כפר גלובאלי
1א
הדף מאת: המדרשה באורנים / נפגשים בשביל ישראל
2ב
עולם קטן. הטכנולוגיה המתקדמת של ימינו אכן הופכת את העולם לקטן יותר, נגיש יותר, מהיר יותר. האם ישנה הזדמנות שווה לכל תושבי כדור הארץ להצטרף ולהפוך להיות חלק מהקהילה? האם הטכנולוגיה גורמת לנו להתקרב או להתרחק זה מזה?
3ג
אנציקלופדיה של הרעיונות בעריכת דוד גורביץ' ודן ערב, הוצאת בבל וידיעות ספרים, עמ' 507, 2012
כפר גלובלי Global Village
הכפר הגלובלי הוא ביטוי פופולרי לכוחם של אמצעי תקשורת ההמונים ותהליכי הגלובליזציה בעת הזו. ההנחות הגלומות במושג הן כי טכנולוגיות התקשורת העכשוויות מייצרות חוויה שבטית כלל עולמית ובו-זמנית, המתעלמת ממרחק גיאוגרפי. תקשורת ההמונים מעודדת הומוגניזציה ואוניברסליזציה של חוויות היסוד של האדם, וזאת ללא קשר למיקומו הפיזי על פני הגלובוס. טענה נלווית היא כי התכנים והצורות השולטות במבנה זה נובעות מתוך היגיון רציונלי, מערבי וקפיטליסטי (ע"ע אימפריאליזם תרבותי). מדובר אפוא בתפיסה מהותנית המגוללת סיפור-על טוטלי על מבנה המציאות החברתית.
תנאי מוקדם לקיומו של הכפר הגלובלי הוא נגישוּת טכנולוגית. אולם ברי כי הטכנולוגיה אינה זמינה לכול: תהליכי הגלובליזציה ניכרים בחלקו העשיר של כדור הארץ, ואילו בעבור רוב אוכלוסיית העולם התופעה עדיין זרה. כך, לדוגמה, בתום העשור הראשון של המאה ה-21 מוערך מספר המשתמשים באינטרנט בכמיליארד נפש, מתוך כלל אוכלוסיית העולם המונה כשבעה מיליארד בני אדם. זאת ועוד: המושג 'כפר' מעלה על הדעת קהילה קטנה המתאפיינת בדפוסי חיים הומוגניים; קהילה זו חיה בשטח מוגדר וחבריה מקיימים ביניהם תקשורת הדוקה ואינטימית. תנאים אלה של מגע ושל תקשורת אינם מתקיימים בין קהלים שונים של צופים ברחבי כדור הארץ.
4ד
דיון
  • בעולם האינטרנט של היום אנחנו "מתקרבים" לרחוקים מאיתנו ו"מתרחקים" מהקרובים אלינו - חברינו, שכנינו. האמנם זה מצבנו?
  • הכפר הגלובלי כפי שאנחנו תופסים אותו כיום - האם הוא באמת מסכן את הקהילה האנושית, כפי שאנחנו רוצים שתהיה?
6 ו
7ז
קישורים לרקע והרחבה:
נפגשים בשביל ישראל
8ח
דף מספר 5 בסדרה נפגשים בשביל ישראל תשע"ג - שבוע שני, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4