לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות
1א
הדף מאת: המדרשה באורנים / נפגשים בשביל ישראל
2ב
תפילה. שיחה פרטית בין אדם לקונו. ובכל זאת, ישנה משמעות וחשיבות לתפילה עם הציבור. מדוע? במה עולה ערכה של תפילת היחיד כשהיא מצטרפת לתפילתם של יחידים אחרים?
3ג
דיון
פתיחה והסבר
דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
בכל שנה באביב, החל משנת תשס"ו (2006), יוצאים מטיילים מגילאים ומרקעים שונים למסע לאורך שביל ישראל ולעומק התרבות היהודית והישראלית.
דפי הלימוד שנוצרים במדרשה באורנים מלווים את המסע ונלמדים בתחנותיו. הם מחברים בין נופיה הפיזיים של הארץ לנופיה התרבותיים והחברתיים, ומעלים לדיון שאלות על עצמנו כחברה וכעם.
דפי הלימוד לא קשורים ישירות לתחנות המסע, החיבורים נעשים באורח טבעי וספונטני על ידי המנחים והלומדים. הלימוד יכול להיעשות כמובן בכל מקום, גם בין כתליו הסגורים של בית המדרש, אבל אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בשבילי הדעת, המחשבה והרגש; להתנסות בלימוד בחיק הטבע, בין כותלי הקַניונים והוואדיות; לחוות את השילוב שבין הארץ ותרבותה תוך כדי הליכה.
4ד
הרב אברהם יהושע השל, סידור 'משכן תפילה', תרגום: אסטבן גוטפריד (תרגום חופשי)
התפילה מזמינה את האל להיות נוכח בנשמותינו

ומנציחה את רצונו בחיינו.

תפילה אינה מסוגלת להביא מים לשדות צחיחים

ואינה מסוגלת לתקן גשר שבור

וגם לא לבנות מחדש עיר מהריסותיה.

אבל תפילה יכולה להשקות מים לנפש צחיחה,

יכולה לתקן לב שבור

ומסוגלת לבנות מחדש את רצון האדם מהריסותיו.
5ה
דיון
  • מהי תפילה עבורי? האם ומתי אני נזקק לה?
  • האם תוכלו לשתף זה את זה בחווית תפילה משמעותית עבורכם ולנסות להבין מה הפך אותה לכזו?
6ו
תפלת הציבור נשמעת תמיד, ואפילו היו בהן חוטאים - אין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור, ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת, שאין תפלתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת. וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל בו עם הציבור - נקרא שכן רע.
Congregational prayer is always heard [by the Almighty]. Even if there are sinners among them, the Holy One, blessed be He, does not reject the prayer of a multitude. Hence, a person should associate himself with the congregation, and never recite his prayers in private when he is able to pray with the congregation. One should always attend Synagogue, morning and evening; for only if recited in a synagogue, are one's prayers heard at all times. Whoever has a synagogue in his town and does not worship there is called a bad neighbour.
7ז
הרב לוי ויימן-קלמן, מתוך הקדמה לסידור קהילת "כל הנשמה", ירושלים 2002
תפילה היא כמו נגינת ג'אז. אפשר להתפלל לבד, אך דברים מופלאים קורים כשמנגנים עם מוזיקאים אחרים, במיוחד אם גם ניגנת איתם בעבר. יש המנגנים את היצירות הישנות והמוכרות, אחרים מנגנים יצירות חדשות. לעיתים כולם מנגנים בהרמוניה, ולפעמים כל אחד מנגן בקצב הפרטי שלו, בעוצמה המתאימה רק לו.
8ח
דיון
גם הרמב"ם וגם הרב ויימן-קלמן מדברים על המימד הציבורי שבתפילה.
  • מה מוסיף בעיניכם המעשה הציבורי? האם ומה הוא מחסיר?
9ט
"אמר רבי חייא בר אבא: לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות".
Many halakhot are derived from evoking the prayers of biblical characters. Rabbi Ḥiyya bar Abba said: One should always pray in a house with windows, as it is stated regarding Daniel: “And when Daniel knew that the writing was signed, he went to his house. In his attic there were open windows facing Jerusalem, and three times a day he knelt upon his knees and prayed and gave thanks before his God, just as he had done before” (Daniel 6:11).
10י
דיון
  • כיצד אתם מבינים את דבריו של רבי חייא בר אבא?
12 יב
13יג
קישורים לרקע והרחבה:
נפגשים בשביל ישראל
14יד
דף מספר 3 בסדרה נפגשים בשביל ישראל תשע"ג- שבוע שלישי, דפים נוספים בסדרה:
1 2 4 5