דרך חדשה
הדף מאת: אפרת אמית-ליבוביץ, תוכנית בארי / מכון שלום הרטמן
שנה חדשה מביאה עמה הזדמנות להתחלה חדשה. לכולנו שאיפות, מטרות ורצונות לקראת השנה החדשה, ויחד עמם גם חששות, תהיות וספקות. בשיעור זה נדבר על ראש השנה כעל נקודת הפתיחה לדרך חדשה, למסע שאותו מלווים מצד אחד הלקחים והמסקנות מהדרכים שבהן כבר צעדנו, ומצד אחר היעדים והמטרות שאליהם אנו שואפים.
דף משימה
דיון
איזה יעד ברצונך להשיג בשנה זו? ___________________________________________________

אילו תחנות עליך לעבור בדרך להשגת יעד זה?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

האם הדרך שעליך לעשות להשגת היעד צפויה להיות קשה או קלה? הסבר/ הסבירי

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

את מי היית רוצה לפגוש בדרך?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

מי יכול לעזור לך בדרכך?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

מה חשוב יותר בעיניך? השגת היעד, או הדרך אליו? נמק/י

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
דף מקורות:
מתוך: ש"י עגנון, ימים נוראים, הוצאת שוקן , עמ' כז-כח
פעם אחת אמר רבנו, ר' חיים מצאנז, משל:

אדם תועה* כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי דרך נכונה.

פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו.

באה שמחה גדולה בלבו, עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה.

כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו: אחי, אמור לי היכן הדרך הנכונה? זה כמה ימים אני תועה.

אמר לו: אחי, אף אני איני יודע, שאף אני תועה כאן כבר כמה ימים, אלא אומר לך בדרך שהלכתי אני, יכול לומר לך, שבדרך זו תועים. ועכשיו נחפש דרך חדשה.

כן אנחנו, דבר זה אני יכול לומר לכם, שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת, שבדרך זו תועים. אלא עכשיו נחפש דרך חדשה.
© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן


הסברים
  • תועה – משוטט אגב חיפוש הדרך, הולך לכאן ולכאן בלי ידיעת הכיוון הנכון (מילון אבן שושן)
דיון
לפניכם משל של רבי חיים מצאנז המספר על אדם שתועה בדרך.

במשל הרבה פרטים.
  • מהו הנמשל לדרך?
  • מהו הנמשל ליער?
  • מהי משמעות המפגש בין האנשים התועים?
  • האם קיימת דרך נכונה שאותה עליהם לגלות? מה משמעות החיפוש?
  • מה לדעתכם העיקר? חיפוש הדרך או מציאתה? נמקו.
  • מה מבקש רבי חיים מצאנז להעביר לחסידיו באמצעות משל זה?
קישורים לרקע והרחבה:
לאתר בארי
דף הנחיות למנחה:
דרך חדשה למורה.doc
דף מספר 6 בסדרה שיעורי חינוך לחודש תשרי, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5