שבתות קונספט
הדף מאת: רוקמים שבת ישראלית / מרקם
"שבתות קונספט" היא כותרת כללית לשבתות שבהן עושים מספר פעילויות משותפות בקהילה, ושהן שונות מפעילויות השבת הרגילות בה. להבדיל משבתות קהילתיות שלמות שמתקיימות מחוץ לתחומי הקהילה (ראו סדרת דפים נפרדת בנושא), כאן חברי הקהילה נמצאים בבתיהם, אך מוזמנים להגיע להשתתף בכמה פעילויות מיוחדות. בכך יש הזדמנות להגיע לציבור שאינו לוקח חלק בפעילויות השבת השגרתיות, וכן לתת גיוון לאלו שכן משתתפים בהן.
"שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 13
שבתות קונספט - כללי
חלק מהמטרות שאותן משיגים ביציאה לשבת שלמה (ראו סדרת הדפים בנושא) ניתנות להשגה גם באמצעות קיום "שבת קונספט" המתקיימת בתוך הקהילה עצמה. שבתות אלו כוללות מספר פעילויות בזמנים שונים בשבת הקשורות זו לזו סביב נושא מארגן כלשהו, ומאפשרות לחברי הקהילה להיות בביתם ועם משפחתם ביתר הזמן, וכמובן לבחור לאילו מהפעילויות ברצונם להצטרף ולאילו לא.
מודל זה חוסך את ההכנות הלוגיסטיות (והכלכליות) של יציאה לשבת במקום אחר, ובנוסף מקטין במידת-מה את ההתמודדות ההלכתית הנובעת הן מהלכות שבת והן מהלכות כשרות (להרחבה בעניין זה ראו שער שלישי, פרק ראשון).
מודלים של "שבת קונספט" מנצלים לרוב כמה מבין משבצות הזמן הבאות:
  • שישי: בוקר-צהריים / בין ערביים (לקראת זמן כניסת שבת) / כניסת שבת / ארוחת ערב / ערב מאוחר (אחרי הסעודה)
  • שבת: בוקר / בוקר מאוחר (זמן קידוש) / בין הקידוש לארוחת צהריים / אחה"צ / בין ערביים (סביב סעודה שלישית) / מוצ"ש
למקור השלם
קהילת אלון, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 13
שבת סבא וסבתא לכבוד ט"ו בשבט - קהילת אלון
למקור השלם
קהילת 'קשת' זכרון יעקב, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 14
שבת קהילתית "נח" - 'קשת' זכרון יעקב
למקור השלם
קהילת אלון, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 15
זו ילדותי השלישית - שבת סבא וסבתא לכבוד יום המשפחה - קהילת אלון
למקור השלם
קהילת נופי פרת, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 16
שבת קהילה - נופי פרת
למקור השלם
קהילת תקוע, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 18
שבתרבות חנוכה בנושא 'האור שבקול' - קהילת תקוע
למקור השלם
קהילת אלון, בתוך "שַבָּת אחים גם יחד: רוקמים שבת ישראלית, אסופת פעילויות שבת בקהילות מעורבות", מרק"ם (בעריכת רגב בן דוד), עמ' 17
שבתרבות אלון - מסעות
למקור השלם
דיון
"מה נשתנתה השבת הזאת?"
"שבת קונספט" מתקיימת במקום חייה הרגיל של הקהילה, אך היא שונה משגרת השבתות.
  • מה נדרש כדי להגיע גם לציבור שאינו שותף בפעילויות השבת הרגילות?
  • איזה סוג גיוון נדרש לציבור שכן שותף לפעילויות השבת השגרתיות?
דף מספר 2 בסדרה פעילויות שבת קהילתיות - יציאה משותפת, דפים נוספים בסדרה:
1 3 4 5 6 7