Marriage I: Kiddushin קידושין

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

MARRIAGE

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה, כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה…

Prior to the giving of the Torah, a man would encounter a woman in the marketplace. If he and she would want that he marry her (lisa, from the same verb root as nissuin), he would bring her into his home and have relations with her in private and she would be his wife. Since the Torah was given, Israel were commanded that if a man wants to marry a woman, he make a kinyan of her first before witnesses, and afterwards she will be his wife …

וַיֹּ֙אמֶר֙ ה֣’ אֱלֹקים לֹא־ט֛וֹב הֱי֥וֹת הָֽאָדָ֖ם לְבַדּ֑וֹ אֶֽעֱשֶׂה־לּ֥וֹ עֵ֖זֶר כְּנֶגְדּֽוֹ:…וַיִּבֶן֩ ה֨’ אֱלֹקים אֶֽת־הַצֵּלָ֛ע אֲשֶׁר־לָקַ֥ח מִן־הָֽאָדָ֖ם לְאִשָּׁ֑ה וַיְבִאֶ֖הָ אֶל־הָֽאָדָֽם: וַיֹּאמֶר֘ הָֽאָדָם֒ זֹ֣את הַפַּ֗עַם עֶ֚צֶם מֵֽעֲצָמַ֔י וּבָשָׂ֖ר מִבְּשָׂרִ֑י לְזֹאת֙ יִקָּרֵ֣א אִשָּׁ֔ה כִּ֥י מֵאִ֖ישׁ לֻֽקֳחָה־זֹּֽאת: עַל־כֵּן֙ יַֽעֲזָב־אִ֔ישׁ אֶת־אָבִ֖יו וְאֶת־אִמּ֑וֹ וְדָבַ֣ק בְּאִשְׁתּ֔וֹ וְהָי֖וּ לְבָשָׂ֥ר אֶחָֽד:

And the Lord God said, “It is not good for the Adam to be alone. I will make him a helpmate corresponding to him…And the Lord God built up the rib that he had taken [lakach] from the Adam into a woman and he brought her to the Adam. And the Adam said, “This time is bone of my bone and flesh of my flesh. This will be called woman [isha], for from man [ish] this was taken [lukacha]. Therefore, a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife, and they become one flesh.

והיו לבשר אחד. למקום שנעשים בשר אחד

And they become one flesh. In the [physical] place that they become one flesh.

לבשר אחד – הולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד:

One flesh – The offspring is formed through the two of them, and there their flesh becomes one.

...שנקבת האדם היתה עצם מעצמיו ובשר מבשרו, ודבק בה, והיתה בחיקו כבשרו, ויחפוץ בה להיותה תמיד עמו. וכאשר היה זה באדם, הושם טבעו בתולדותיו, להיות הזכרים מהם דבקים בנשותיהם, עוזבים את אביהם ואת אמם, ורואים את נשותיהן כאלו הן עמם לבשר אחד.

…For the female of Adam was bone of his bone and flesh of his flesh, and he cleaved to her, and she was in his bosom like his flesh. And he desired her to be with him always. And as this was with Adam, his nature was placed in his descendants, that the males among them would cleave to their wives, leave their fathers and mothers, and see their wives as though they are with them as one flesh.

יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בטוב בריותיו שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו ועל כן עשה לו עזר כנגדו ועוד כי כוונת הבריאה באדם כדי לפרות ולרבות וזה אי אפשר בלא העזר ועל כן צוהו לדבק בעזר שעשה לו, לכך חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות…וכל מי ששרוי בלא אשה שרוי בלא טובה…

May God’s name be blessed, that He desires the good of His creations, for He knew that it is not good for man to be alone and, therefore, made him a helpmate corresponding to him. And further, for the intent of creating man is in order that he be fruitful and multiply and this is impossible without the helpmate. And therefore, He commanded him to cleave to the helpmate that He made for him. Therefore, a man is obligated to marry a woman in order to procreate…and whoever dwells without a wife, dwells without goodness…

א”ר [=אמר רב] עזריה בשם ר’ יהודה בר סימון כך היו אנשי דור המבול עושין היה אחד מהן לוקח לו שתים, אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש, זו שהיתה לפריה ורביה היתה יושבת כאלו אלמנה בחיי בעלה וזו שהיתה לתשמיש היה משקה כוס של עקרים שלא תלד, והיתה יושבת אצלו מקושטת כזונה.

Rav Azarya said in the name of Rav Yehuda bar Simon: Thus would the men of the generation of the flood do. One of them would marry two [women], one for procreation and one for sexual relations. The one who was for procreation would sit as though a widow during the life of her husband, and the one who was for relations, he would give her to drink a cup of roots [to induce sterility] so that she not give birth, and she would sit by him adorned like a prostitute.

…שנ[אמר] ומלאה הארץ זמה זמה היא ר’ לעזר או[מר] זה פנוי הבא על הפנויה שלא לשום אישות ר’ לעזר אומ[ר] מנין שענוש לפני מקום כבא על אשה ואמה נאמ[ר] כאן זמה ונאמ[ר] להלן ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא ר’ ליעזר בן יעקב אומ[ר] מתוך שבא על נשים הרבה ואין ידוע על אי זו מהן בא והיא שקיבלה מאנשים הרבה ואין ידוע מאי זה מהן קיבלה נמצא זה איש נושא את בתו וזה נושא את אחותו נמצא כל העולם מתמזרין לכך נאמ[ר] ומלאה הארץ זמה…

…For it is said: “and the land be filled with depravity” [Vayikra 19:29] “it is depravity” [Vayikra 20:14]. Rabbi Lazer says: This is a single man who has relations with a single woman not for the purpose of marriage. Rabbi Lazer says: Whence that he is punished before God like one who has relations with a woman and her mother? It is said here “depravity” and it is said later: “And a man who takes a woman and her mother, it is depravity.” Rabbi Lazer son of Yaakov says: Since he had relations with many women and it is not known with which of them he had relations, and she who received [for relations] many men, and it is not known from which of them she received [the seed that conceived]. The result is, this man marries his daughter and this one marries his sister. The result is, all of the world become mamzerim [offspring of forbidden relations who are very limited in whom they can marry]. Therefore, it is said: “and the land be filled with depravity.”

ASYMMETRY

Maimonides, Guide to the Perplexed, Friedlander translation 3:49

The members of a family united by common descent from the same grandfather, or even from some more distant ancestor, have towards each other a certain feeling of love, help each other, and sympathize with each other. To effect this is one of the chief purposes of the Law. Professional harlots were therefore not tolerated in Israel (Deut. xxiii. 18), because their existence would disturb the above relationship between man and man. Their children are strangers to everybody; no one knows to what family they belong; nor does any person recognize them as relatives. And this is the greatest misfortune that can befall any child or father.

כִּֽי־תִהְיֶ֨יןָ לְאִ֜ישׁ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֗ים הָאַחַ֤ת אֲהוּבָה֙ וְהָאַחַ֣ת שְׂנוּאָ֔ה וְיָֽלְדוּ־ל֣וֹ בָנִ֔ים הָאֲהוּבָ֖ה וְהַשְּׂנוּאָ֑ה וְהָיָ֛ה הַבֵּ֥ן הַבְּכֹ֖ר לַשְּׂנִיאָֽה׃

When a man has two wives, one beloved and one hated, and they, the beloved and the hated, bear him sons, and the firstborn son is the hated’s.

רבא אמר נושא אדם כמה נשים על אשתו והוא דאית ליה למיזיינינהי:

Rav said: A man may marry several wives in addition to his wife, as long as he has [enough] to support them.

רַבֵּנוּ גֵּרְשֹׁם הֶחֱרִים עַל הַנּוֹשֵׂא עַל אִשְׁתּוֹ.

Rabbeinu Gershom pronounced a ban against one who marries in addition to his [first] wife.

אִיתְּתָא לְבֵי תְרֵי לָא חַזְיָא...

A woman is not eligible for [marriage] to two [men]…

וְאֶל־אֵ֙שֶׁת֙ עֲמִֽיתְךָ֔ לֹא־תִתֵּ֥ן שְׁכׇבְתְּךָ֖ לְזָ֑רַע לְטׇמְאָה־בָֽהּ׃

And to the wife of your fellow do not give your relations for seed to defile her.

וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִנְאַף֙ אֶת־אֵ֣שֶׁת אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר יִנְאַ֖ף אֶת־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ מֽוֹת־יוּמַ֥ת הַנֹּאֵ֖ף וְהַנֹּאָֽפֶת׃

And a man who commits adultery with a married woman [eishet ish], who commits adultery with the wife of his neighbor, the adulterer and the adulteress shall surely die.

בנכרים רבי אבהו בשם ר’ אלעזר כתיב [בראשית כ ג] הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל על הבעולות הן חייבין ואינן חייבין על הארוסות…

With [regard to] non-Jews, Rabbi Abbahu in the name of Rabbi Elazar: It is written: “Behold you will die on account of this woman whom you have taken, for she is married to a husband [be’ulat ba’al]” [Bereishit 20:3]. They [non-Jews] are liable for the be’ulot [women who have had relations with a husband], and they are not liable for the arusot [women after eirusin, halachic betrothal].

EISHET ISH

וְלַֽנַּעֲרָ֙ לֹא־תַעֲשֶׂ֣ה דָבָ֔ר אֵ֥ין לַֽנַּעֲרָ֖ חֵ֣טְא מָ֑וֶת כִּ֡י כַּאֲשֶׁר֩ יָק֨וּם אִ֤ישׁ עַל־רֵעֵ֙הוּ֙ וּרְצָח֣וֹ נֶ֔פֶשׁ כֵּ֖ן הַדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃

If the man finds the betrothed young woman [ha-na’ara ha-me’orasa) in a field, and the man takes hold of her and lies with her, then solely the man that lay with her dies. And to the young woman you will not do anything. The young woman has no capital sin for as when a man arises against his neighbor and murders him, so is the matter here.

מקודשת אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה הרי היא אשת איש והבא עליה חוץ מבעלה חייב מיתת בית דין ואם רצה לגרש צריכה גט.

[A woman who is] mekudeshet, even though she did not have relations and did not enter her husband’s household, behold she is an eishet ish and anyone aside from her husband who has relations with her is liable for death by Beit Din, and if [her husband] wanted to divorce her, she would need a get [halachic bill of divorce].

כִּֽי־יִקַּ֥ח אִ֛ישׁ אִשָּׁ֖ה וּבְעָלָ֑הּ וְהָיָ֞ה אִם־לֹ֧א תִמְצָא־חֵ֣ן בְּעֵינָ֗יו כִּי־מָ֤צָא בָהּ֙ עֶרְוַ֣ת דָּבָ֔ר וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁלְּחָ֖הּ מִבֵּיתֽוֹ׃

If a man takes a woman and has relations with her, and it will be that if she does not find favor in his eyes, for he found in her a matter of erva [sexual misconduct], then he writes her a bill of severance and places it in her hand and sends her out of his house.

דכיון דקדשה אשתו היא דכתיב “כי יקח איש אשה” משעת לקיחה נקראת אשתו והך קיחה קידושין היא…

For since he has betrothed her, she is his wife, for it is written “When a man takes a woman.” From the time of taking, she is called his wife, and this taking is kiddushin.

וכל הני עריות דקורבא דידהו על ידי קידושין הוא לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין

All of these arayot [forbidden sexual relationships] of relatives, [the prohibitions] apply to them through kiddushin. It makes no difference whether from eirusin or from nissuin.

דאין לך קדושין שאין לה עליו שאר כסות ועונה

For there is no kiddushin where she has no [claim] on him for food, clothing, and ona.

חדושי הרמב”ן כתובות ז:

שהחופה והקידושין אינן נעשין בבת אחת וחצי המצוה נעשית בקידושין

Ramban Ketubot 7b

For chuppa and kiddushin are not done simultaneously, and half of the mitzva is done at kiddushin.

SANCTITY

ומאי לישנא דרבנן? דאסר לה אכ”ע [=אכולי עלמא] כהקדש

What is the language of our sages? That he prohibited her to everyone [else] like hekdesh [something sanctified to God and thus prohibited for personal use].

והרי את מקודשת לי כלומר להיות לי מקודשת לעולם בשבילי כמו (נדרים ד’ מח.) הרי הן מקודשין לשמים להיות לשמים ופשטא דמילתא מקודשת לי מיוחדת לי ומזומנת לי…

And [the formula recited by the chatan] “behold you are mekudeshet to me” means “to be mine, sanctified always for me,” as (Nedarim 48a) “Behold these are sanctified to Heaven” [means] to belong to Heaven. And the simple meaning of the expression “mekudeshet to me” is “set aside for me and available to me.”…

א”ל [=אמר ליה] רב המנונא:…אילו אמר לאשה היום את אשתי ולמחר אי את אשתי, מי נפקא בלא גט? א”ל [=אמר ליה] רבא:…קדושת הגוף לא פקעה בכדי…

Rav Himnuna said to him: If he said to a woman, ‘Today you are my wife and tomorrow you are not my wife,’ can she go out [of the marriage] without a get [halachic bill of divorce]? Rava said to him…kedushat ha-guf [inherent sanctity] is not undone with nothing…

רבנית ד”ר חנה פרידמן, “הרהורי כלולות”. גלויה, 5.11.20

החתן… מקדש אותה לו, על ידי הפיכתה למישהי משמעותית ובלעדית, תוך הזמנת הא-ל כעד ושותף לאינטימיות הנבנית ביניהם. מעכשיו אין החיבור בין החתן והכלה נתפס רק כסידור נוח בין המינים, כבסיס להורות אחראית ויציבה למען הדורות הבאים. המונח קידושין שנזרק פנימה מוביל למקומות אחרים, מקודשים; כשם שהשבת היא הזמן הקדוש וירושלים היא המקום הקדוש- נישואין הם היחסים המקודשים בין בני אדם.

Rabbanit Dr. Chana Friedman, “Bridal Reflections.” Geluya 11.5.20

The groom…sanctifies [mekadesh] her to him by transforming her into someone significant and exclusive, while inviting God as witness and partner to the intimacy being built between them. From this point, the connection between the groom and the bride is not conceived merely as a convenient arrangement between the sexes, as a basis for responsible and stable parenting for the sake of future generations. Throwing in the term kiddushin leads to other, sanctified, places; just as Shabbat is the sacred time and Yerushalayim is the sacred place, marriage is the sacred relationship between people.

THE PROCEDURE

…קידושי אשה דכתיב כי יקח איש אשה ובעלה וגמר קיחה קיחה משדה עפרון ותנן בית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה

Kiddushin of a woman, for it is written, “When a man takes a woman and has relations with her,” and we derive [the meaning of] “taking” [with regard to kiddushin by drawing a verbal analogy with the word] “taking” from the field of Efron. And we learn in the Mishna: “Beit Hillel say with a peruta [coin of minimum value] or with [something] of equivalent value to a peruta.

והא לא גמרינן אשה משדה כלל אלא קיחה שכתוב באשה הוא דגמרינן שהוא לשון כסף, ומעולם לא הוקשה אשה לשדה כלל…

For we do not derive [the halacha regarding] a woman from [that of] a field at all. Rather, we derive that the “taking” written regarding a woman is a term [referring to] money, and a woman was never compared to a field at all…

האשה מתקדשת בדינר ובשוה דינר כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה

The woman becomes betrothed [is mitkadeshet] with a dinar or with the equivalent value of a dinar, according to Beit Shammai, and Beit Hillel say with a peruta or the equivalent value of a peruta.

מאי טעמייהו דב”ש [=דבית שמאי]? אמר רבי זירא: שכן אשה מקפדת על עצמה ואין מתקדשת בפחות מדינר…רבא אמר: היינו טעמא דב”ש [=דבית שמאי] שלא יהו בנות ישראל כהפקר:

What is the rationale of Beit Shammai? Rabbi Zeira said: For a woman is particular about herself and does not become betrothed [mitkadeshet] through less than a dinar…Rava said: That is the rationale of Beit Shammai, that the daughters of Israel not be as though free for the taking.

…דלא בקפידא תליא מילתא אלא ה”ט [=הכי טעמא] משום דגמר קיחה קיחה משדה עפרון דכתיב ביה כסף ובפחות משוה פרוטה לא מיקרי כסף…

…For the matter doesn’t depend on [her being] particular but rather this is the reason, because it derived “taking”-“taking” from Efron’s field, for “kessef” [money] is written regarding it, and with less than the value of a peruta it is not called money…

ט”ז חו”מ קצ:א

וזה פשוט דבאשה קונה אותה דרך נתינה לחוד ולא בתורת שיווי מה שהיא שוה:

Taz CM 190:1

This is simple, that concerning a woman he makes a kinyan of her solely by means of giving, and not in the sense of valuation of what she is worth.

האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה…וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל…

The woman undergoes kinyan in three ways and has kinyan for herself in two ways. She undergoes kinyan through money, through contract, or through relations…And has kinyan for herself through a get [halachic bill of divorce] or through the death of the husband…

...דלעולם אין גופה קנוי לו.

… For her person is certainly not acquired by him [the husband].

...ואין קנין איסור נפקע בלא גט.

…The kinyan issur [acquisition of prohibition] is not undone without a get [halachic bill of divorce].

Batsheva Sherman, 'Marriage in Halakhic Judaism,' Jewish Women's Archive

Those who hold that the wife is not her husband’s property argue thus…. The acquisition here is not one of money or property, but one of religious and personal status, i.e., it is a contract whose purpose is to bring about a change in religious or personal status.

שו”ת משיב דבר ד:לה

…הוא דבר ברור ומושכל ראשון דמשמעות כי יקח איש אשה הוא למה דמסיים הכתוב ובעלה או ובא אליה ולא יותר, מזה למדנו דלזה הפרט היא קנויה לו…אבל אינה מחויבת להזקק לו…

Responsa Meishiv Davar 4:35

…It is a clear matter and primarily understood that the meaning of “when a man takes a woman” is for what the verse concludes “and has relations with her,” or “and he sleeps with her” and nothing more. From this we learned that for this specific element she is acquired to him…but she is not obligated to have relations with him…

ROLES IN KIDDUSHIN

הוה אמינא היכא דיהבה איהי לדידיה וקידשתו הוו קידושי כתב רחמנא כי יקח ולא כי תקח:

I might have said that where she gives to him and betroths [mekadeshet] him, it is [valid] kiddushin. God [in his capacity of author of the Torah] wrote “when he takes” and not “when she takes.”

תנו רבנן: כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה “הרי את מקודשת לי”, “הרי את מאורסת לי”, “הרי את לי לאינתו” — הרי זו מקודשת. …ואב”א [=ואי בעית אימא] נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא ספיקא היא…

Our rabbis taught [in a baraita]: How [does one do kiddushin] with money? He gave her money or the equivalent of money and said to her, “behold you are mekudeshet to me,” “behold you are me’oreset to me,” “behold you are for me a wife”—behold she is mekudeshet…And if you want, say: If he gave and he said [the statement], she is mekudeshet. If she gave and she said, she is not mekudeshet. If he gave and she said, it is a case of doubt.

דילמא יש לומר שאני הכא דכתיב כי יקח איש שכל הלקיחה יעשה האיש בין הנתינה בין האמירה

Perhaps one can say that it is different here, for it is written “When a man takes,” that the man should perform the entire “taking,” both the giving and the speaking.

דתניא ר”ש [=רבי שמעון] אומר מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחזר על אבידתו

For it was taught in a baraita: Rabbi Shimon says: Why did the Torah say, “when a man takes a woman” and did not write “when a woman is taken unto a man?” Because the way of a man is to pursue a woman and it is not the way of a woman to pursue a man. A parable—to a man who has lost something. Who chases whom? One who has lost something pursues what he lost.

רש”י שם

אבידה – אחת מצלעותיו.

Rashi ad loc.

Loss – one of his ribs.

לבוש מרדכי מסכת כתובות ח:ח

אמרה התורה נהי דמעשה הקידושין האיש צריך לעשות דכי יקח כתיב, אבל בעינן רצונה, והיינו שמעשה שלו עם רצונה פועלים הקידושין

Levush Ketubot 8:8

The Torah said, granted that the man must perform the act of kiddushin, for it is written “when [a man] takes.” But we need her willing consent, meaning that his deed along with her willingness enact the kiddushin.

אי תנא “קונה” ה”א [=הוה אמינא] אפילו בעל כרחה, תנא האשה נקנית דמדעתה אין שלא מדעתה לא

If [the mishna] had taught “[he] effects a kinyan” [“koneh”], I would have thought, even against her will. It teaches “the woman undergoes kinyan” [ha-isha nikneit], for in accordance with her will, yes, against her will, no.

זֶ֣ה הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה ה' לִבְנ֤וֹת צְלׇפְחָד֙ לֵאמֹ֔ר לַטּ֥וֹב בְּעֵינֵיהֶ֖ם תִּהְיֶ֣ינָה לְנָשִׁ֑ים אַ֗ךְ לְמִשְׁפַּ֛חַת מַטֵּ֥ה אֲבִיהֶ֖ם תִּהְיֶ֥ינָה לְנָשִֽׁים׃

This is the matter that God commanded the daughters of Tzelofchad saying: they should become wives to [those] who are good in their eyes, but they should become wives to the family of their father’s tribe.

בית הבחירה קידושין ב.

שהאשה אינה מתקדשת בעל כרחה ואף על פי שאין לשון המקרא מוכיח כן להדיא שהרי כי יקח אף על כרחה משמע…מכל מקום אין זה צריך קרא שאם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו [היושבת תחת בעלה]

Me’iri Kiddushin 2a

For the woman is not mitkadeshet against her will, and even though the language of Scripture does not explicitly prove this, for behold “when [a man] takes” implies even against her will…In any case this [the need for consent] does not require a verse, for if so [that kiddushin could take effect against a woman’s will], you would not have left a daughter to Avraham Avinu [who dwells with her husband].

קדושין דעלמא - והלכה והיתה לאיש אחר (דברים כ״ד:ב׳) מדעתה משמע:

Kiddushin in general – And she went and became [the wife] of a different man (Devarim 24:2), it implies with her consent.

רבנית ד”ר חנה פרידמן, “הרהורי כלולות”. גלויה, 5.11.20

החלטתי שאם עד עתה בחרתי בחיי לאמץ את המסורת שקיבלתי ולמצוא את דרכי האישית בתוכה, אמשיך לעשות זאת גם בטקס הכלולות שלי. בבחירה זו הזמנתי לחופתי לא רק את ההלכה והמנהג. ביקשתי לזמן לכלולותי גם את נשות הדורות הקודמים שילוו וינחו אותי בדרכי. הרגשתי שבהרבה מובנים הן חכמות ממני, שניסיון חייהן המשותף עולה על זה שלי, ובהליכתי בעקבות אישי אל עבר הלא נודע, אני יכולה להסתמך גם עליהן מעט. במקומות מסוימים אפרש את הדברים מחדש, במקומות אחרים אולי אפילו אתקומם, אך במקביל- בחרתי גם להקשיב, לתת לסך החוויות, התחושות והתובנות שלהן לדבר אליי.

Rabbanit Dr. Chana Friedman, “Bridal Reflections.” Geluya 11.5.20

I decided that if, until now, I have chosen in my life to accept the tradition that I received and to find my personal path within it, I will also continue to do so during my wedding ceremony. With this choice, I invited to my chuppa more than Halacha and custom. I sought also to invite to my wedding the women of previous generations who accompanied and guided me on my path. I felt that they are wiser than me in many senses, that their shared life experience is greater than mine, and that in following my husband into the unknown, I can also rely on them a bit. In certain places, I will interpret things in a new way, in other places I might even rebel, but at the same time, I chose also to listen, to allow the sum of their experiences, feelings, and insights to speak to me.

וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י לְעוֹלָ֑ם וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִי֙ בְּצֶ֣דֶק וּבְמִשְׁפָּ֔ט וּבְחֶ֖סֶד וּֽבְרַחֲמִֽים׃ וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י בֶּאֱמוּנָ֑ה וְיָדַ֖עַתְּ אֶת־ה'׃ {פ}

And I will betroth you to me forever, and I will betroth you to me with justice and with law and with lovingkindness and with mercy. And I will betroth you to me with faith and you will know God.

כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה, אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה.

A kalla without a beracha is prohibited to her husband like a nidda, just as a nidda who has not immersed is prohibited to her husband, so a kalla without a beracha is prohibited to her husband.

ואסר לנו את הארוסות - מדרבנן שגזרו על הייחוד של פנויה ואף ארוסה לא התירו עד שתיכנס לחופה ובברכה כדפרישית כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה

He has prohibited to us betrothed women [arusot] – Rabbinically, for they decreed against seclusion with a single woman and they didn’t even permit a betrothed woman until she enters the chuppa and with a beracha, as I explained, a kalla without a beracha is prohibited to her husband like a nidda.

…וכיון דבעיא מסירה לחופה…הויא לה כארוסת אחר לגביה ואסירא ליה כדין אשת איש כך פירשו הרא”ה והרשב”א ז”ל.

…Since transfer to the chuppa is required…she is like another man’s betrothed, and is prohibited to him like the law of eishet ish, so explained Rav Aharon Halevi and Rashba.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020