"עשה לך רב" – סמכות בקהילה
הדף מאת: המדרשה באורנים / נפגשים בשביל ישראל
האם כל יחיד זקוק לרב? ומה לגבי הקהילה-- האם כל קהילה צריכה רב? מה תפקידו של הרב בקהילה? ומה סמכותו? האם יש הבדל בין השניים? ואם נחליף את "הרב" ב"מורה"? האם השתנו התפקידים???
דיון
פתיחה והסבר
דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
בכל שנה באביב, החל משנת תשס"ו (2006), יוצאים מטיילים מגילאים ומרקעים שונים למסע לאורך שביל ישראל ולעומק התרבות היהודית והישראלית.
דפי הלימוד שנוצרים במדרשה באורנים מלווים את המסע ונלמדים בתחנותיו. הם מחברים בין נופיה הפיזיים של הארץ לנופיה התרבותיים והחברתיים, ומעלים לדיון שאלות על עצמנו כחברה וכעם.
דפי הלימוד לא קשורים ישירות לתחנות המסע, החיבורים נעשים באורח טבעי וספונטני על ידי המנחים והלומדים. הלימוד יכול להיעשות כמובן בכל מקום, גם בין כתליו הסגורים של בית המדרש, אבל אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בשבילי הדעת, המחשבה והרגש; להתנסות בלימוד בחיק הטבע, בין כותלי הקַניונים והוואדיות; לחוות את השילוב שבין הארץ ותרבותה תוך כדי הליכה.
מרטין בובר, אור הגנוז – סיפורי חסידים. הוצאת שוקן, תשס"ה, עמ' 252
הצדיק והבריות
אמר רבי ישראל מרוזין: בשעה שאדם בא לבקע עץ בגרזן ומכה בו בכוח, יש שהוא מחטיא את המטרה והגרזן נתקע באדמה. כך בשעה שהצדיק מדבר לפני אנשים כדי לפתוח את לבבם לעבודת השם יתברך, והנה הם אינם משגיחים בזה, אלא מתפעלים מחריפות הדרש וחוכמתו.
דיון
  • מה תפקיד הצדיק לפי רבי ישראל מרוז'ין, ומה התפקיד שהקהילה נותנת לו?
  • מה נותן לצדיק את סמכותו? ומה הביקורת של הסיפור על כך<
יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר, עֲשֵׂה לְךָ רַב, וּקְנֵה לְךָ חָבֵר, וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת:
Joshua ben Perahiah and Nittai the Arbelite received [the oral tradition] from them. Joshua ben Perahiah used to say: appoint for thyself a teacher, and acquire for thyself a companion and judge all men with the scale weighted in his favor.
דיון
  • מדוע לדעתכם חבר יש לקנות, ורב "לעשות"?
  • איזו אחריות יש לאדם (הנמען של המשנה) בקביעת הרב? האם אתם מסכימים עם קביעה זו?
  • מהי הסמכות שיש לרב לעומת החבר לעומת הנמען?
אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו דברי תורה כעץ, שנאמר "עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ" (משלי ג, יח), לומר לך: מה עץ קטן מדליק את הגדול - אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדים את הגדולים.
והיינו דאמר רבי חנינא: הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak said: Why are Torah matters likened to a tree, as it is stated: “It is a tree of life to them who lay hold upon it” (Proverbs 3:18)? This verse comes to tell you that just as a small piece of wood can ignite a large piece, so too, minor Torah scholars can sharpen great Torah scholars and enable them to advance in their studies. And this is what Rabbi Ḥanina said: I have learned much from my teachers and even more from my friends, but from my students I have learned more than from all of them.
דיון
  • מה תפקידו של רב לפי מדרש תלמודי זה?
  • האם הייתם רוצים "לעשות לכם" או יש לכם רב שכזה?
אריאל הירשפלד, מתוך "זמן נדידת הציפורים", "הארץ" 31.10.07
רוב האנשים למדו בבית הספר בעיקר לבוז לכל מה שנלמד בו ולשכוח אותו מהר ככל האפשר. אבל מי שלמד בכיתה א' אצל לאה תמרי מפרדס חנה חושב אחרת. מה שנלמד בכיתתה היה חשוב מאוד ומשובב נפש כאחד, ממש כנחליאלי, ובעיקר: הוא היה נכון כמוהו. בכיתה א' למדנו את הדברים הנכונים הגדולים, שהצטברו יחד לדבר הנכון הגדול שנלמד בכיתה ב' - התורה. והדרך משם לתורות האחרות הנלמדות לאורך השנים היא בהירה ופתוחה. ומשהו בנדוד הציפורים נקשר אז לעצם הלימוד. ולפני הכל - כי ללומד צומחות כנפיים. הלימוד הוא יותר ממסע. הוא נדידה. וכמו אצל הציפורים - הוא חרות בחיים עצמם והוא מוביל למקום שהוא שלך מטבע היותך, המקום השני, כי היית קופא מקור אילו היית נשאר במקום האחד. ויש בו תלאות, כמו בנדוד הציפורים, ולא תמיד מצליחים להמריא גבוה מספיק כדי לחצות את הרכסים הגבוהים ורוח נגדית חזקה משיבה אותך חזרה. אבל אתה מוכרח וממריא עם כנפיך הקטנות. לא ייאמן כמה קטן אתה מול העולם, ובכל זאת - אתה עף. ומשהו מוביל אותך; משהו שאינו ידיעה מנוסחת או מפות או מצפן.

© כל הזכויות שמורות ל
www.haaretz.co.il
דיון
  • איזו פרשנות ניתן לראות בדבריו של הירשפלד למושג "עשה לך רב"?
  • במה זה דומה ובמה זה שונה מרב בקהילה?
  • מה בין רב במובן של מורה / מחנך, לרב של קהילה?
קישורים לרקע והרחבה:
נפגשים בשביל ישראל
דף מספר 4 בסדרה נפגשים בשביל ישראל תשע"ג- שבוע שביעי, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3