Matzevah|מַצֵּבָ֑ה

Genesis 12:8 below - Abram journeyed from Ur to Beit El where he met Malchitzedek Priest of Shalem. We begin here because it's the first time we learn about the location Beit-El.

(ח) וַיַּעְתֵּ֨ק מִשָּׁ֜ם הָהָ֗רָה מִקֶּ֛דֶם לְבֵֽית־אֵ֖ל וַיֵּ֣ט אָהֳלֹ֑ה בֵּֽית־אֵ֤ל מִיָּם֙ וְהָעַ֣י מִקֶּ֔דֶם וַיִּֽבֶן־שָׁ֤ם מִזְבֵּ֙חַ֙ לַֽיהוָ֔ה וַיִּקְרָ֖א בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃
(8) From there he moved on to the hill country east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east; and he built there an altar to the LORD and invoked the LORD by name.

Jerusalem's Holy Basin [In chronological order] - [1] Gihon Spring, cave dwelling, Salem (Genesis 7:1) high ridge with altar, oil and grain press. [2] Abraham pitched his tent East of Bethel, West of Ai. (Genesis 12:8) [3] Luz-Bethel high ridge addition of matzevah, upper Gihon pool, fortress and city walls. [4a] Ai destroyed. [4b] Joshua's ambush party (Joshua 8:14) remained in Kidron Valley. [4c] Joshua's troops attack over valley to Ai [5] Palace of King David

Below the Radak identifies people of the region as already being close to becoming monotheists.

(ח) ויעתק משם ההרה, העתיק משם אהלו ללכת אל ההר שהוא ממזרח לבית אל שהיה עובר בארץ לראותה. ויט אהלה, נתעכב שם עד שבנה שם מזבח וקרא שם בשם ה'. אהלה בה"א כמו בוי"ו. בית אל מים, בית אל היה ממערב ההר והעי למזרח ההר, ובאותו ההר נטה אהלה ובנה שם מזבח לה' ושם קרא בשם ה', כלומר קרא ליושבי ההר ההוא שיבאו אל המזבח אשר בנה לשם ה' והראה להם דברים של טעם כי לאותו האל שבנה מזבח לשמו ראוי לעבוד לו לבדו לא לאלמים שעובדים הם והיה משיב רבים מהם לאמונתו כי שתי פעמים קרא שם בשם ה', אולי הכיר באנשים ההם שהיו קרובים לתשובה. ובב"ר (ל"ט) שהתנבא כי שם נפלו מבניו על עון עכן ובנה שם מזבח והתפלל עליהם:

(8) ויעתק משם ההרה, he folded his tent to set out to go to the more mountainous regions east of Bet El, to examine that part of the land, and pitching his tent anew in the area between Bet El and Ai. When arriving there he again built an altar proclaiming the supremacy and uniqueness of the Lord G’d. The ending ה in the word אהלה means the same as the ending ו, i.e. as if the Torah had written אהלו. Avram in “proclaiming” the name of the Lord, issued invitations to the local population to visit this altar, pointing out that this altar was exclusively for serving the Lord and sacrificing to Him. Perhaps the repetition of the words בשם ה' indicates that the people whom Avram invited to his altar were already very close to becoming monotheists. According to Bereshit Rabbah 39,16, quoted by Rashi, he prophesied that at that site or near it, some of his descendants would fall in battle, due to the sin of Achan and members of his family. (Joshua 7,5).

Abram left Canaan and continued to Mitzrayim (Egypt), then (13:3) he returned to the same place

(ג) וַיֵּ֙לֶךְ֙ לְמַסָּעָ֔יו מִנֶּ֖גֶב וְעַד־בֵּֽית־אֵ֑ל עַד־הַמָּק֗וֹם אֲשֶׁר־הָ֨יָה שָׁ֤ם אהלה [אָֽהֳלוֹ֙] בַּתְּחִלָּ֔ה בֵּ֥ין בֵּֽית־אֵ֖ל וּבֵ֥ין הָעָֽי׃
(3) And he proceeded by stages from the Negeb as far as Bethel, to the place where his tent had been formerly, between Bethel and Ai,

(ד) אֶל־מְקוֹם֙ הַמִּזְבֵּ֔חַ אֲשֶׁר־עָ֥שָׂה שָׁ֖ם בָּרִאשֹׁנָ֑ה וַיִּקְרָ֥א שָׁ֛ם אַבְרָ֖ם בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃

(4) the site of the altar that he had built there at first; and there Abram invoked the LORD by name.

Ibn Ezra relates to the word "barishonah" and connects it to a later use by Yishayahu

(א) בראשית. חכמינו אמרו שהבי''ת נוסף כבי''ת בראשונה כי נמצא ראשונה יסעו ואילו היה טעמו כן היה הבי''ת קמוץ בקמץ גדול ויש אומרים כי בראשית לעולם סמוך והטעם בראשית הערב או הלילה או החשך והנה שכחו וירא ראשית לו ויש אומרים שהבי''ת נושא בלי טעם וטעמם שלא יעלה על לב שאין ראשית לשמים ולארץ על כן אמר בראשית ולפי דעתי שהוא סמוך כמו בראשית ממלכת יהויקים ואל תתמה איך נסמך על פועל עבר והנה כן תחלת דבר ה'. קרית חנה דוד. והטעם יתברר לך בפסוק השני

(1) Our sages have said that the [letter] bet was added, like the bet in barishonah (“in the beginning”) Bereshit 13:4, for you find “at the beginning (rishonah) they travelled” Bamidbar 2:9. But were that the meaning, the bet would have been vocalized with a kamatz gadol. And there are those who say that [the word] bereshit always [appears in] attached [form], where the meaning is “at the beginning of the evening, or the night, or the darkness”. But behold, they forgot “he saw a beginning reishit for himself” Devarim 33:21. And there are those who say that the bet is a subject without meaning. Their reason is that it is unthinkable that there is no beginning to the heavens and the earth. Therefore, it said “bereshit. But according to my opinion, it is indeed an attached form, like “At the beginning (bereshit) of the rule of Yehoyakim” Yirmiyahu 26:1. Now don’t wonder how can it be attached to a past tense verb [instead of a noun], for behold, thus: “At the beginning (techilat) spoke Hashem with Hoshea, and Hashem said to Hoshea” Hoshea 1:2, “The city (kiryat) where David camped” Yishayahu 29:1. The meaning [of this usage] will be explained for you in the second verse.

Radak elaborates the use by Yishayahu, emphasizes Ibn Ezra (above) and relates it to Jerusalem

(3) The fairest of branches (nof) – Mount Zion is the beauty of the place, there is nothing as beautiful as it in all the place. And it is ‘the joy of the entire earth’ as it is written “Is this the city that was called the perfection of beauty, the joy of all the earth?” (Lamentations 2:15) The meaning of nof is place, as in “…the three regions (hanafet).” (Joshua 17:11) My father and master explained nof as one of the seven divisions of the world, because it is known that the settled world is divided into seven pieces as they said ‘the seven lands.’ These portions are called in Hebrew nafot and in Arabic iclimim. And he said that anyone who goes from one nof to another will fall ill due to the change in air. The air of the land of Israel, and all the more so the air of Jerusalem, was the fairest of nof and the joy of all the earth. Even sick people who came there were healed because its air was well mixed and pleasant. As it says about it “And the neighbor shall not say, ‘I am sick.’” (Isaiah 33:24) Meaning that one who dwells in Jerusalem will not say ‘I am sick.’ Mount Zion, by the north side – Zion is on the north side of Jerusalem, as it says “…and I will sit on the mount of the assembly, in the farthest end of the north.” (Isaiah 14:13) and the previous part of the verse “above God's stars will I raise my throne” is a metaphor regarding Israel. the city of a great (rav) king – a great king, as in “…upon every steward of his house…” (Esther 1:8) This is referring to David, as it says “…the city wherein David encamped.” (Isaiah 29:1) Or this is referring to the King Messiah. In the midrash (Shachar Tov 48) it says everyone glorifies her, because there was none other like her. Even though Tyre said ‘I am the perfection of beauty’ as it says “Tyre, you said, 'I am the perfection of beauty.'” (Ezekiel 27:3) You said this of yourself, but others did not say it to you. This is like the common saying: not as your mother said, but as your neighbors said. But it doesn’t say this about Zion, rather everyone says “Is this the city that was called the perfection of beauty, the joy of all the earth?” (Lamentations 2:15) And further ‘the joy of all the earth.’ And how did she bring joy to all the earth? If a man sinned and is downhearted, as Shlomo says “If there is concern in a man's heart, let him cast it down, and a good word will make it cheerful,” (Proverbs 12:25) he would go to Jerusalem and offer a sacrifice which would atone for him. His heart would rejoice and he would leave their joyful that he had been forgiven, therefore she is the joy of all the earth. Know that it is so, as it says “Mount Zion, by the north side” and it says “…on the northern side of the Mishkan…” (Exodus 40:22)

Abram tithed to Malchitzedek (Shem)

(כ) וּבָרוּךְ֙ אֵ֣ל עֶלְי֔וֹן אֲשֶׁר־מִגֵּ֥ן צָרֶ֖יךָ בְּיָדֶ֑ךָ וַיִּתֶּן־ל֥וֹ מַעֲשֵׂ֖ר מִכֹּֽל׃

(20) And blessed be God Most High, Who has delivered your foes into your hand.” And [Abram] gave him a tenth of everything.

High ridge above and west of the Gihon spring

(יח) ומלכי צדק מלך שלם, הוא ירושלים, וכן כתוב ויהי בשלם סכו (תהלים ע"ו) ונקראו מלכי ירושלים מלכי צדק מן אדני צדק וכן כתוב בספר יהושע אדני צדק מלך ירושלים (י' א'), כי ירושלים הוא מקום הצדק והשלום לא יסבול עול וחמס ומעשה תועבה זמן ארוך, לפיכך מקיא החטאים היושבים בה. כמו שאמר ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם (ויקרא י"ח) ואמר אלהי נכר הארץ (דברים ל"א) כי היא כנגד קו השוה ואוירה מזוג, וכן אמר יפה נוף משוש כל הארץ (תהלים מ"ט) ואמרו בדרש (פדר"א כ"ז, ב"ר נ"ו נדרים ל"ב) כי מלכי צדק הוא שם בן נח.

(18) ומלכי צדק מלך שלם, the word שלם is another word for ירושלים, and we find it referred to as such in Psalms 76,3 ויהי בשלם סכו, “Salem became His abode.” It was customary to give the title Malki Tzedek or Adoni Tzedek, to kings of Jerusalem in those days, just as the kings of Egypt were called Pharaoh. Compare Joshua 10,1 where we find אדני צדק מלך ירושלים. Jerusalem traditionally represented the center of righteousness and peace. It is a place in which iniquity is less tolerated than anywhere else. This is why the Torah warned in Leviticus 18,28 that the Israelites should take care that the land not spew them out just as it had spewed out previous inhabitants because they had defiled it. The reason the Torah in Deuteronomy 31,16 uses the somewhat enigmatic expression אלוהי נכר הארץ, is that the kind of conduct by the people in that city that were spewed out, was a conduct that was irreconcilable (alien) with the very nature, spiritual climate, prevailing in, and being part of that holy city. The sons of Korach already recognised and extolled this spiritual climate of the very city when they said in Psalms 48,3 יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב, “fair-crested, joy of all the earth, Mount Zion, summit of Tzafon, city of the great King.” In the Midrash quoted by Rashi, Malki Tzedek is identified as Shem, the son of Noach.

(י) ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה ר' יוחנן אמר אמר לפניו רבון העולמים בשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך היה לי מה להשיב אתמול אמרת כי ביצחק וגו' ועכשיו קח נא את בנך וגו' וחס ושלום לא עשיתי כן אלא כבשתי רחמי לעשות רצונך יהי רצון מלפניך ה' אלהינו בשעה שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים תהא נזכר להם אותה העקידה ותתמלא עליהם רחמים אברהם קרא אותו יראה שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה שם קרא אותו שלם שנאמר (בראשית יז) ומלכי צדק מלך שלם אמר הקב"ה אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם שם אדם צדיק מתרעם ואם קורא אני אותו שלם אברהם אדם צדיק מתרעם אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם יראה שלם ירושלים ר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר עד שהוא שלם עשה לו הקדוש ברוך הוא סוכה והיה מתפלל בתוכה שנאמר (תהלים עו) ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון ומה היה אומר יהי רצון שאראה בבנין ביתי ד"א מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש חרב ובנוי חרב ובנוי שנא' שם המקום ההוא ה' יראה הרי בנוי היך מה דאת אמר (דברים טו) שלש פעמים בשנה יראה אשר יאמר היום בהר ה' הרי חרב שנאמר (איכה ה) על הר ציון ששמם ה' יראה בנוי ומשוכלל לעתיד לבא כענין שנאמר (תהלים קב) כי בנה ה' ציון נראה בכבודו:

(10) And Abraham called the name of the place "Hashem Yireh- God will see". Rabbi Yochanan said "he said to Him: Master of Worlds, at the hour that you said to me 'Take please your son, your only son', I had what to respond yesterday. You said "For with Yitzchak etc. (will I make your line great) but then "Take please your son"! God forbid that I don't do as you've asked me; instead, I conquered my mercy to do Your will. May it be your will, GOD our god, that in the hour when the sons of Isaac come (before You) because of transgressions and bad deeds, that the Akiedah be remembered (for their benefit), and may You be filled with Mercy on them! Abraham called it "Yireh", as it says "And Abraham called the name of the place Hashem Yireh. Shem called it Shalem, as it says "And Malchitzedek, the king of Shalem..."(Genesis 17) The Holy One, Blessed be He, said "If I call it Yireh, as Abraham called it, then Shem, who was a righteous man, will be hurt-- but if I call it Shalem, then Abraham, who was a righteous man, will be hurt. Instead, I call it Yerushalayim (Jerusalem), as they called it together: Yireh Shalem. Jerusalem.......

Abraham offered Isaac as a sacrifice on Mount Moriah

(ט) וַיָּבֹ֗אוּ אֶֽל־הַמָּקוֹם֮ אֲשֶׁ֣ר אָֽמַר־ל֣וֹ הָאֱלֹהִים֒ וַיִּ֨בֶן שָׁ֤ם אַבְרָהָם֙ אֶת־הַמִּזְבֵּ֔חַ וַֽיַּעֲרֹ֖ךְ אֶת־הָעֵצִ֑ים וַֽיַּעֲקֹד֙ אֶת־יִצְחָ֣ק בְּנ֔וֹ וַיָּ֤שֶׂם אֹתוֹ֙ עַל־הַמִּזְבֵּ֔חַ מִמַּ֖עַל לָעֵצִֽים׃

(9) They arrived at the place of which God had told him. Abraham built an altar there; he laid out the wood; he bound his son Isaac; he laid him on the altar, on top of the wood.

(א) ה'מצוות' אשר כלל אותם הכלל העשירי הם אשר ספרנום ב"הלכות בית הבחירה" ו"הלכות כלי המקדש והעבודים בו" ו"הלכות ביאת המקדש" וכבר הגדנו תועלת זה הכלל על דרך כלל: וידוע ש'עובדי עבודה זרה' היו מכוונים לבנות היכליהם ולהעמיד צלמיהם במקום הגבוה שימצא שם "על ההרים הרמים" ולזה בחר 'אברהם אבינו' ע"ה 'הר המוריה' בהיותו הגבוה שבהרים אשר שם ופירסם שם יחוד האלוה. ויחד המערב ש'קודש הקודשים' במערב - והוא ענין אמרם "שכינה במערב" ובארו רבותינו 'ז"ל' ב'גמרא יומא' ש'אברהם אבינו' יחד המערב - רצוני לומר 'בית קודש הקודשים'. וסיבת זה אצלי - שמפני שהיה הדעת המפורסם אז בעולם - עבודת השמש ושהוא האלוה אין ספק שבני אדם היו כולם פונים למזרח ומפני זה פנה 'אברהם אבינו' למערב ב'הר המוריה' - רצוני לומר ב'מקדש' - עד שישים אחוריו לשמש. הלא תראה 'ישראל' בעת כפרם ושובם לדעות הקודמות הרעות ההם מה עשו? "אחוריהם אל היכל יי ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש". והבן זאת הפליאה - ואין ספק אצלי גם כן שהמקום אשר ייחדו אברהם בנבואה היה ידוע אצל 'משה רבינו' ואצל רבים שאברהם בנבואה היה ידוע אצל 'משה רבינו' ואצל רבים שאברהם צווה אותם שיהיה זה בית עבודה - כמו שבאר המתרגם ואמר "ופלח וצלי אברהם תמן באתרא ההוא ואמר קדם יי הכא יהון פלחין דריא וגו'". ואשר לא התבאר ב'תורה' ולא נזכר בפרט אבל רמז אליו ואמר "אשר יבחר יי וגו'" יש בו אצלי שלש חכמות. האחת מהן - שלא יחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה כשידעו שזה המקום מן הארץ הוא תכלית התורה; והשנית - שלא יפסידוהו מי שהוא בידם עתה וישחיתוהו בכל יכלתם; והשלישית והיא החזקה שבהם - שלא יבקש כל 'שבט' היותו 'בנחלתו' ולמשל בו והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת ה'כהונה' - ולזה באה המצוה שלא יבנה 'בית הבחירה' אלא אחר 'הקמת מלך' עד שתהיה המצוה לאחד ותסתלק המחלוקת - כמו שבארנו ב"ספר שופטים":

(1) THE precepts of the tenth class are those enumerated in the laws on the Temple (Hilkot bet ha-beḥirah), the laws on the vessels of the temple and on the ministers in the temple [Hilkot kele ha-miḳdash veha-‘obedim bo]. The use of these precepts we have stated in general terms. It is known that idolaters selected the highest possible places on high mountains where to build their temples and to place their images. Therefore Abraham, our father, chose Mount Moriah, being the highest mount in that country, and proclaimed there the Unity of God. He selected the west of the mount as the place toward which he turned during his prayers, because [he thought that] the most holy place was in the West; this is the meaning of the saving of our Sages, "The Shekinah" (the Glory of God) is in the West" (B. T. Baba B 25a); and it is distinctly stated in the Talmud Yoma that our father Abraham chose the west side, the place where the Most Holy was built. I believe that he did so because it was then a general rite to worship the sun as a deity. Undoubtedly all people turned then to the East [worshipping the Sun]. Abraham turned therefore on Mount Moriah to the West, that is, the site of the Sanctuary, and turned his back toward the sun; and the Israelites, when they abandoned their God and returned to the early bad principles, stood "with their backs toward the Temple of the Lord and their faces toward the East, and they worshipped the sun toward the East" (Ezek. 8:16). Note this strange fact. I do not doubt that the spot which Abraham chose in his prophetical spirit, was known to Moses our Teacher, and to others: for Abraham commanded his children that on this place a house of worship should be built. Thus the Targum says distinctly, "And Abraham worshipped and prayed there in that place, and said before God, 'Here shall coming generations worship the Lord'" (Gen. 22:14). For three practical reasons the name of the place is not distinctly stated in the Law, but indicated in the phrase "To the place which the Lord will choose" (Deut. 12:11, etc.). First, if the nations had learnt that this place was to be the centre of the highest religious truths, they would occupy it, or fight about it most perseveringly. Secondly, those who were then in possession of it might destroy and ruin the place with all their might. Thirdly, and chiefly, every one of the twelve tribes would desire to have this place in its borders and under its control; this would lead to divisions and discord, such as were caused by the desire for the priesthood. Therefore it was commanded that the Temple should not be built before the election of a king who would order its erection, and thus remove the cause of discord. We have explained this in the Section on Judges (ch. xli.).

(ד) את שבעת המזבחת. שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת עָרַכְתִּי אֵין כְּתִיב כַּאן, אֶלָּא אֶת שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת, אָמַר לְפָנָיו אֲבוֹתֵיהֶם שֶׁל אֵלּוּ בָּנוּ לְפָנֶיךָ שִׁבְעָה מִזְבְּחוֹת וַאֲנִי עָרַכְתִּי כְּנֶגֶד כֻּלָּן, אַבְרָהָם בָּנָה אַרְבָּעָה — "וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַה' הַנִּרְאֶה אֵלָיו" (בראשית י"ב) "וַיַּעְתֵּק מִשָׁם הָהָרָה וְגוֹ'" (שם), "וַיֶּאֱהַל אַבְרָהָם וְגוֹ'" (שם י"ג), וְאֶחָד בְּהַר הַמּוֹרִיָּה; וְיִצְחָק בָּנָה אֶחָד — "וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וְגוֹ'" (שם כ"ו), וְיַעֲקֹב בָּנָה שְׁתַּיִם אֶחָד בִּשְׁכֶם וְאֶחָד בְּבֵית אֵל:

(4) את שבעת המזבחות — “Seven altars I have set in order” is not written here, but “THE SEVEN ALTARS”. He said to Him: The ancestors of these people together built before Thee seven altars, but I alone have built altars equal to all of them. — Abraham built four: (Genesis 12:7) “And he built there an altar to the Lord who had appeared to him”; (Genesis 12:8) “And he removed thence unto the mount… [and he built there an altar]; (Genesis 13:18) “And Abraham moved his tent … [and built there an altar]”; and one he built on on Mount Moriah (Genesis 22:9). Isaac built one: (Genesis 26:25) “And he built there an altar”. Jacob built two, one at Shechem and one at Bethel (Genesis 33:20 and Numbers 25:7).

Jacob's dream at HaMakom (Mount Moriah) Genesis 28:11 is discussed by Kli Yakar who relates it to the site of the Holy Temple

(יא) וַיִּפְגַּ֨ע בַּמָּק֜וֹם וַיָּ֤לֶן שָׁם֙ כִּי־בָ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ וַיִּקַּח֙ מֵאַבְנֵ֣י הַמָּק֔וֹם וַיָּ֖שֶׂם מְרַֽאֲשֹׁתָ֑יו וַיִּשְׁכַּ֖ב בַּמָּק֥וֹם הַהֽוּא׃
(11) He came upon a certain place and stopped there for the night, for the sun had set. Taking one of the stones of that place, he put it under his head and lay down in that place.

(יא) ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וגו'. אחר שנודע לו כי מקום זה יהיה בית אלהים המכהה גלגל חמה, על כן לקח מן אבני המקום וישם אותם שומר לראשו להראות חבת הקודש שעליהן כמ"ש (תהלים קבטו) כי רצו עבדיך את אבניה. ולקח י"ב אבנים כנגד י"ב שבטים כדאיתא במדרש (בר"ר סח.יא) והיו האבנים מריבות כל אחד אמר עלי יניח צדיק ראשו עד שנעשו לאבן אחת, רמז לעתיד על דרך שכתב הרב המורה שלכך העלים הקב"ה מקום זה שיהיה מקום מקדש והיכל מלך כדי שלא יהיה מריבה בין השבטים כי כל שבט ירצה במקום המקודש ההוא, ומפני השלום נאמר (דברים יב.ה) אשר יבחר ה' מכל שבטיכם וכתיב (שם יד) כ"א במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך הא כיצד אלא שבשעה שקנה דוד את הגורן מן ארונה היבוסי גבה את הכסף מכל השבטים, וכן פירש"י שם, וא"כ מריבה זו שהיתה בין האבנים ונעשו לסוף אבן אחת זה היה אות ומופת על העתיד, שככה תהיה מריבה בין אבני נזר י"ב שבטי יה, כי כל שבט יאמר עלי יניח צדיקו של עולם ראשו זה בית המקדש שנאמר בו מרום מראשון מקום מקדשנו (ירמיה יז.יב) ולסוף נעשו לאבן אחת ע"י שגבה דוד הזהב מן כולם. ועל אבן זה נאמר בבנין שני והוציא את האבן הראשה, (זכריה ד.ז) רצה לומר אותו שהיה מראשותיו של יעקב הוציאו ליסד בו את היכל ה', ועשה יעקב ממנו מטה לשכב עליו להיות סימן שזה יהיה מטתו שלשלמה מלך שהשלום שלו, כמו שפירש"י בשיר השירים על פסוק הנה מטתו שלשלמה. (ג.ז).

(11) and he took some of the stones of the place and placed them at his head - After it was known to him that this place would be the House of Gd which dims the sphere of the sun, therefor he took some of the stones of the place and set them as a guard to his head in order to show how he cherished their sanctity as it says “For Your servants desired its stones…” (Tehillim 102:15) He took twelve stones parallel to the twelve tribes as it says in the midrash (Bereshit Raba 68:11) that the stones argued, each one saying ‘let the righteous one rest his head on me!’ until they became one stone. This was a hint for the future as the writer of the Guide to the Perplexed wrote, that this is why the Holy One hid this place which would be the location of the Holy Temple and the King’s palace – in order that there not be argument between the tribes, each desiring that holy place to be theirs. Also for the sake of peace, as it says “But only to the place which the Lord your God shall choose from all your tribes…” (Devarim 12:5) And it is written “But only in the place the Lord will choose in one of your tribes…” (Devarim 12:14) How is this? When David purchased the threshing floor from Aravna the Yevusi, he collected the money from all of the tribes, as Rashi explains there (see Shmuel II 24:24). If this is so, then the argument between the stones which ended in their becoming one stone was sign for the future, that so too will be the argument between the crown jewels, the twelve tribes of Gd, that each tribe will say let the righteous One of the world rest His head upon me, referring to the Holy Temple as it says “As a Throne of Glory, exalted from the beginning, so is the place of our Sanctuary.” (Yirmiyahu 17:12) In the end they were made as one stone when David collected the gold from all of them. About this stone it is said regarding the building of the Second Temple “Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you sink to a plain! He will bring out the stone of the main architect, with shouts of grace, grace to it.” (Zechariah 4:7) When it says that He will bring out the stone of the main architect (even rosha) it means the stone which was at the head (rosh) of Yaakov. Bring it out to build the foundation for the Palace of Gd. Yaakov made a bed from it to lie upon in order that it be a sign that this will be 'the bed which is to Shlomo' (Song of Songs 3:7) – the king to whom peace belongs, as Rashi explained in Shir HaShirim on the verse “Behold the bed of Shlomo…”

(יז) וַיִּירָא֙ וַיֹּאמַ֔ר מַה־נּוֹרָ֖א הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה אֵ֣ין זֶ֗ה כִּ֚י אִם־בֵּ֣ית אֱלֹהִ֔ים וְזֶ֖ה שַׁ֥עַר הַשָּׁמָֽיִם׃

(17) Shaken, he said, “How awesome is this place! This is none other than the abode of God, and that is the gateway to heaven.”

(יח) וַיַּשְׁכֵּ֨ם יַעֲקֹ֜ב בַּבֹּ֗קֶר וַיִּקַּ֤ח אֶת־הָאֶ֙בֶן֙ אֲשֶׁר־שָׂ֣ם מְרַֽאֲשֹׁתָ֔יו וַיָּ֥שֶׂם אֹתָ֖הּ מַצֵּבָ֑ה וַיִּצֹ֥ק שֶׁ֖מֶן עַל־רֹאשָֽׁהּ׃

(18) Early in the morning, Jacob took the stone that he had put under his head and set it up as a pillar and poured oil on the top of it.

Matzevah located above and west of the Gihon Spring, on bedrock in a complex that includes an oil and grain press, platform for altar, liquids channel and places for processing slaughtered animals

וישם אתה מצבה, הציבה על קומתה .וישכם יעקב....וישם מצבה.
ויצוק שמן על ראשה, כדי להכירה בשובו דרך שם שיעשה שם מזבח ויקריב עליו, כי כתם השמן לא ימחה במי מטר, או היה יציקת השמן לעבודה כמו נסוך היין, וכן עשה בשובו במצבה אשר הקים אמר "ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן". וכל זה היה לאות ולסימן שיירשו בניו את הארץ כמו שכתבנו באברהם ויצחק, כי שניהם עשו בארץ כרצונם, כי הנה יעקב לקח האבן ההיא ושם אותה מצבה, ואין מי שלקח אותה לצרכו, ולא אפי' בעל השדה, וכמו שהציבה כן מצאה ובנה שם מזבח בשובו, כאדם הבונה בשלו ואין מוחה בעדו. וקרא למקום ההוא בית אל שהיה שמו לוז בראשונה, והסכימו אנשי המקום וזולתם על ידו, וכן לאברהם וליצחק, כמו שכתוב בחפירת הבארות ובבנות המזבחות, כי שם האל מוראם ואהבתם בלב אנשי הארץ, כמו שאמר, אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו (תהלים ק"ה):
Radak

He erected the stone to its full height so that he would recognise this stone on his return from Charan. Oil stains on a stone remain for many years and do not disappear. He planned to erect an altar at this site when he would return from Charan. It is also possible that the pouring of oil on that stone was equivalent to pouring a libation of wine on the altar. In fact, when he did return to this site he is reported as doing exactly this (Genesis 35,14) All of this was to be a visible reminder that the Jewish people would take possession, inherit the land promised to them by G’d. Just as Avraham and Yitzchok during their time had treated the land as if it already belonged to them, Yaakov now did the same, albeit it in a miniscule, symbolical way. Once Yaakov had made a monument out of this stone no one had the right to use this stone for his private needs. The fact that some 34 years later he built an altar there using this stone as its foundation, shows that no one in the interval had disputed what this stone had represented. The Torah would not bother to mention that Yaakov had called this site Bet El unless the local people had been informed of this and had not objected to the name change. Clearly, just as the local population had to go along with the wells dug by Avraham and Yitzchok and the names given to these wells because G’d made them respect these patriarchs, so now G’d inspired the local residents to go along with what Yaakov had done there. The attitude G’d inspired in the local population is best described by David in Psalms 105 15 אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו, “do not dare touch My anointed, nor do harm to My prophets.”

Radak's 34 year gap is too long. ~20 years in Haran...the rest can only be filled by the events of Shchem and the passing of Rivka when he stayed in Hevron. The 14 years at Shem and Ever Yeshiva occurred before he erected the monument...

(יט) וַיִּקְרָ֛א אֶת־שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא בֵּֽית־אֵ֑ל וְאוּלָ֛ם ל֥וּז שֵׁם־הָעִ֖יר לָרִאשֹׁנָֽה׃
(19) He named that site Bethel; but previously the name of the city had been Luz.

ואולם לוז שם העיר לראשונה. המקום שקראו בית אל והוא ירושלים, מה היה הצורך להודיענו שנקרא לוז מתחילה ומה תועלת המגעת אלינו מזה. ויתכן לומר כי בא הכתוב לרמוז לנו בשם הזה כי מזה התחיל העולם להשתכלל ולהתחדש, והנה הוא ראשית הבריאה והחדוש, וע"כ גלה לנו כי שם העיר לראשונה לוז מלשון לוז השדרה באדם, שממנו עתיד להתנער ולהתחדש ולהברא לתחיית המתים, כי כשם שפלא החדוש הזה היה משם כך פלא של תחיית המתים יתחיל משם, וכבר באר דוד המלך ע"ה הענין הזה ואמר כי בריאת הארץ גם בריאת הנפש והגוף הכל מהאמצעית היא ציון. וזהו שאמר (תהילים נ׳:א׳) אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ וגו'. (שם) מציון מכלל יופי וגו', (שם) יקרא אל השמים מעל וגו'.

Rabeinu Bahya

. ואולם לוז שם העיר לראשונה, “however, the name of this town used to be Luz.” The place they called Bet El at that time is Jerusalem now. Why did the Torah bother to tell us that at a still earlier point in history the town had been known as Luz? What benefit do we derive from such information? Perhaps the Torah wanted to hint that the name Luz had been the starting point of the earth rejuvenating itself. It was the site at which earth first started to develop into the globe as we know it. The words לוז השדרה, (Vayikra Rabbah 18,1) mean the place in the spine from which the tissue is able to regenerate itself at the time of the resurrection. Just as the coming into existence of the physical universe out of nothing was something miraculous, so the resurrection when it occurs will be a miracle of similar dimensions. King David had already alluded to this phenomenon when he described the creation of soul, body as well as the eventual resurrection as originating in the “centre” called Zion. He phrased it thus in Psalms 3, 1-3: אל אלוקים ה' דבר, ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. “G’d the Lord spoke and summoned the world from east to west.. From Zion, perfect in beauty, G’d appeared.”English

(כב) וְהָאֶ֣בֶן הַזֹּ֗את אֲשֶׁר־שַׂ֙מְתִּי֙ מַצֵּבָ֔ה יִהְיֶ֖ה בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּתֶּן־לִ֔י עַשֵּׂ֖ר אֲעַשְּׂרֶ֥נּוּ לָֽךְ׃
(22) And this stone, which I have set up as a pillar, shall be God’s abode; and of all that You give me, I will set aside a tithe for You.”

(כב) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו' כְּתַרְגוּמוֹ אֵהֵי פָלַח עֲלָהּ קֳדָם ה' וְכֵן עָשָׂה בְשׁוּבוֹ מִפַּדַּן אֲרָם; כְּשֶׁאָמַר לוֹ קוּם עֲלֵה בֵית אֵל (שם ל"ה י"ד) מַה נֶּאֱמַר שָׁם? וַיַצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה וַיַסֵּך עָלֶיהָ נֶסֶךְ:

(22) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה THEN THIS STONE WHICH I HAVE SET UP FOR A PILLAR etc. — Explain it as the Targum translates it: “I shall serve the Lord upon it” This, indeed, he did on his return from Padan-aram, when God said to him, (Genesis 35:1) “Arise, go up to Bethel”. What is stated there? “And Jacob set up a pillar … and he poured out a drink-offering thereon” (Genesis 35:14).

(מה) וַיִּקַּ֥ח יַעֲקֹ֖ב אָ֑בֶן וַיְרִימֶ֖הָ מַצֵּבָֽה׃
(45) Thereupon Jacob took a stone and set it up as a pillar.

(ד) ואפשר עוד אצלי כי אונקלוס פרש 'אלוקים' הנאמר הנה - מלאך ולזה לא הרחיק שיאמר בו 'אנא אחות עמך למצרים'. ולא תרחיק האמינו 'אלוקים' הנה - מלאך והוא יאמר לו "אנוכי האל אלוקי אביך" - כי זה המאמר יהיה בזה הלשון על ידי מלאך גם כן; הלא תראהו אומר "ויאמר אלי מלאך האלוקים בחלום יעקב ואומר הנני" ובסוף ספור דבריו עמו "אנוכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר" - ואין ספק כי יעקב נדר לאל ולא למלאך; אבל זה נמשך בדברי הנביאים - כלומר ספור הדברים אשר יאמרם להם המלאך בעבור האלוה בלשון הדיבור האלוה להם - והם כולם בחסרון המצטרף כאילו אמר 'אנכי - שלוח אלוקי אביך' 'אנוכי שלוח האל הנגלה עליך בבית אל' וכיוצא בזה: והנה יבואו בנבואה ומעלותיה ובמלאכים דברים רבים כפי כונת זה המאמר

(4) According to my opinion, it is also possible that Onkelos understood Elohim in the above passage to signify "angel," and that for this reason he did not hesitate to translate literally, "I will go down with thee to Egypt." Do not think it strange that Onkelos should have believed the Elohim, who said to Jacob, "I am God, the God of thy father" (ib. 3), to be an angel, for this sentence can, in the same form, also have been spoken by an angel. Thus Jacob says, "And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob. And I said, Here am I," etc. (Gen. 31:11); and concludes the report of the angel's words to him in the following way, "I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me" (ib. 13), although there is no doubt that Jacob vowed to God, not to the angel. It is the usual practice of prophets to relate words addressed to them by an angel in the name of God, as though God Himself had spoken to them. Such passages are all to be explained by supplying the nomen regens, and by considering them as identical with "I am the messenger of the God of thy father," "I am the messenger of God who appeared to thee in Bethel," and the like. Prophecy with its various degrees, and the nature of angels, will be fully discussed in the sequel, in accordance with the object of this treatise (II. chap. xiv.).

(א) וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶֽל־יַעֲקֹ֔ב ק֛וּם עֲלֵ֥ה בֵֽית־אֵ֖ל וְשֶׁב־שָׁ֑ם וַעֲשֵׂה־שָׁ֣ם מִזְבֵּ֔חַ לָאֵל֙ הַנִּרְאֶ֣ה אֵלֶ֔יךָ בְּבָרְחֲךָ֔ מִפְּנֵ֖י עֵשָׂ֥ו אָחִֽיךָ׃
(1) God said to Jacob, “Arise, go up to Bethel and remain there; and build an altar there to the God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau.”

(א) לאל הנראה אליך, זהו שאמר, והנה ה' נצב עליו, ואמר לו המלאך שיעשה מזבח לאל יתברך שנראה אליו בבית אל. בברחך, כלומר זכור שהיית יחידי בורח והוא נראה לך בבית אל והבטיחך להטיב לך ולשמרך בכל אשר תלך, וכן עשה, גם אתה שלם לו נדרך שנדרת:

(1) לא-ל הנראה אליך, a reference to what he saw in his dream when G’d appeared to him to be standing on top of the ladder (28,13). At this juncture, the angel addressing him told him to build there an altar to the attribute of G’d Who had appeared to him at that location. The reason for the angel adding: בברחך, “when you were fleeing, etc.,” was a reminder to him that at that time he had been all alone and that G’d had given him His assurance that He would look after him and would bring him back to the land of Canaan. Seeing that G’d had kept His promise, it was now Yaakov’s turn to keep his vow.

(א) ויאמר אלהים, נגלה לו מלאך שם בשכם ואמר לו שיעלה לבית אל וישלם נדרו אשר נדר, ומה שאמר ושב שם ר"ל שיתעכב עד שיבנה שם בית לבית אלהים כמו שנדר, ורמז לו בזה שנגלה לו בשכם, כי זה שקרה לו בדבר בתו מפני שאחר בדרך ובנה בסכת בית וקנה לו בשכם חלקת השדה כאלו היה רצה לשבת שם, והוא היה לו לבא דרך ישר לבית אל לשלם נדרו ומיד ילך אל אביו ולא יתעכב כל כך בדרך, לפיכך נענש בדרך בדבר הזה, ואע"פ שפרשנו כי העונש היה על פחדו אחר כמה וכמה הבטחות, זה היה גם כן.

(1) ויאמר אלוקים, an angel appeared to him while he was at Shechem and told him to proceed to Bet El, and to redeem his vow there. Regarding the words of the angel: ושב שם, “and settle down there!,” this did not mean that Yaakov was to settle there permanently, but that he was to remain there long enough to build the house of G’d which he had undertaken to do as part of his original vow. The angel on this occasion hinted that Yaakov’s “dream” with the ladder had in fact been more than a dream, it had been the first vision of the Divine he had experienced. The incident with Dinah’s rape and the subsequent upheaval had delayed Yaakov’s progress in the direction of his father’s home. Yaakov’s having built himself a house in Sukkot and his purchase of real estate had given the impression that he intended to settle in that vicinity permanently. His duty at that time had been to proceed to Bet El and to pay his vow of 34 years ago. He was supposed to proceed directly in the direction of his father’s home without allowing himself to be distracted on the way. Having failed to do this, G’d punished him with the incident involving Dinah. Even though we explained that Yaakov’s punishment was due to his having experienced fear in spite of repeated assurances by G’d that He would be with him, this delay he had allowed himself was an additional reason for his being punished.

(א) לאל הנראה אליך, זהו שאמר, והנה ה' נצב עליו, ואמר לו המלאך שיעשה מזבח לאל יתברך שנראה אליו בבית אל. בברחך, כלומר זכור שהיית יחידי בורח והוא נראה לך בבית אל והבטיחך להטיב לך ולשמרך בכל אשר תלך, וכן עשה, גם אתה שלם לו נדרך שנדרת:

(1) לא-ל הנראה אליך, a reference to what he saw in his dream when G’d appeared to him to be standing on top of the ladder (28,13). At this juncture, the angel addressing him told him to build there an altar to the attribute of G’d Who had appeared to him at that location. The reason for the angel adding: בברחך, “when you were fleeing, etc.,” was a reminder to him that at that time he had been all alone and that G’d had given him His assurance that He would look after him and would bring him back to the land of Canaan. Seeing that G’d had kept His promise, it was now Yaakov’s turn to keep his vow.

(ג) וְנָק֥וּמָה וְנַעֲלֶ֖ה בֵּֽית־אֵ֑ל וְאֶֽעֱשֶׂה־שָּׁ֣ם מִזְבֵּ֗חַ לָאֵ֞ל הָעֹנֶ֤ה אֹתִי֙ בְּי֣וֹם צָֽרָתִ֔י וַיְהִי֙ עִמָּדִ֔י בַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁ֥ר הָלָֽכְתִּי׃
(3) Come, let us go up to Bethel, and I will build an altar there to the God who answered me when I was in distress and who has been with me wherever I have gone.”

Take special note of this ordering. This placement of verse 33:17 is in context of its chronological likelihood following meeting Esau (35:3). Detailed view of chronological placement can be found here:-. http://israelfact.blogspot.com.au/2013/11/under-ashera-idolators-tree.html

(יז) וְיַעֲקֹב֙ נָסַ֣ע סֻכֹּ֔תָה וַיִּ֥בֶן ל֖וֹ בָּ֑יִת וּלְמִקְנֵ֙הוּ֙ עָשָׂ֣ה סֻכֹּ֔ת עַל־כֵּ֛ן קָרָ֥א שֵׁם־הַמָּק֖וֹם סֻכּֽוֹת׃ (ס)

(17) But Jacob journeyed on to Succoth, and built a house for himself and made stalls for his cattle; that is why the place was called Succoth.

The next insert from II Samuel 11.11 refers Succoth to the same location as 33:17 above

(יא) וַיֹּ֨אמֶר אוּרִיָּ֜ה אֶל־דָּוִ֗ד הָ֠אָרוֹן וְיִשְׂרָאֵ֨ל וִֽיהוּדָ֜ה יֹשְׁבִ֣ים בַּסֻּכּ֗וֹת וַאדֹנִ֨י יוֹאָ֜ב וְעַבְדֵ֤י אֲדֹנִ֨י עַל־פְּנֵ֤י הַשָּׂדֶה֙ חֹנִ֔ים וַאֲנִ֞י אָב֧וֹא אֶל־בֵּיתִ֛י לֶאֱכֹ֥ל וְלִשְׁתּ֖וֹת וְלִשְׁכַּ֣ב עִם־אִשְׁתִּ֑י חַיֶּ֙ךָ֙ וְחֵ֣י נַפְשֶׁ֔ךָ אִֽם־אֶעֱשֶׂ֖ה אֶת־הַדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃

(11) Uriah answered David, “The Ark and Israel and Judah are located at Succoth, and my master Joab and Your Majesty’s men are camped in the open; how can I go home and eat and drink and sleep with my wife? As you live, by your very life, I will not do this!”

(יז) ויבן לו בית שָׁהָה שָׁם י"ח חֹדֶשׁ, קַיִץ וָחוֹרֶף וָקַיִץ (מגילה י"ז) סֻכּוֹת – קַיִץ; בַּיִת – חוֹרֶף, סֻכּוֹת – קַיִץ:

(17) ויבן לו בית AND HE BUILT FOR HIMSELF A HOUSE — He stayed there eighteen months — summer, winter and summer again (Megillah 17a); for the first mention of Succoth (booths which are erected for the cattle) points to the summer (when booths are necessary for the cattle), the mention of building a house to the winter, and the second mention of booths to the next summer.

(יז) ויבן לו בית, מלמד שימות הגשמים היו. ובב"ר (שם) כמה יעקב אבינו עשה בסכות ר' אבא בר כהנא אמר שמנה עשר חדש, סכות ובית וסכת:

(17) ויעקב...ויבן לו בית, this teaches that it was during the rainy season. In Bereshit Rabbah 78,16 it is concluded from this detail that Yaakov stayed at Sukkot for several years. [other versions say that it was in Bet El where he stayed 18 months or longer. Ed.]

(ו) וַיָּבֹ֨א יַעֲקֹ֜ב ל֗וּזָה אֲשֶׁר֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן הִ֖וא בֵּֽית־אֵ֑ל ה֖וּא וְכָל־הָעָ֥ם אֲשֶׁר־עִמּֽוֹ׃
(6) Thus Jacob came to Luz—that is, Bethel—in the land of Canaan, he and all the people who were with him.
(ז) וַיִּ֤בֶן שָׁם֙ מִזְבֵּ֔חַ וַיִּקְרָא֙ לַמָּק֔וֹם אֵ֖ל בֵּֽית־אֵ֑ל כִּ֣י שָׁ֗ם נִגְל֤וּ אֵלָיו֙ הָֽאֱלֹהִ֔ים בְּבָרְח֖וֹ מִפְּנֵ֥י אָחִֽיו׃
(7) There he built an altar and named the site El-bethel, for it was there that God had revealed Himself to him when he was fleeing from his brother.
(ט) וַיֵּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶֽל־יַעֲקֹב֙ ע֔וֹד בְּבֹא֖וֹ מִפַּדַּ֣ן אֲרָ֑ם וַיְבָ֖רֶךְ אֹתֽוֹ׃
(9) God appeared again to Jacob on his arrival from Paddan-aram, and He blessed him.
(י) וַיֹּֽאמֶר־ל֥וֹ אֱלֹהִ֖ים שִׁמְךָ֣ יַעֲקֹ֑ב לֹֽא־יִקָּרֵא֩ שִׁמְךָ֨ ע֜וֹד יַעֲקֹ֗ב כִּ֤י אִם־יִשְׂרָאֵל֙ יִהְיֶ֣ה שְׁמֶ֔ךָ וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ יִשְׂרָאֵֽל׃
(10) God said to him, “You whose name is Jacob, You shall be called Jacob no more, But Israel shall be your name.” Thus He named him Israel.
(יב) וְאֶת־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֛תִּי לְאַבְרָהָ֥ם וּלְיִצְחָ֖ק לְךָ֣ אֶתְּנֶ֑נָּה וּֽלְזַרְעֲךָ֥ אַחֲרֶ֖יךָ אֶתֵּ֥ן אֶת־הָאָֽרֶץ׃
(12) The land that I assigned to Abraham and Isaac I assign to you; And to your offspring to come Will I assign the land.”
(יד) וַיַּצֵּ֨ב יַעֲקֹ֜ב מַצֵּבָ֗ה בַּמָּק֛וֹם אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר אִתּ֖וֹ מַצֶּ֣בֶת אָ֑בֶן וַיַּסֵּ֤ךְ עָלֶ֙יהָ֙ נֶ֔סֶךְ וַיִּצֹ֥ק עָלֶ֖יהָ שָֽׁמֶן׃
(14) and Jacob set up a pillar at the site where He had spoken to him, a pillar of stone, and he offered a libation on it and poured oil upon it.
(טו) וַיִּקְרָ֨א יַעֲקֹ֜ב אֶת־שֵׁ֣ם הַמָּק֗וֹם אֲשֶׁר֩ דִּבֶּ֨ר אִתּ֥וֹ שָׁ֛ם אֱלֹהִ֖ים בֵּֽית־אֵֽל׃
(15) Jacob gave the site, where God had spoken to him, the name of Bethel.
(ח) וַתָּ֤מָת דְּבֹרָה֙ מֵינֶ֣קֶת רִבְקָ֔ה וַתִּקָּבֵ֛ר מִתַּ֥חַת לְבֵֽית־אֵ֖ל תַּ֣חַת הָֽאַלּ֑וֹן וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ אַלּ֥וֹן בָּכֽוּת׃ (פ)
(8) Deborah, Rebekah’s nurse, died, and was buried under the oak below Bethel; so it was named Allon-bacuth.
(ג) וַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף אֵ֥ל שַׁדַּ֛י נִרְאָֽה־אֵלַ֥י בְּל֖וּז בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וַיְבָ֖רֶךְ אֹתִֽי׃

(3) And Jacob said to Joseph, “El Shaddai appeared to me at Luz in the land of Canaan, and He blessed me,

After Joshua led Israel across the Jordan River, after they buried Joseph in Shchem and after they attacked Jericho, they set their sites on Jerusalem...

(ב) וְיָצָ֥א מִבֵּֽית־אֵ֖ל ל֑וּזָה וְעָבַ֛ר אֶל־גְּב֥וּל הָאַרְכִּ֖י עֲטָרֽוֹת׃
(2) From Bethel it ran to Luz and passed on to the territory of the Archites at Ataroth,
(יג) וְעָבַר֩ מִשָּׁ֨ם הַגְּב֜וּל ל֗וּזָה אֶל־כֶּ֤תֶף ל֙וּזָה֙ נֶ֔גְבָּה הִ֖יא בֵּֽית־אֵ֑ל וְיָרַ֤ד הַגְּבוּל֙ עַטְר֣וֹת אַדָּ֔ר עַל־הָהָ֕ר אֲשֶׁ֛ר מִנֶּ֥גֶב לְבֵית־חֹר֖וֹן תַּחְתּֽוֹן׃
(13) From there the boundary passed on southward to Luz, to the flank of Luz—that is, Bethel; then the boundary descended to Atroth-addar [and] to the hill south of Lower Beth-horon.
(ב) וַיִּשְׁלַח֩ יְהוֹשֻׁ֨עַ אֲנָשִׁ֜ים מִֽירִיח֗וֹ הָעַ֞י אֲשֶׁ֨ר עִם־בֵּ֥ית אָ֙וֶן֙ מִקֶּ֣דֶם לְבֵֽית־אֵ֔ל וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵיהֶם֙ לֵאמֹ֔ר עֲל֖וּ וְרַגְּל֣וּ אֶת־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּעֲלוּ֙ הָאֲנָשִׁ֔ים וַֽיְרַגְּל֖וּ אֶת־הָעָֽי׃
(2) Joshua sent men from Jericho to Ai, which lies close to Beth-aven—east of Bethel—with orders to go up and spy out the country. So the men went up and spied out Ai.
(ט) וַיִּשְׁלָחֵ֣ם יְהוֹשֻׁ֗עַ וַיֵּֽלְכוּ֙ אֶל־הַמַּאְרָ֔ב וַיֵּשְׁב֗וּ בֵּ֧ין בֵּֽית־אֵ֛ל וּבֵ֥ין הָעַ֖י מִיָּ֣ם לָעָ֑י וַיָּ֧לֶן יְהוֹשֻׁ֛עַ בַּלַּ֥יְלָה הַה֖וּא בְּת֥וֹךְ הָעָֽם׃

(9) Joshua then sent them off, and they proceeded to the ambush; they took up a position between Ai and Bethel—west of Ai—while Joshua spent the night with the rest of the troops.

(יז) וְלֹֽא־נִשְׁאַ֣ר אִ֗ישׁ בָּעַי֙ וּבֵ֣ית אֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יָצְא֖וּ אַחֲרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּעַזְב֤וּ אֶת־הָעִיר֙ פְּתוּחָ֔ה וַֽיִּרְדְּפ֖וּ אַחֲרֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ (פ)

(17) Not a man was left in Ai or in Bethel who did not go out after Israel; they left the city open while they pursued Israel.
(ט) מֶ֥לֶךְ יְרִיח֖וֹ אֶחָ֑ד מֶ֧לֶךְ הָעַ֛י אֲשֶׁר־מִצַּ֥ד בֵּֽית־אֵ֖ל אֶחָֽד׃

(9) They were: the king of Jericho 1. the king of Ai, near Bethel, 1.

(טז) מֶ֤לֶךְ מַקֵּדָה֙ אֶחָ֔ד מֶ֥לֶךְ בֵּֽית־אֵ֖ל אֶחָֽד׃

(16) the king of Makkedah 1. the king of Bethel 1.

(א) וַיֵּצֵ֨א הַגּוֹרָ֜ל לִבְנֵ֤י יוֹסֵף֙ מִיַּרְדֵּ֣ן יְרִיח֔וֹ לְמֵ֥י יְרִיח֖וֹ מִזְרָ֑חָה הַמִּדְבָּ֗ר עֹלֶ֧ה מִירִיח֛וֹ בָּהָ֖ר בֵּֽית־אֵֽל׃
(1) The portion that fell by lot to the Josephites ran from the Jordan at Jericho—from the waters of Jericho east of the wilderness. From Jericho it ascended through the hill country to Bethel.
(ב) וְיָצָ֥א מִבֵּֽית־אֵ֖ל ל֑וּזָה וְעָבַ֛ר אֶל־גְּב֥וּל הָאַרְכִּ֖י עֲטָרֽוֹת׃
(2) From Bethel it ran to Luz and passed on to the territory of the Archites at Ataroth,

During the period of Judges numerous attempts to occupy the region of Jerusalem and Mount Moriah failed. The tribe of Benjamin and Yehuda were complicit in allowing the existing Jebusites and Emorites (Canaanites) to stay on the land...Once David was appointed King, after King Saul was defeated and killed, he moved to Jerusalem and entered the city...

We are told that the inhabitants of the land were not displaced, this was quite common across many of the tribal regions. The tribe of Dan was particularly weak in the face of the Philistines who occupied their allotted land. Since Dan were the last tribe they received the least help from the other tribes who had already settled their land...

(יג) וְעָבַר֩ מִשָּׁ֨ם הַגְּב֜וּל ל֗וּזָה אֶל־כֶּ֤תֶף ל֙וּזָה֙ נֶ֔גְבָּה הִ֖יא בֵּֽית־אֵ֑ל וְיָרַ֤ד הַגְּבוּל֙ עַטְר֣וֹת אַדָּ֔ר עַל־הָהָ֕ר אֲשֶׁ֛ר מִנֶּ֥גֶב לְבֵית־חֹר֖וֹן תַּחְתּֽוֹן׃
(13) From there the boundary passed on southward to Luz, to the flank of Luz—that is, Bethel; then the boundary descended to Atroth-addar [and] to the hill south of Lower Beth-horon.
(כא) וְאֶת־הַיְבוּסִי֙ יֹשֵׁ֣ב יְרֽוּשָׁלִַ֔ם לֹ֥א הוֹרִ֖ישׁוּ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן וַיֵּ֨שֶׁב הַיְבוּסִ֜י אֶת־בְּנֵ֤י בִנְיָמִן֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃ (ס)
(21) The Benjaminites did not dispossess the Jebusite inhabitants of Jerusalem; so the Jebusites have dwelt with the Benjaminites in Jerusalem to this day.

Eastern slope of the City of David reconstructed to overlay the High Ridge discovery, the impenetrable Fortress over the Gihon Spring and the Palace of King David

(6) And the king and his men went to Jerusalem – In Divre HaYamim it says “And David and all of Israel went to Jerusalem…” (Divre HaYamim I 11:4) because now all of Israel were his men. Since he was now king over all of Israel he went to Jerusalem to conquer the citadel of Zion because they had a tradition that Zion was the head of kingship in Israel and only one who was king over all of Israel would conquer. Unto this day there had not been full kingship in Israel because Shaul’s kingship was not permanently established. unless you remove the blind and the lame – Yonatan translates this phrase as ‘unless you remove the sinners and the wicked who say that David will not come here.’ We find in the rabbinic literature that the men of Yevus said to Avraham ‘make a covenant with us that your descendants will not inherit the city of Yevus, and we will sell you the Machpela cave. He did so, and the men of Yevus made bronze idols upon which they wrote the oath and then placed in the city square. When Israel came into the land they were unable to enter the city because of the oath, as it says “And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem…” (Shoftim 1:21) When David became king he wanted to enter there but they did not allow him to, as it says “…you shall not come here…” (Shmuel II 5:6) They said to him ‘you are not able until you remove these idols upon which the oath and covenant are written’ as it says “…unless you remove the blind and the lame…” (ibid.) which are the idols that have eyes but cannot see, ears but cannot hear, legs but cannot walk - those which David’s soul loaths and which he hates to hear of them and those that worship them, as it says “Therefore they say, ‘The blind and the lame shall not come into the house.’” (Shmuel II 5:8) David said to his men ‘who ever goes up first and removes the idols will be my chief officer. Yoav went up and became his chief officer, as it says “…and Yoav the son of Zeruiah ascended first and became a chief.” (Divre HaYamim I 11:6) Afterward David purchased the city of Yevus on behalf of all Israel with gold, with an eternal deed as an everlasting possession for six hundred gold pieces, as it says “And David gave to Ornan for the place shekels of gold weighing six hundred.” (Divre HaYamim I 21:25) They further said that these two idols were at the top of the tower called Tzinor (see Shmuel II 5:8). One was blind in reference to Yitzchak and the other lame in reference to Yaakov and in their mouth was the oath which Avraham swore to Avimelech, as it says “And now, swear to me here by God, that you will not lie to me or to my son or to my grandson…” (Bereshit 21:23) Therefor Israel did not conquer it when they conquered Jerusalem because the grandson of Avimelech was still alive. But in the days of David he had already died and the oath was nullified. The wise man R’ Avraham ibn Ezra explained the phrase “…unless you remove (hisircha)…” (Shmuel II 5:6) as hasir that it to say turn towards, meaning even if the blind and the lame turn to fight you then they will keep you out. That you will not come in here because the tower is so strong and we do not fear you in battle.

(כג) וַיָּתִ֥ירוּ בֵית־יוֹסֵ֖ף בְּבֵֽית־אֵ֑ל וְשֵׁם־הָעִ֥יר לְפָנִ֖ים לֽוּז׃
(23) While the House of Joseph were scouting at Bethel (the name of the town was formerly Luz),

By the writing of Judges 4.5 we already see some confusion creeping into the name and location of Beit El notwithstanding the verse state distinctly this is the country of Ephraim (the northern end of Binyamin territory and well north of Jerusalem).

(ה) וְ֠הִיא יוֹשֶׁ֨בֶת תַּֽחַת־תֹּ֜מֶר דְּבוֹרָ֗ה בֵּ֧ין הָרָמָ֛ה וּבֵ֥ין בֵּֽית־אֵ֖ל בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וַיַּעֲל֥וּ אֵלֶ֛יהָ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לַמִּשְׁפָּֽט׃
(5) She used to sit under the Palm of Deborah, between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites would come to her for decisions.
(י) וְלֹֽא־אָבָ֤ה הָאִישׁ֙ לָל֔וּן וַיָּ֣קָם וַיֵּ֗לֶךְ וַיָּבֹא֙ עַד־נֹ֣כַח יְב֔וּס הִ֖יא יְרוּשָׁלִָ֑ם וְעִמּ֗וֹ צֶ֤מֶד חֲמוֹרִים֙ חֲבוּשִׁ֔ים וּפִילַגְשׁ֖וֹ עִמּֽוֹ׃
(10) But the man refused to stay for the night. He set out and traveled as far as the vicinity of Jebus—that is, Jerusalem; he had with him a pair of laden donkeys, and his concubine was with him.

The verse below (19:18) refers to Shilo the location of the tabernacle that was still the principal place of worship for Israel at that time...

(יח) וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו עֹבְרִ֨ים אֲנַ֜חְנוּ מִבֵּֽית־לֶ֣חֶם יְהוּדָה֮ עַד־יַרְכְּתֵ֣י הַר־אֶפְרַיִם֒ מִשָּׁ֣ם אָנֹ֔כִי וָאֵלֵ֕ךְ עַד־בֵּ֥ית לֶ֖חֶם יְהוּדָ֑ה וְאֶת־בֵּ֤ית יְהוָה֙ אֲנִ֣י הֹלֵ֔ךְ וְאֵ֣ין אִ֔ישׁ מְאַסֵּ֥ף אוֹתִ֖י הַבָּֽיְתָה׃

(18) He replied, “We are traveling from Bethlehem in Judah to the other end of the hill country of Ephraim. That is where I live. I made a journey to Bethlehem of Judah, and now I am on my way to the House of the LORD, and nobody has taken me indoors.

(ד) וַיַּ֜עַן הָאִ֣ישׁ הַלֵּוִ֗י אִ֛ישׁ הָאִשָּׁ֥ה הַנִּרְצָחָ֖ה וַיֹּאמַ֑ר הַגִּבְעָ֙תָה֙ אֲשֶׁ֣ר לְבִנְיָמִ֔ן בָּ֛אתִי אֲנִ֥י וּפִֽילַגְשִׁ֖י לָלֽוּן׃
(4) And the Levite, the husband of the murdered woman, replied, “My concubine and I came to Gibeah of Benjamin to spend the night.
(יח) וַיָּקֻ֜מוּ וַיַּעֲל֣וּ בֵֽית־אֵל֮ וַיִּשְׁאֲל֣וּ בֵאלֹהִים֒ וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִ֚י יַעֲלֶה־לָּ֣נוּ בַתְּחִלָּ֔ה לַמִּלְחָמָ֖ה עִם־בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן וַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה יְהוּדָ֥ה בַתְּחִלָּֽה׃
(18) They proceeded to Bethel and inquired of God; the Israelites asked, “Who of us shall advance first to fight the Benjaminites?” And the LORD replied, “Judah first.”
(לא) וַיֵּצְא֤וּ בְנֵֽי־בִנְיָמִן֙ לִקְרַ֣את הָעָ֔ם הָנְתְּק֖וּ מִן־הָעִ֑יר וַיָּחֵ֡לּוּ לְהַכּוֹת֩ מֵהָעָ֨ם חֲלָלִ֜ים כְּפַ֣עַם ׀ בְּפַ֗עַם בַּֽמְסִלּוֹת֙ אֲשֶׁ֨ר אַחַ֜ת עֹלָ֣ה בֵֽית־אֵ֗ל וְאַחַ֤ת גִּבְעָ֙תָה֙ בַּשָּׂדֶ֔ה כִּשְׁלֹשִׁ֥ים אִ֖ישׁ בְּיִשְׂרָאֵֽל׃
(31) The Benjaminites dashed out to meet the army and were drawn away from the town onto the roads, of which one runs to Bethel and the other to Gibeah. As before, they started out by striking some of the men dead in the open field, about 30 men of Israel.
(ו) וַיֵּ֨לֶךְ הַמֶּ֤לֶךְ וַֽאֲנָשָׁיו֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם אֶל־הַיְבֻסִ֖י יוֹשֵׁ֣ב הָאָ֑רֶץ וַיֹּ֨אמֶר לְדָוִ֤ד לֵאמֹר֙ לֹא־תָב֣וֹא הֵ֔נָּה כִּ֣י אִם־הֱסִֽירְךָ֗ הַעִוְרִ֤ים וְהַפִּסְחִים֙ לֵאמֹ֔ר לֹֽא־יָב֥וֹא דָוִ֖ד הֵֽנָּה׃

(6) The king and his men set out for Jerusalem against the Jebusites who inhabited the region. David was told, “You will never get in here! Even the blind and the lame will turn you back.” (They meant: David will never enter here.)

(ב) וַיִּבְחַר־ל֨וֹ שָׁא֜וּל שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִים֮ מִיִּשְׂרָאֵל֒ וַיִּהְי֨וּ עִם־שָׁא֜וּל אַלְפַּ֗יִם בְּמִכְמָשׂ֙ וּבְהַ֣ר בֵּֽית־אֵ֔ל וְאֶ֗לֶף הָיוּ֙ עִם־י֣וֹנָתָ֔ן בְּגִבְעַ֖ת בִּנְיָמִ֑ין וְיֶ֣תֶר הָעָ֔ם שִׁלַּ֖ח אִ֥ישׁ לְאֹהָלָֽיו׃
(2) Saul picked 3,000 Israelites, of whom 2,000 were with Saul in Michmas and in the hill country of Bethel, and 1,000 with Jonathan in Gibeah of Benjamin; the rest of the troops he sent back to their homes.

The golden era of King Solomon lasted only one generation. Jeroboam who was once King David's treasurer and who became a political opponent of Solomon took exile in Egypt. After Solomon's death Jeroboam returned and built temples of idol worship at Beit El on the northern boundary of Binyamin..

(כח) וַיִּוָּעַ֣ץ הַמֶּ֔לֶךְ וַיַּ֕עַשׂ שְׁנֵ֖י עֶגְלֵ֣י זָהָ֑ב וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם רַב־לָכֶם֙ מֵעֲל֣וֹת יְרוּשָׁלִַ֔ם הִנֵּ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר הֶעֱל֖וּךָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
(28) So the king took counsel and made two golden calves. He said to the people, “You have been going up to Jerusalem long enough. This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt!”
(כט) וַיָּ֥שֶׂם אֶת־הָאֶחָ֖ד בְּבֵֽית־אֵ֑ל וְאֶת־הָאֶחָ֖ד נָתַ֥ן בְּדָֽן׃
(29) He set up one in Bethel and placed the other in Dan.
(לב) וַיַּ֣עַשׂ יָרָבְעָ֣ם ׀ חָ֡ג בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁמִינִ֣י בַּחֲמִשָּֽׁה־עָשָׂר֩ י֨וֹם ׀ לַחֹ֜דֶשׁ כֶּחָ֣ג ׀ אֲשֶׁ֣ר בִּיהוּדָ֗ה וַיַּ֙עַל֙ עַל־הַמִּזְבֵּ֔חַ כֵּ֤ן עָשָׂה֙ בְּבֵֽית־אֵ֔ל לְזַבֵּ֖חַ לָעֲגָלִ֣ים אֲשֶׁר־עָשָׂ֑ה וְהֶעֱמִיד֙ בְּבֵ֣ית אֵ֔ל אֶת־כֹּהֲנֵ֥י הַבָּמ֖וֹת אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
(32) He stationed at Bethel the priests of the shrines that he had appointed to sacrifice to the calves that he had made. And Jeroboam established a festival on the fifteenth day of the eighth month; in imitation of the festival in Judah, he established one at Bethel, and he ascended the altar [there].
(לג) וַיַּ֜עַל עַֽל־הַמִּזְבֵּ֣חַ ׀ אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה בְּבֵֽית־אֵ֗ל בַּחֲמִשָּׁ֨ה עָשָׂ֥ר יוֹם֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁמִינִ֔י בַּחֹ֖דֶשׁ אֲשֶׁר־בָּדָ֣א מלבד [מִלִּבּ֑וֹ] וַיַּ֤עַשׂ חָג֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּ֥עַל עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ לְהַקְטִֽיר׃ (פ)
(33) On the fifteenth day of the eighth month—the month in which he had contrived of his own mind to establish a festival for the Israelites—Jeroboam ascended the altar that he had made in Bethel.

From here on Beit El in Ephraim (northern boundary of Binyamin - southern boundary of Ephraim) is firmly established and dominant in Jewish literature - mostly Beit El of Jacob has vanished from the minds of Jews...

(ב) וַיֹּאמֶר֩ אֵלִיָּ֨הוּ אֶל־אֱלִישָׁ֜ע שֵֽׁב־נָ֣א פֹ֗ה כִּ֤י יְהוָה֙ שְׁלָחַ֣נִי עַד־בֵּֽית־אֵ֔ל וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֔ע חַי־יְהוָ֥ה וְחֵֽי־נַפְשְׁךָ֖ אִם־אֶעֶזְבֶ֑ךָּ וַיֵּרְד֖וּ בֵּֽית־אֵֽל׃
(2) Elijah said to Elisha, “Stay here, for the LORD has sent me on to Bethel.” “As the LORD lives and as you live,” said Elisha, “I will not leave you.” So they went down to Bethel.
(ג) וַיֵּצְא֨וּ בְנֵֽי־הַנְּבִיאִ֥ים אֲשֶׁר־בֵּֽית־אֵל֮ אֶל־אֱלִישָׁע֒ וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו הֲיָדַ֕עְתָּ כִּ֣י הַיּ֗וֹם יְהוָ֛ה לֹקֵ֥חַ אֶת־אֲדֹנֶ֖יךָ מֵעַ֣ל רֹאשֶׁ֑ךָ וַיֹּ֛אמֶר גַּם־אֲנִ֥י יָדַ֖עְתִּי הֶחֱשֽׁוּ׃
(3) Disciples of the prophets at Bethel came out to Elisha and said to him, “Do you know that the LORD will take your master away from you today?” He replied, “I know it, too; be silent.”
(כז) וַיְצַ֨ו מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֜וּר לֵאמֹ֗ר הֹלִ֤יכוּ שָׁ֙מָּה֙ אֶחָ֤ד מֵהַכֹּֽהֲנִים֙ אֲשֶׁ֣ר הִגְלִיתֶ֣ם מִשָּׁ֔ם וְיֵלְכ֖וּ וְיֵ֣שְׁבוּ שָׁ֑ם וְיֹרֵ֕ם אֶת־מִשְׁפַּ֖ט אֱלֹהֵ֥י הָאָֽרֶץ׃
(27) The king of Assyria gave an order: “Send there one of the priests whom you have deported; let him go and dwell there, and let him teach them the practices of the God of the land.”
(כח) וַיָּבֹ֞א אֶחָ֣ד מֵהַכֹּהֲנִ֗ים אֲשֶׁ֤ר הִגְלוּ֙ מִשֹּׁ֣מְר֔וֹן וַיֵּ֖שֶׁב בְּבֵֽית־אֵ֑ל וַֽיְהִי֙ מוֹרֶ֣ה אֹתָ֔ם אֵ֖יךְ יִֽירְא֥וּ אֶת־יְהוָֽה׃
(28) So one of the priests whom they had exiled from Samaria came and settled in Bethel; he taught them how to worship the LORD.
(כט) וַיִּהְי֣וּ עֹשִׂ֔ים גּ֥וֹי גּ֖וֹי אֱלֹהָ֑יו וַיַּנִּ֣יחוּ ׀ בְּבֵ֣ית הַבָּמ֗וֹת אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ הַשֹּׁ֣מְרֹנִ֔ים גּ֥וֹי גּוֹי֙ בְּעָ֣רֵיהֶ֔ם אֲשֶׁ֛ר הֵ֥ם יֹשְׁבִ֖ים שָֽׁם׃
(29) However, each nation continued to make its own gods and to set them up in the cult places which had been made by the people of Samaria; each nation [set them up] in the towns in which it lived.
(ל) וְאַנְשֵׁ֣י בָבֶ֗ל עָשׂוּ֙ אֶת־סֻכּ֣וֹת בְּנ֔וֹת וְאַנְשֵׁי־כ֔וּת עָשׂ֖וּ אֶת־נֵֽרְגַ֑ל וְאַנְשֵׁ֥י חֲמָ֖ת עָשׂ֥וּ אֶת־אֲשִׁימָֽא׃
(30) The Babylonians made Succoth-benoth, and the men of Cuth made Nergal, and the men of Hamath made Ashima,
(יז) וַיִּשְׁלַ֣ח מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֡וּר אֶת־תַּרְתָּ֥ן וְאֶת־רַב־סָרִ֣יס ׀ וְאֶת־רַב־שָׁקֵ֨ה מִן־לָכִ֜ישׁ אֶל־הַמֶּ֧לֶךְ חִזְקִיָּ֛הוּ בְּחֵ֥יל כָּבֵ֖ד יְרוּשָׁלִָ֑ם וַֽיַּעֲלוּ֙ וַיָּבֹ֣אוּ יְרוּשָׁלִַ֔ם וַיַּעֲל֣וּ וַיָּבֹ֗אוּ וַיַּֽעַמְדוּ֙ בִּתְעָלַת֙ הַבְּרֵכָ֣ה הָֽעֶלְיוֹנָ֔ה אֲשֶׁ֕ר בִּמְסִלַּ֖ת שְׂדֵ֥ה כוֹבֵֽס׃
(17) But the king of Assyria sent the Tartan, the Rabsaris, and the Rabshakeh from Lachish with a large force to King Hezekiah in Jerusalem. They marched up to Jerusalem; and when they arrived, they took up a position near the conduit of the Upper Pool, by the road of the Fuller’s Field.

Yoshiyahu began to cleanse Israel of its idolatry. He was prophesied 300 years earlier to destroy the altar of Yerovam. The following texts describe his actions, but II Kings 23:4 is the ultimate proof text that BeitEl of Jacob is in the same place as Shalem, Tzion and the ancient city of Jerusalem.

(ד) וַיְצַ֣ו הַמֶּ֡לֶךְ אֶת־חִלְקִיָּהוּ֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל וְאֶת־כֹּהֲנֵ֣י הַמִּשְׁנֶה֮ וְאֶת־שֹׁמְרֵ֣י הַסַּף֒ לְהוֹצִיא֙ מֵהֵיכַ֣ל יְהוָ֔ה אֵ֣ת כָּל־הַכֵּלִ֗ים הָֽעֲשׂוּיִם֙ לַבַּ֣עַל וְלָֽאֲשֵׁרָ֔ה וּלְכֹ֖ל צְבָ֣א הַשָּׁמָ֑יִם וַֽיִּשְׂרְפֵ֞ם מִח֤וּץ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙ בְּשַׁדְמ֣וֹת קִדְר֔וֹן וְנָשָׂ֥א אֶת־עֲפָרָ֖ם בֵּֽית־אֵֽל׃

(4) Then the king ordered the high priest Hilkiah, the priests of the second rank, and the guards of the threshold to bring out of the Temple of the LORD all the objects made for Baal and Asherah and all the host of heaven. He burned them outside Jerusalem in the fields of Kidron, and he removed the ashes to Bethel.

(ו) וַיֹּצֵ֣א אֶת־הָאֲשֵׁרָה֩ מִבֵּ֨ית יְהוָ֜ה מִח֤וּץ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙ אֶל־נַ֣חַל קִדְר֔וֹן וַיִּשְׂרֹ֥ף אֹתָ֛הּ בְּנַ֥חַל קִדְר֖וֹן וַיָּ֣דֶק לְעָפָ֑ר וַיַּשְׁלֵךְ֙ אֶת־עֲפָרָ֔הּ עַל־קֶ֖בֶר בְּנֵ֥י הָעָֽם׃
(6) He brought out the [image of] Asherah from the House of the LORD to the Kidron Valley outside Jerusalem, and burned it in the Kidron Valley; he beat it to dust and scattered its dust over the burial ground of the common people.
(ח) וַיָּבֵ֤א אֶת־כָּל־הַכֹּֽהֲנִים֙ מֵעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וַיְטַמֵּ֣א אֶת־הַבָּמ֗וֹת אֲשֶׁ֤ר קִטְּרוּ־שָׁ֙מָּה֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים מִגֶּ֖בַע עַד־בְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וְנָתַ֞ץ אֶת־בָּמ֣וֹת הַשְּׁעָרִ֗ים אֲשֶׁר־פֶּ֜תַח שַׁ֤עַר יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ שַׂר־הָעִ֔יר אֲשֶֽׁר־עַל־שְׂמֹ֥אול אִ֖ישׁ בְּשַׁ֥עַר הָעִֽיר׃
(8) He brought all the priests from the towns of Judah [to Jerusalem] and defiled the shrines where the priests had been making offerings—from Geba to Beer-sheba. He also demolished the shrines of the gates, which were at the entrance of the gate of Joshua, the city prefect—which were on a person’s left [as he entered] the city gate.
(י) וְטִמֵּ֣א אֶת־הַתֹּ֔פֶת אֲשֶׁ֖ר בְּגֵ֣י בני־[בֶן־] הִנֹּ֑ם לְבִלְתִּ֗י לְהַעֲבִ֨יר אִ֜ישׁ אֶת־בְּנ֧וֹ וְאֶת־בִּתּ֛וֹ בָּאֵ֖שׁ לַמֹּֽלֶךְ׃
(10) He also defiled Topheth, which is in the Valley of Ben-hinnom, so that no one might consign his son or daughter to the fire of Molech.
(יג) וְֽאֶת־הַבָּמ֞וֹת אֲשֶׁ֣ר ׀ עַל־פְּנֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם אֲשֶׁר֮ מִימִ֣ין לְהַר־הַמַּשְׁחִית֒ אֲשֶׁ֣ר בָּ֠נָה שְׁלֹמֹ֨ה מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֜ל לְעַשְׁתֹּ֣רֶת ׀ שִׁקֻּ֣ץ צִידֹנִ֗ים וְלִכְמוֹשׁ֙ שִׁקֻּ֣ץ מוֹאָ֔ב וּלְמִלְכֹּ֖ם תּוֹעֲבַ֣ת בְּנֵֽי־עַמּ֑וֹן טִמֵּ֖א הַמֶּֽלֶךְ׃
(13) The king also defiled the shrines facing Jerusalem, to the south of the Mount of the Destroyer, which King Solomon of Israel had built for Ashtoreth, the abomination of the Sidonians, for Chemosh, the abomination of Moab, and for Milcom, the detestable thing of the Ammonites.
(יד) וְשִׁבַּר֙ אֶת־הַמַּצֵּב֔וֹת וַיִּכְרֹ֖ת אֶת־הָאֲשֵׁרִ֑ים וַיְמַלֵּ֥א אֶת־מְקוֹמָ֖ם עַצְמ֥וֹת אָדָֽם׃
(14) He shattered their pillars and cut down their sacred posts and covered their sites with human bones.

(טו) וְגַ֨ם אֶת־הַמִּזְבֵּ֜חַ אֲשֶׁ֣ר בְּבֵֽית־אֵ֗ל הַבָּמָה֙ אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה יָרָבְעָ֤ם בֶּן־נְבָט֙ אֲשֶׁ֣ר הֶחֱטִ֣יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל גַּ֣ם אֶת־הַמִּזְבֵּ֧חַ הַה֛וּא וְאֶת־הַבָּמָ֖ה נָתָ֑ץ וַיִּשְׂרֹ֧ף אֶת־הַבָּמָ֛ה הֵדַ֥ק לְעָפָ֖ר וְשָׂרַ֥ף אֲשֵׁרָֽה׃

(15) As for the altar in Bethel [and] the shrine made by Jeroboam son of Nebat who caused Israel to sin—that altar, too, and the shrine as well, he tore down. He burned down the shrine and beat it to dust, and he burned the sacred post.

(טז) וַיִּ֣פֶן יֹאשִׁיָּ֗הוּ וַיַּ֨רְא אֶת־הַקְּבָרִ֤ים אֲשֶׁר־שָׁם֙ בָּהָ֔ר וַיִּשְׁלַ֗ח וַיִּקַּ֤ח אֶת־הָֽעֲצָמוֹת֙ מִן־הַקְּבָרִ֔ים וַיִּשְׂרֹ֥ף עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ וַֽיְטַמְּאֵ֑הוּ כִּדְבַ֣ר יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֤ר קָרָא֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֣ר קָרָ֔א אֶת־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

(16) Josiah turned and saw the graves that were there on the hill; and he had the bones taken out of the graves and burned on the altar. Thus he defiled it, in fulfillment of the word of the LORD foretold by the man of God who foretold these happenings.

(יז) וַיֹּ֕אמֶר מָ֚ה הַצִּיּ֣וּן הַלָּ֔ז אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֣י רֹאֶ֑ה וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו אַנְשֵׁ֣י הָעִ֗יר הַקֶּ֤בֶר אִישׁ־הָֽאֱלֹהִים֙ אֲשֶׁר־בָּ֣א מִֽיהוּדָ֔ה וַיִּקְרָ֗א אֶת־הַדְּבָרִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔יתָ עַ֖ל הַמִּזְבַּ֥ח בֵּֽית־אֵֽל׃

(17) He asked, “What is the marker I see there?” And the men of the town replied, “That is the grave of the man of God who came from Judah and foretold these things that you have done to the altar of Bethel.”

כי אם בית אלהים. אָ"רַ אֶלְעָזָר בְּשֵׁם רַבִּי יוֹסֵי בֶּן זִמְרָא, הַסֻּלָּם הַזֶּה עוֹמֵד בִּבְאֵר שֶׁבַע וְאֶמְצַע שִׁפּוּעוֹ מַגִּיעַ כְּנֶגֶד בֵּית הַמִּקְדָשׁ, שֶׁבְּאֵר שֶׁבַע עוֹמֵד בִּדְרוֹמָהּ שֶׁל יְהוּדָה, וִירוּשָׁלַיִם בִּצְפוֹנָהּ, בַּגְּבוּל שֶׁבֵּין יְהוּדָה וּבִנְיָמִין, וּבֵית אֵל הָיָה בַּצָּפוֹן שֶׁל נַחֲלַת בִּנְיָמִין, בַּגְּבוּל שֶׁבֵּין בִּנְיָמִין וּבֵין בְּנֵי יוֹסֵף; נִמְצָא סֻלָּם שֶׁרַגְלָיו בִּבְאֵר שֶׁבַע וְרֹאשׁוֹ בְּבֵית אֵל מַגִּיעַ אֶמְצַע שִׁפּוּעוֹ נֶגֶד יְרוּשָׁלַיִם; וּכְלַפֵּי שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁאָמַר הַקָּבָּ"ה צַדִּיק זֶה בָּא לְבֵית מְלוֹנִי וְיִפָּטֵר בְּלֹא לִינָה, וְאָמְרוּ יַעֲקֹב קְרָאָהּ לִירוּשָׁלַיִם בֵּית אֵל וְזוֹ לוּז הִיא וְלֹא יְרוּשָׁלַיִם, וּמֵהֵיכָן לָמְדוּ לוֹמַר כֵּן? אֲנִי אוֹמֵר שֶׁנֶּעֱקַר הַר הַמּוֹרִיָה וּבָא לְכָאן, וְזוֹ הִיא קְפִיצַת הָאָרֶץ הָאֲמוּרָה בִּשְׁחִיטַת חֻלִּין, שֶׁבָּא בֵּית הַמִּקְדָשׁ לִקְרָאתוֹ עַד בֵּית אֵל, וְזֶהוּ וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם. וְאִם תֹּאמַר כְּשֶׁעָבַר יַעֲקֹב עַל בֵּית הַמִּקְדָשׁ, מַדּוּעַ לֹא עִכְּבוֹ שָׁם? אִיהוּ לָא יְהַב לִבֵּיהּ לְהִתְפַּלֵּל בַּמָּקוֹם שֶׁהִתְפַּלְּלוּ אֲבוֹתָיו, וּמִן הַשָּׁמַיִם יְעַכְּבוּהוּ? אִיהוּ עַד חָרָן אֲזַל, כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק גִּיד הַנָּשֶׁה; וּקְרָא מוֹכִיחַ וַיֵּלֶךְ חָרָנָה; כִּי מְטָא לְחָרָן אָמַר, אֶפְשָׁר שֶׁעָבַרְתִּי עַל מָקוֹם שֶׁהִתְפַּלְּלוּ אֲבוֹתַי וְלֹא הִתְפַּלַּלְתִּי בּוֹ? יְהַב דַּעְתֵּיהּ לְמֶהֱדַר וְחָזַר עַד בֵּית אֵל וְקָפְצָה לוֹ הָאָרֶץ. הַאי בֵּית אֵל לֹא הַסָּמוּךְ לָעַי אֶלָּא לִירוּשָׁלַיִם, וְעַל שֵׁם יִהְיֶה בֵּית אֱלֹהִים קְרָאוֹ בֵּית אֵל, וְהוּא הַר הַמּוֹרִיָה שֶׁהִתְפַּלֵּל בּוֹ אַבְרָהָם, וְהוּא שָׂדֶה שֶׁהִתְפַּלֵּל בּוֹ יִצְחָק, כְּדִכְתִיב לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה; דְּהָכִי אָמְרִינַן בִּפְסָחִים "אֶל הַר ד' וְאֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב" – מַאי שְׁנָא יַעֲקֹב? אֶלָּא לֹא כְּאַבְרָהָם שֶׁקְּרָאוֹ הַר, דִּכְתִיב בְּהַר ד' יֵרָאֶה, וְלֹא כְּיִצְחָק שֶׁקְּרָאוֹ שָׂדֶה, דִּכְתִיב לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה, אֶלָּא כְּיַעֲקֹב שֶׁקְּרָאוֹ בַּיִת (עַ"כַּ פֵּרַשִׁ"י מְדֻיָּק):
כי אם בית אלהים THIS IS NONE OTHER THAN THE HOUSE OF GOD —R. Eleazar said in the name of R. José the son of Zimra: “This ladder stood in Beersheba and [the middle of]) its slope reached opposite the Temple” (Genesis Rabbah 69:7). For Beersheba is situated in the South of Judah, Jerusalem in the North of it on the boundary between Judah and Benjamin and Bethel in the North of Benjamin’s territory, on the border between the land of Benjamin and that of the children of Joseph. It follows, therefore, that a ladder whose foot is in Beersheba and whose top is in Bethel has the middle of its slope reaching opposite Jerusalem. Now as regards what our Rabbis stated (Chullin 91b) that the Holy One, blessed be He, said, “This righteous man has came to the place where I dwell (i.e., the Temple at Jerusalem, whilst from here it is evident that he had come to Luz) and shall he depart without staying here over night?”, and with regard to what they also said, (Pesachim 88a) “Jacob gave the name Bethel to Jerusalem”, whereas this place which he called Bethel was Luz and not Jerusalem, whence did they learn to make this statement (which implies that Luz is identical with Jerusalem)? I say that Mount Moriah was forcibly removed from its locality and came hither (to Luz), and that this is what is meant by the “shrinking” of the ground that is mentioned in the Treatise (Chullin 91b) — that the site of the Temple came towards him (Jacob) as far as Bethel and this too is what is meant by ויפגע במקום, “he lighted upon the place” (i.e., he “met” the place, as two people meet who are moving towards each other; cf. Rashi on Genesis 5:11). Now, since Jacob’s route must have been from Beersheba to Jerusalem and thence to Luz and Haran and consequently when he reached Luz he had passed Jerusalem, if you should ask, “When Jacob passed the Temple why did He not make him stop there?” — If it never entered his mind to pray at the spot where his fathers had prayed should Heaven force him to stop there to do so? Really he had reached as far as Haran as we say in the Chapter גיד הנשה (Chullin 91b), and Scripture itself proves this since it states, “And he went to Haran”. When he arrived at Haran he said, “Is it possible that I have passed the place where my fathers prayed without myself praying there?” He decided to return and got as far as Bethel where the ground "shrank” for him. This Bethel is not the Bethel that is near Ai (cf. Genesis 12:8) but that which is near Jerusalem, and because he said of it, “It shall be the House of God”, he called it Bethel. This, too, is Mount Moriah, where Abraham prayed, and it is also the field in which Isaac offered prayer as it is written, “[Isaac went out] to meditate (i. e., to pray; cf. Genesis 24:63) in the field”. Thus, too, do we read in the Treatise (Pesachim 88a) in a comment on the verse Micah 4:2: “[O come ye and let us go up] to the mountain of the Lord (i.e. the mountain upon which the Temple is built) and to the house of the God of Jacob”. What particular reason is there for mentioning Jacob? But the text calls the Temple not as Abraham did who called it a mount, and not as Isaac did, who called it a field, but as Jacob did who called it Beth[el]—the House of God. (To here from “This Bethel” is to be found in a certain correct Rashi-text)

(יז) וַיִּירָא֙ וַיֹּאמַ֔ר מַה־נּוֹרָ֖א הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה אֵ֣ין זֶ֗ה כִּ֚י אִם־בֵּ֣ית אֱלֹהִ֔ים וְזֶ֖ה שַׁ֥עַר הַשָּׁמָֽיִם׃

(17) Shaken, he said, “How awesome is this place! This is none other than the abode of God, and that is the gateway to heaven.”