אמא אדמה
1א
הדף מאת: מערכת מדרשת / אתר מדרשת
2ב
מגילת רות נפתחת בשיבתה של נעמי 'ריקה' משדה מואב לבית לחם ומסתיימת עם שמחתן של נשות השכונה - "בן יולד לנעמי". דף לימוד קצר זה מציע להתבונן על הלידה של עובד, ועל לידתו העתידית של המשיח מזרעו של דוד, ולבדוק את הקשר בין לידה (כל לידה?) לגאולה (של היחיד או של החברה.) המוקד המרכזי של דף הלימוד הוא יצירת אמנות מיוחדת שנעשתה עבור 'מדרשת' לתערוכת שבועות - "שיבה. אדמה. מלוכה. שבעה יוצרים ומגילת רות"
3 ג
רינת גלבוע, איור מיוחד למדרשת, 2013

© כל הזכויות שמורות למאיירת ולמדרשת
4ד
לידת הגאולה, הרב מנחם ברוד מתוך עלון "שיחת השבוע"
עניין הלידה בכללותו דורש הסבר. מדוע שמחים על הלידה, והלוא לכאורה הלידה היא ירידה גדולה קודם לכן היה העובר במעי אימו, וחז"ל (נדה ל,ב) מתארים את מצבו העילאי, כאשר "מלמדין אותו כל התורה כולה". לפני הלידה הנשמה שלמה בתכלית, ולא יכולים להיות בה פגמים, ואילו אחרי הלידה האדם עלול להיכשל הן באי-עשייה מתאימה בקו של 'עשה טוב', הן בעשיית דברים שהם בגדר 'סור מרע'. ואם-כן, על מה השמחה?
5ה
דיון
מגילת רות מסתיימת בלידתו של עובד, בנם של רות ובועז, שבגינו נאמר 'בן יולד לנעמי' (מגילת רות, פרק ד' פסוק יז).
  • איך אתם מבינים את תפקידה של הלידה בסיומה של המגילה?
  • האם משמעות זו נכונה רק למגילה או שמא היא מאפיינת הריון ולידה בכלל?
  • על מה לדעתכם השמחה?
  • איך אתם מבינים את הקשר בין גוף לרוח שקשורים להריון וללידה?
  • מה מבטאת יצירתה של האמנית רינת גלבוע בשאלת ההריון והלידה? האם היא רואה בכל לידה שמחה - גם אם לא ייוולד בה משיח?
  • האם יש לדעתכם קשר בין הלידה לבין הגאולה הנרמזת בסוף המגילה, כאשר מתברר כי מעובד יוולד גם דוד המלך, שמזרעו, ע"פ האמונה, יוולד המשיח?
7ז
דף מספר 2 בסדרה יוצרים ומגילת רות, דפים נוספים בסדרה:
1 3 4 5 6 7 8 9