קושיות
הדף מאת: תכנית בארי / מכון שלום הרטמן
שיעור לפסח על הפיוט 'מה נשתנה' מתוך ההגדה. קריאה לעומק של המילים המוכרות וניסיון להבין מה עומד מאחוריהן. הבנת חשיבותן של השאלות בליל הסדר ואת היותן פתח לקשר ודיאלוג. השיעור מתאים במיוחד לשיעורי מחנך בכיתה ז.
מתוך ההגדה של פסח
מוזגין כוס שני וכאן הבן שואל:

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור

שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבים ובין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין
דיון
  • כמה שאלות יש במקור שלפניכם?
  • הוסיפו סימני פיסוק למקור באופן שיבטא את דעתכם
  • מה שואלות השאלות? על מה הן מצביעות?
  • האם הקושיות מתאימות לימינו?
  • במרוצת הדורות חלו שינויים בקושיות, כיצד כדאי לדעתכם לשנות את הקושיות היום?
קישורים לרקע והרחבה:
אתר תכנית 'בארי'
דף הנחיות למנחה:
פסח 1 קושיות.rtf
דף מספר 1 בסדרה שיעורי חינוך לפסח, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5 6