his friend.
דיון
  • מה ההבדל בין גבורה לפי בן זומא לבין גבורה על פי הדעה השניה המוזכרת, "יש אומרים"?
... וכי מה גבורה היא?

אדם רואה את חבירו על פי הבור ודחפו בבור, או רואה את חבירו על ראש הגג ודחפו - זו גבורה היא?!

אלא אימתי נקרא גיבור? בשעה שחבירו בא ליפול לבור ואחזו בידו שלא יפול, וכן מי שרואה חבירו נופל לבור מעלהו מן הבור.
דיון
  • כיצד הביטוי 'גיבור על חלשים' בא לידי ביטוי במקור זה?
  • הביאו דוגמה למצב שבו החברה מעריכה את מי שהוא 'גיבור על חלשים'.
  • מהי גבורה על פי המקורות שלפניכם? חשבו לגבי כל מקור - עם איזו תפיסה העולה ממנו אתם מסכימים ולאיזו תפיסה אתם מתנגדים.
קישורים לרקע והרחבה:
אתר תכנית 'בארי'
דף הנחיות למנחה:
גבורה.rtf
דף מספר 1 בסדרה שיעורי חינוך לחנוכה, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5 6 7