עוגנים לתכנון שבת קהילתית
הדף מאת: רוקמים שבת ישראלית / מרקם
זהו הדף הפותח את שער השבתות הקהילתיות. ניתן להשתמש בו כבסיס לבחינת לו"זים ספציפיים (המתוארים בדפי פעילות אחרים), או כסיכום להם.
"שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 10
יציאה משותפת לשבת מעורבת
יציאה לשבת שלמה של כל הקהילה ביחד מזמנת פוטנציאל לפרק זמן משמעותי של מפגש בין חברי הקהילה, כאשר אנו משוחררים מרבים מאילוצי היום-יום. זמן כזה מפגיש את בני כל הגילאים, ומאפשר פעילויות מסוימות של משפחות שלמות ביחד, וגם פעילויות אחרות לפי שכבות גיל.
זו הזדמנות לצאת מהאזור המוכר, ולפעמים שינוי האווירה מאפשר לנו לפגוש גם את עצמנו וגם את האחרים מכיוונים חדשים ומרעננים. לרוב יציאה משותפת כזו מותירה רושם חווייתי עז על המשתתפים בה.
בחירה זו כרוכה כמובן בהיערכות לוגיסטית ותוכנית, והאינטנסיביות של שבת שלמה מהווה בו-זמנית הזדמנות וגם אתגר.
*
במבט על מסורת השבתות הקהילתיות הנהוגות בקהילות מרק"ם, ניתן להצביע על מבנה כללי שסביבו עושות הקהילות וריאציות בהתאם להעדפותיהן ולצרכיהן. בקהילה מעורבת, הכוללת גם שומרי שבת כהלכתה, שבת כזו מאורגנת לרוב סביב עוגני זמני השבת ההלכתיים של כניסת שבת, זמני תפילות, סעודות וצאת שבת, כאשר מעבר אליהם, ביניהם ומסביבם מייצרים תוכנית עשירה ומגוונת.
להלן מתואר המבנה הכללי, ובדפים אחרים תמצאו דוגמאות ספציפיות שמעיון בהן תוכלו לראות הן את הדומה והן את השונה בין הקהילות.
למקור השלם
"שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 10
יום שישי וליל שבת
בוקר-צהריים: ניתן לנצל זמן זה לטיול
אחה"צ מוקדמים: הגעה והתארגנות במקום השהייה
לקראת זמן כניסת שבת: ניתן להתכנס טרם כניסת השבת לפעילות קהילתית
כניסת שבת: קבלת שבת, תפילת ערבית
ערב: קידוש וארוחת ערב
ערב מאוחר: פעילות קהילתית / משבצת תוכן
למקור השלם
"שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 10
שבת
בוקר: מספר מתחמים במקביל: תפילה וקריאה בתורה, ארוחת בוקר, הפעלות לילדים
בוקר מאוחר: קידוש וארוחת בוקר
אחרי הקידוש: משבצת תוכן / סיור
צהריים: ארוחת צהריים
אחה"צ: מנוחה / טיול / משבצת תוכן
בין ערביים: סעודה שלישית, משבצת תוכן
ערב: הבדלה, התארגנויות ונסיעה הביתה. ניתן לקיים פעילות נוספת אחרי צאת שבת וטרם העזיבה.
למקור השלם
דף מספר 1 בסדרה פעילויות שבת קהילתיות - יציאה משותפת, דפים נוספים בסדרה:
2 3 4 5 6 7