'כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן'
1א
הדף מאת: תכנית בארי / מכון שלום הרטמן
2ב
לימוד לקראת חנוכה על אור וחושך. כמו להבת הנר, גם בנו יש משהו חד פעמי, בוער, שיכול להאיר את העולם ולעשות בו שינוי, ואף שכל אחד מאתנו הוא אור קטן, כולנו ביחד יוצרים אור גדול. לימוד מעורר מחשבה בנושא הייחודיות שלנו כפרטים, הכוח של החברה והיכולת של כל אחד מאיתנו לתקן. מתאים במיוחד לשיעורי מחנך בכיתה י.
3ג
מימרה על נר ואור, מיוחסת לרב אברהם יצחק קוק
צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו. ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.

מילים
 • אבוקה - אור המורכב ממספר שלהבות
4ד
דיון
 • מה מסמל הנר בדבריו של הרב קוק?
 • במה מתבטא הרעיון שלכל אדם נר שונה?
 • "אין איש שאין לו נר" האם לדעתכם לכל אדם יש את התכונה המייחדת אותו מאנשים אחרים?
 • הרב קוק טוען שעלינו לעמול ולגלות את הנר ברבים. האם אתם מסכימים איתו או שהנר כבר מוכר לנו? כיצד מגלים את הנר?
 • תנו דוגמה למקרה שבו דולק בנו נר והסביבה לא מכירה אותו.
 • כיצד יכול האדם להאיר את העולם כולו בעזרת הנר שלו?
5ה
שרה לוי תנאי, באנו חושך לגרש
באנו חושך לגרש,

בידינו אור ואש,

כל אחד הוא אור קטן,

וכולנו אור איתן.

סורה חושך, הלאה שחור!

סורה, מפני האור!
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il
6ו
דיון
 • מהו לדעתכם אותו חושך שאותו אנו באים לגרש? מהם אותם אור ואש?
 • האם לדעתכם הביטוי כל אחד הוא אור קטן מעיד שאנו כפרטים חסרי חשיבות בחברה?
 • באילו מקרים החברה יכולה להילחם בחושך, והאדם הפרטי אינו יכול? הדגימו.
 • במה דומים דברים אלו לדבריו של הרב קוק במקור הקודם?
7ז
בנימין זאב הרצל, "די וולט", 1897
בראשית דולק אור אחד, ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחרים. החושך יחלוף כליל. מתוך הצעירים ייבקע האור בראשונה, ואחר ילוו עליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש והקדמה האנושית, היופי. ובהיות הנרות כולם דולקים, ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה. אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש משרת האור.
8ח
דיון
 • מדוע לדעתכם הצעירים הם אלו שמהם ייבקע האור בראשונה?
 • מיהם לדעתכם האורות ומהו החושך בדבריו אלו של הרצל?
 • הרצל מדמה את הצעירים הציוניים לשמש שמדליק את החנוכייה כולה. הסבירו.
 • כיצד לדעתכם אתם, כצעירים, יכולים להיות האורות הראשונים, השמש שמדליק את החנוכייה?
10 י
11יא
קישורים לרקע והרחבה:
אתר תכנית 'בארי'
12יב
דף הנחיות למנחה:
חנוכה 3.rtf
13יג
דף מספר 3 בסדרה שיעורי חינוך לחנוכה, דפים נוספים בסדרה:
1 2 4 5 6 7