"לא תבואי שישי-שבת": חמישי-שישי קהילתי
הדף מאת: רוקמים שבת ישראלית / מרקם
דף זה מביא מודלים של פעילות קהילתית המתקיימת מחוץ לתחומי הקהילה בזיקה לשבת, אך לא בשבת עצמה.
"שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 19
חמישישי קהילתי
יש קהילות הבוחרות לצאת ולקיים לפעילות מחוץ לקהילה הכוללת לינה, אך לא לעשות זאת בשבת, ועם זאת לקיים זאת עם זיקה כלשהי לשבת. דוגמה לפעילות כזו היא יציאה לחמישי-שישי ("חמשוש"). לפעילות מסוג זה מספר יתרונות:
 • משיגה רבות מהמטרות של פעילות קהילתית אינטנסיבית במקום המרוחק מחיי היום-יום.
 • נחסכת ההתמודדות עם המורכבות של קיום שבת קהילתית שחלק מחבריה מקיימים אורח חיים הלכתי, וחלקם לא.
 • הפעילות מקיימת זיקה לשבת בצורה של "קבלת שבת" הנערכת בשישי בבוקר לפני החזרה הביתה.


 • למקור השלם
  קהילת 'יחד' מודיעין, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 19
  חמשוש - יחד מודיעין
  למקור השלם
  דף מספר 3 בסדרה פעילויות שבת קהילתיות - יציאה משותפת, דפים נוספים בסדרה:
  1 2 4 5 6 7