ASBI Parsha Class #26: Bava Metzia 86a and Parshat Tazria-Metzora

TANAKH SOURCES:

(א) וַיְדַבֵּ֣ר יְהֹוָ֔ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃ (ב) אָדָ֗ם כִּֽי־יִהְיֶ֤ה בְעוֹר־בְּשָׂרוֹ֙ שְׂאֵ֤ת אֽוֹ־סַפַּ֙חַת֙ א֣וֹ בַהֶ֔רֶת וְהָיָ֥ה בְעוֹר־בְּשָׂר֖וֹ לְנֶ֣גַע צָרָ֑עַת וְהוּבָא֙ אֶל־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן א֛וֹ אֶל־אַחַ֥ד מִבָּנָ֖יו הַכֹּהֲנִֽים׃ (ג) וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֣ן אֶת־הַנֶּ֣גַע בְּעֽוֹר־הַ֠בָּשָׂ֠ר וְשֵׂעָ֨ר בַּנֶּ֜גַע הָפַ֣ךְ ׀ לָבָ֗ן וּמַרְאֵ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ עָמֹק֙ מֵע֣וֹר בְּשָׂר֔וֹ נֶ֥גַע צָרַ֖עַת ה֑וּא וְרָאָ֥הוּ הַכֹּהֵ֖ן וְטִמֵּ֥א אֹתֽוֹ׃ (ד) וְאִם־בַּהֶ֩רֶת֩ לְבָנָ֨ה הִ֜וא בְּע֣וֹר בְּשָׂר֗וֹ וְעָמֹק֙ אֵין־מַרְאֶ֣הָ מִן־הָע֔וֹר וּשְׂעָרָ֖הֿ לֹא־הָפַ֣ךְ לָבָ֑ן וְהִסְגִּ֧יר הַכֹּהֵ֛ן אֶת־הַנֶּ֖גַע שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃ (ה) וְרָאָ֣הוּ הַכֹּהֵן֮ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִי֒ וְהִנֵּ֤ה הַנֶּ֙גַע֙ עָמַ֣ד בְּעֵינָ֔יו לֹֽא־פָשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בָּע֑וֹר וְהִסְגִּיר֧וֹ הַכֹּהֵ֛ן שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים שֵׁנִֽית׃ (ו) וְרָאָה֩ הַכֹּהֵ֨ן אֹת֜וֹ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִי֮ שֵׁנִית֒ וְהִנֵּה֙ כֵּהָ֣ה הַנֶּ֔גַע וְלֹא־פָשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בָּע֑וֹר וְטִהֲר֤וֹ הַכֹּהֵן֙ מִסְפַּ֣חַת הִ֔וא וְכִבֶּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָהֵֽר׃ (ז) וְאִם־פָּשֹׂ֨ה תִפְשֶׂ֤ה הַמִּסְפַּ֙חַת֙ בָּע֔וֹר אַחֲרֵ֧י הֵרָאֹת֛וֹ אֶל־הַכֹּהֵ֖ן לְטׇהֳרָת֑וֹ וְנִרְאָ֥ה שֵׁנִ֖ית אֶל־הַכֹּהֵֽן׃ (ח) וְרָאָה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה פָּשְׂתָ֥ה הַמִּסְפַּ֖חַת בָּע֑וֹר וְטִמְּא֥וֹ הַכֹּהֵ֖ן צָרַ֥עַת הִֽוא׃ {פ}
(1) יהוה spoke to Moses and Aaron, saying: (2) When a person has on the skin of the body a swelling, a rash, or a discoloration, and it develops into a scaly affection on the skin of the body, it shall be reported to Aaron the priest or to one of his sons, the priests. (3) The priest shall examine the affection on the skin of the body: if hair in the affected patch has turned white and the affection appears to be deeper than the skin of the body, it is a leprous affection; when the priest sees it, he shall pronounce the person impure. (4) But if it is a white discoloration on the skin of the body which does not appear to be deeper than the skin and the hair in it has not turned white, the priest shall isolate the affected person for seven days. (5) On the seventh day the priest shall conduct an examination, and if the affection has remained unchanged in color and the disease has not spread on the skin, the priest shall isolate that person for another seven days. (6) On the seventh day the priest shall again conduct an examination: if the affection has faded and has not spread on the skin, the priest shall pronounce the person pure. It is a rash; after washing those clothes, that person shall be pure. (7) But if the rash should spread on the skin after the person has been seen by the priest and pronounced pure, that person shall again report to the priest. (8) And if the priest sees that the rash has spread on the skin, the priest shall pronounce that person impure; it is leprosy.
  • What comes to mind when reading these passages?

GEMARA SOURCES:

אתיוהו לקמיה עייליה לאדרונא וטרקיה לבבא באנפיה בעא רחמי פרק אשיתא ערק ואזיל לאגמא הוה יתיב אגירדא דדקולא וקא גריס קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם (ויקרא יג, ב) בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור ספק הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות שדרו שליחא בתריה לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני סבר גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר בידא דמלכותא כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתא רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה לא הוו ידעי דוכתיה אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי אמרי שמע מינה התם הוא
With that guarantee, they brought Rabba bar Naḥmani before the messenger. They took him into a small vestibule [le’idrona] and closed the door before him. Rabba bar Naḥmani prayed for mercy, and the wall crumbled. He fled and went to hide in a swamp. He was sitting on the stump of a palm tree and studying Torah alone. At that moment, the Sages in the heavenly academy were disagreeing with regard to a halakha of leprosy. In general, a leprous spot includes two signs of impurity, a bright white spot and a white hair. The basic halakha is that if the snow-white leprous sore [baheret] preceded the white hair then the afflicted person is ritually impure, but if the white hair preceded the baheret, he is pure. The heavenly debate concerned a case of uncertainty as to which came first, the spot or the hair. The Holy One, Blessed be He, says: The individual is pure, but every other member of the heavenly academy says: He is impure. And they said: Who can arbitrate in this dispute? They agreed that Rabba bar Naḥmani should arbitrate, as Rabba bar Naḥmani once said: I am preeminent in the halakhot of leprosy and I am preeminent in the halakhot of ritual impurity imparted by tents. They sent a messenger from heaven after him to take his soul up to the heavenly academy, but the Angel of Death was unable to approach Rabba bar Naḥmani, as his mouth did not cease from his Torah study. In the meantime, a wind blew and howled between the branches. Rabba bar Naḥmani thought that the noise was due to an infantry battalion [gunda] about to capture him. He said: Let that man, i.e., me, die and not be given over to the hands of the government. The Angel of Death was therefore able to take his soul. As he was dying, he said in response to the dispute in heaven: It is pure; it is pure. A Divine Voice emerged from heaven and said: Happy are you, Rabba bar Naḥmani, as your body is pure and your soul left you with the word: Pure. A note [pitka] fell from heaven and landed in the academy of Pumbedita. The note read: Rabba bar Naḥmani was summoned to the heavenly academy, i.e., he has died. Abaye and Rava and all of the other Rabbis went out to tend to his burial; however, they did not know the location of his body. They went to the swamp and saw birds forming a shade and hovering over a certain spot. The Rabbis said: We can conclude from this that he is there.
  • What do you think about the nature of there being a learning academy in Heaven?
  • Why do you think this is the discussion occurirng there?

THE TAKEAWAY: THE POWER OF LEARNING AND DISAGREEING

Chaim Saiman, Halakhah pgs.2-3

What is being argued about in this academy? The mysteries of the cosmos? The answers to life's true meaning? The secrets that emerge when theology meets physics? Is this where God's ultimate purpose is revealed from the divine throne itself? Not at all....Skin? Hair? Blotches! Not only does the Academy of Heaven forgo any discussion of the cosmos, but it studies halakhah, which is nearly always translated as Jewish law....And not just any of Judaism's laws, but some of the most obscure and technical issues found in the entire rabbinic canon. The question debated at this ultimate institution of higher learning relates to the laws of tzaraat, the skin malady outlined in Leviticus 13, and commonly translated as leprosy....

One might think that in a well-functioning heavenly academy, God would be sitting on a throne teaching authoritatively, while the angels sit in rapt attention below. But the Talmud's Academy of Heaven is different, for when it comes to debating the nuances of Jewish law, the angels have the audacity to challenge God, and God treats them as equals.

The Talmud then goes one step further. God is not even the final authority. That role is instead assigned to a talmudic rabbi who must be called up to the Academy to adjudicate....

What we have seen here is surely not the only view of heaven in the Talmud, but it is a view of heaven that only the Talmud could fathom. And in a few short lines, the Talmud has told us quite a bit about how it understands both heaven and halakhah.

First, not how the natural state of halakhah is an argument about rules that have meaning regardless of whether they are used to decide a case. We can only presume that there are no mortals and certainly no lepers in heaven -- and even if there were, God certainly knows whether blotch of hair comes first. But the legal rule reflects something important beyond its applicability to a given case or controversy. That is why God and the angels debate these incredibly specific details.

The second point follows: laws is something intrinsically worthy of study -- so worthy and important that it is the central activity that takes place in heaven. To the Talmud, ultimate perfection is God and the angels arguing over the intricacies of halakhah.